Друк

Статистична інформація

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році


Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

Усього

141

139

141

141

146

121

134

129

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

141

149

152

154

133

169

156

Промисловість

141

142

145

144

149

127

152

139

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123

126

137

137

148

125

155

139

     Переробна промисловість

136

140

143

142

148

127

152

139

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

157

150

152

149

153

128

152

137

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155

147

150

148

152

130

154

143

Будівництво

133

141

147

149

152

134

166

147

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

146

146

149

153

131

156

146

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

142

138

141

138

141

123

145

135

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

136

124

133

142

120

127

112

Інформація та телекомунікації

155

150

148

150

149

126

145

139

Фінансова та страхова діяльність

153

149

149

148

157

130

156

142

Операції з нерухомим майном

156

149

147

147

156

129

157

145

Професійна, наукова та технічна діяльність

145

143

147

146

156

122

140

131

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

153

147

150

153

159

134

158

146

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

154

147

147

143

152

123

146

128

Освіта

130

128

127

127

132

96

57

83

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

150

145

145

146

148

125

147

135

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

141

133

134

132

139

114

118

114

Надання інших видів послуг

153

140

141

144

148

120

148

133

 Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.