Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 роки

(тис.грн) 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

3544673

5080976

5824093

6109514

5674572

7372954

8301879

11744065

інвестиції у матеріальні активи

3506052

5047071

5799895

6035694

5643004

7335917

8227732

11612619

   житлові будівлі

899059

1030616

1027823

1256250

779755

1277093

1110368

1298651

   нежитлові будівлі

882856

1440666

1337477

1230322

1150610

1442149

1137888

1866778

   інженерні споруди

357878

543969

410540

496001

473830

662648

736405

1063879

   машини, обладнання та інвентар

1021447

1542789

2423563

2415222

2563806

3202181

3800442

5167896

   транспортні засоби

184383

314440

353394

342210

392820

446101

1001166

1708620

   земля

29864

18995

26940

36670

24064

48862

74080

32923

   довгострокові біологічні активи
   рослинництва та тваринництва

84533

100080

133679

147000

162349

125179

167339

215081

   інші матеріальні активи

46032

55516

86479

112019

95770

131704

200044

258791

інвестиції у нематеріальні активи

38621

33905

24198

73820

31568

37037

74147

131446

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

   програмне забезпечення та бази даних

12343

17302

12848

19789

22542

19786

43173

37722

   права на комерційні позначення,
   об’єкти промислової власності,
   авторські та суміжні права, патенти,
   ліцензії, концесії тощо

22683

13707

7338

13478

6211

9943

17980

38064

Обновлено 11.05.2018 10:23