Друк

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–червні 2019 року


Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

5814820

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1529952

26,3

   Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

01

1315817

26,0

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

16100

0,3

   Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

2394470

41,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

83391

1,4

   Переробна промисловість

C

1934207

33,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

359617

6,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

17255

0,3

Будівництво

F

822916

14,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

132455

2,3

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

20349

0,3

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

86792

1,5

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

25314

0,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

230378

4,0

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

89375

1,5

   Водний транспорт

50

 

   Авіаційний транспорт

51

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

141003

2,4

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10048

0,2

   Тимчасове розміщування

55

2829

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

7219

0,1

Інформація та телекомунікації

J

41171

0,7

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних програм, видання
   звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

58–60

4079

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

61

4573

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

32519

0,6

Фінансова та страхова діяльність

K

11373

0,2

Операції з нерухомим майном

L

18850

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

93536

1,6

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69–71

90773

1,6

   Наукові дослідження та розробки

72

к

к

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
   технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

1549

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

20436

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

359632

6,2

Освіта

P

39274

0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

101848

1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8101

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 • у січні–березні 2019 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   2810125

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   A

   721025

   25,7

      Сільське господарство, мисливство та надання   пов'язаних із ними послуг

   01

   717650

   25,5

      Лісове господарство та лісозаготівлі

   02

   3375

   0,1

      Рибне господарство

   03

   Промисловість

   B+C+D+E

   1271439

   45,2

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   45214

   1,6

      Переробна промисловість

   C

   1135281

   40,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   83463

   3,0

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   E

   7481

   0,3

   Будівництво

   F

   429726

   15,3

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   G

   45508

   1,6

      Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

   45

   8606

   0,3

      Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   46

   26460

   0,9

      Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   47

   10442

   0,4

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   H

   93032

   3,3

      Наземний і трубопровідний транспорт

   49

   28980

   1,0

      Водний транспорт

   50

      Авіаційний транспорт

   51

      Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   52

   64052

   2,3

      Поштова та кур'єрська діяльність

   53

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   I

   5294

   0,2

      Тимчасове розміщування

   55

   1

   1

      Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   56

   3489

   0,1

   Інформація та телекомунікації

   J

   13936

   0,5

      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів,  телевізійних програм, видання
      звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   58–60

   1164

   0,0

      Телекомунікації (електрозв'язок)

   61

   1444

   0,1

      Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   62, 63

   11328

   0,4

   Фінансова та страхова діяльність

   K

   7676

   0,3

   Операції з нерухомим майном

   L

   12393

   0,4

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   M

   38798

   1,4

      Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
      випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

   69–71

   36874

   1,3

      Наукові дослідження та розробки

   72

   1

   1

      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
      технічна діяльність, ветеринарна діяльність

   73–75

   710

   0,0

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   N

   8224

   0,3

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   O

   110042

   3,9

   Освіта

   P

   15223

   0,5

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   Q

   32907

   1,2

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   R

   4863

   0,2

   Надання інших видів послуг

   S

   1

   1

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.