Печать

Статистична інформація

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2017 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

42601260,9 

51307699,2

80812125,5

85065327,1

   сільське, лісове та рибне господарство

11324619,8

14705932,7

27932672,0

30632864,6

   промисловість

18088987,3

21784057,1

28123021,6

29978367,4

   будівництво

623448,7

792710,7

1597984,5

2714419,7

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

1551191,5

2006328,7

16583514,8

15070880,4

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2446574,3

2836887,6

2303155,2

2711480,9

   тимчасове розміщування й організація харчування

154567,1

163090,2

48952,2

56493,9

   інформація та телекомунікації

255035,7

274493,0

419438,6

451286,0

   фінансова та страхова діяльність

142077,2

173882,1

302141,0

313784,0

   операції з нерухомим майном

3298528,6

3254638,7

905336,3

1057744,1

   професійна, наукова та технічна діяльність

263685,1

300647,0

449613,1

549006,2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4191097,0

4706002,1

2075582,3

1445972,6

   освіта

6252,2

5531,9

4465,8

6770,2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

166548,9

209038,3

50057,5

58312,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

70241,5

70171,3

4857,7

4869,5

   надання інших видів послуг

18406,0

24287,8

11332,9

13075,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

64513,5 

129650,7

42583985,4

52561927,5

   сільське, лісове та рибне господарство

10049,3

9230,8

18510938,7

23802945,4

   промисловість

40609,6

57356,9

14348797,1

18129993,7

   будівництво

5002,0

6833,1

555596,2

754705,1

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

1227,6

4185,4

1841539,9

2267000,8

   транспорт, складське господарство, поштова та
   кур'єрська діяльність

5795,2

3376,7

544320,7

525918,6

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

12,4

12,4

144758,3

154181,6

   інформація та телекомунікації

0,2

6,2

317667,0

449532,7

   фінансова та страхова діяльність

8,0

352109,1

390514,8

   операції з нерухомим майном

1363,8

47933,5

1198811,0

1071103,3

   професійна, наукова та технічна діяльність

3,0

309014,1

311634,0

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

453,4

704,7

4209870,4

4421627,2

   освіта

7241,5

8257,7

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

163747,5

191508,0

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

57135,0

54802,7

   надання інших видів послуг

22438,9

28201,9

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

14508933,1 

13994695,0

66384430,9

69945960,3

   сільське, лісове та рибне господарство

2089215,3

1962457,4

18667046,5

19582625,3

   промисловість

8777884,6

9070104,6

23125936,8

24619683,1

   будівництво

81731,0

123014,4

1589108,0

2636244,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

601493,3

658464,2

15692623,7

14155929,5

   транспорт, складське господарство, поштова
   та кур'єрська діяльність

1382671,3

948897,6

2828532,7

4076929,0

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

7209,6

11323,0

51563,8

54091,9

   інформація та телекомунікації

16103,6

7661,3

340703,9

268591,2

   фінансова та страхова діяльність

18211,4

18637,0

73897,7

78522,3

   операції з нерухомим майном

1032760,4

756883,3

1973617,3

2532273,7

   професійна, наукова та технічна діяльність

53600,6

56153,8

350683,5

481868,4

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

443482,8

378305,4

1613686,6

1352708,6

   освіта

41,5

59,9

3435,0

3984,5

   охорона здоров'я та надання соціальної
   допомоги

2060,4

327,2

50798,5

75515,4

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2435,7

2374,3

15528,5

17863,8

   надання інших видів послуг

31,6

31,6

7268,4

9129,6

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

550,5 

94,2

123477899,9 

136502677,0

   сільське, лісове та рибне господарство

140,6

39267341,1

45348028,1

   промисловість

46252618,5

51819781,4

   будівництво

2226435,2

3513963,5

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів  і мотоциклів

277,0

18135933,9

17081394,5

   транспорт, складське господарство, поштова та
   кур'єрська діяльність

4755524,7

5551745,2

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

203531,7

219596,5

   інформація та телекомунікації

674474,5

725785,2

   фінансова та страхова діяльність

444218,2

487674,1

   операції з нерухомим майном

40,0

56,0

4205228,7

4360316,3

   професійна, наукова та технічна діяльність

713298,2

849656,2

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

92,9

38,2

6267132,7

6152679,4

   освіта

10718,0

12302,1

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

216606,4

267350,6

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

75099,2

75040,8

   надання інших видів послуг

29738,9

37363,1

 

 

Обновлено 23.10.2018 14:28