Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2017 роки

(тис.грн)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

3544673

5080976

5824093

6109514

5674572

7372954

8301879

11744065

     у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

   коштів державного бюджету

66792

124882

114864

97779

28048

171397

270545

361626

   коштів місцевих бюджетів

137075

260856

348545

269363

319543

577804

779244

1606167

   власних коштів підприємств та
   організацій

2054894

2782449

3562807

3884896

3955918

4837397

5528483

8028271

   кредитів банків та інших позик

242527

809909

667642

488489

503065

487391

640949

412517

   коштів іноземних інвесторів

12524

21214

8249

21315

8232

2140

1214

6200

   коштів населення на будівництво
   житла

815687

882532

752354

1103439

696713

1204685

953467

1137174

   інших джерел фінансування

215174

199134

369632

244233

163053

92140

127977

192110

  

Обновлено 11.05.2018 10:21