Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за 2019 рік

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

81483693,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

67109126,6

82,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1755825,5

2,2

   Переробна промисловість

С

65353301,1

80,2

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

50593623,0

62,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

335468,6

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

3012024,1

3,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1764482,4

2,2

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

882533,7

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1655944,0

2,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

3093816,8

3,8

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

2862299,0

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13850684,1

17,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

523882,6

0,6

 • за січень–листопад 2019 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   74845924,4

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   61582402,2

   82,3

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1630562,8

   2,2

      Переробна промисловість

   С

   59951839,4

   80,1

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   46357880,1

   61,9

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   311030,9

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2832989,1

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1655386,9

   2,2

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   784746,7

   1,0

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1505111,9

   2,0

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   2833754,6

   3,8

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   2633854,7

   3,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   12787750,8

   17,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   475771,4

   0,6

 • за січень–жовтень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   67973521,9

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   55922018,3

   82,3

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1496021,0

   2,2

      Переробна промисловість

   С

   54425997,3

   80,1

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   42104811,8

   61,9

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   287516,8

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2610614,4

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1507281,3

   2,2

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   676918,4

   1,0

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1360598.8

   2,0

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   2569527,6

   3,8

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   2359010,6

   3,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   11621271,4

   17,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   430232,2

   0,6

 • за січень–вересень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   61514898,6

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   50415561,4 

   82,0

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1335473,0

   2,2

      Переробна промисловість

   С

   49080088,4

   79,8

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   38048924,5

   61,9

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   270640,1

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2338989,1

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1373685,3

   2,2

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   607559,2

   1,0

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1190330,4

   1,9

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   2284409,2

   3,7

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   2119977,5

   3,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   10717243,6

   17,4

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   382093,6

   0,6

 • за січень–серпень 2019 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   55277293,4

   100,0

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   44898458,0

   81,2

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1156382,6

   2,1

      Переробна промисловість

   С

   43742075,4

   79,1

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   34025672,5

   61,6

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   238444,1

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2106621,9

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1215960,5

   2,2

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   516592,0

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1037201,0

   1,9

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   2004455,0

   3,6

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1857134,2

   3,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   10041684,1

   18,2

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   337151,3

   0,6

 • за січень–липень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   48453012,5

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   39312739,0

   81,1

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   978161,8

   2,0

      Переробна промисловість

   С

   38334577,2

   79,1

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   29877429,8

   61,7

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   205173,3

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1846723,2

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1079920,5

   2,2

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   432514.2

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   896676,4

   1,9

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1760426,6

   3,6

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   1615857,3

   3,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   8846470,2

   18,3

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   293803,3

   0,6

 • за січень–червень 2019 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   41925712,6

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   33758567,4

   80,5

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   802786,7

   1,9

      Переробна промисловість

   С

   32955780,7

   78,6

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   25828541,8

   61,6

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   172093,6

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1557946,2

   3,7

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   909729,4

   2,2

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   386261,1

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   732381,0

   1,7

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1495237,1

   3,6

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1368242,9

   3,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   7917615,4

   18,9

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   249529,8

   0,6

 • за січень–травень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   35325121,6 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   28416844,7 

   80,4

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   650274,9 

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   27766569,8 

   78,6

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   21791687,4

   61,7

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   139258,8

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1324123,3

   3,7

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   759656,7

   2,2

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   316833,1

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   600398,5

   1,7

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1321628,6

   3,7

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1124804,6

   3,2

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   6701412,3 

   19,0

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   206864,6 

   0,6

 • за січень–квітень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   27682866,0 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   21851269,2 

   78,9

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   498743,7 

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   21352525,5 

   77,1

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   16873821,6

   61,0

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   109650,3

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1051762,4

   3,8

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   590717,8

   2,1

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
       фармацевтичних препаратів

   21

   247666,4

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   431021,4

   1,6

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   922551,7

   3,3

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   842581,8

   3,0

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   5667088,8 

   20,5

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   164508,0 

   0,6

 • за січень–березень 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   20497039,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   15836525,6 

   77,3

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   339983,2 

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   15496542,4 

   75,6

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   12258737,6

   59,8

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   82866,9

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   790262,9

   3,9

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   406839,3

   2,0

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   195197,9

   1,0

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   278586,1

   1,4

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   667592,3

   3,3

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   602157,5

   2,9

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   4537205,1 

   22,1

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   123308,8 

   0,6

 • за січень–лютий 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   12948235,0 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   9753740,3 

   75,3

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   199027,4 

   1,5

      Переробна промисловість

   С

   9554712,9 

   73,8 

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   7624629,2

   58,9

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   51068,7

   0,4

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   521126,4

   4,0

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   238998,9

   1,8

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   120358,0

   0,9

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   147514,5

   1,1

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   406271,9

   3,1

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   309520,5

   2,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   3111844,2

   24,0

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   82650,5 

   0,7

 • у січні 2019 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   6669013,0 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   4935909,2 

   74,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   101626,7 

   1,5

      Переробна промисловість

   С

   4834282,5 

   72,5 

        з неї

    

    

        виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   3963196,1

   59,4

        текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   22660,1

   0,3

        виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   287295,3

   4,3

        виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   110262,5

   1,7

        виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   53098,9

   0,8

        виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   58655,3

   0,9

        металургійне виробництво, виробництво готових металевих
       виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   157234,1

   2,4

        машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   120482,1

   1,8

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
      повітря

   D

   1689960,2

   25,3 

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   43143,6 

   0,7