Друк

Статистична інформація

Середня заробітна плата штаних працівників за видами економічної діяльності
у 20
19 році


Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

Усього

8262

8333

8642

8811

9055

9640

10278

9243

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9925

8451

9214

10196

9403

10026

12048

9867

Промисловість

9834

10137

10471

10324

10804

10986

12265

11250

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8746

9163

9949

9820

10555

10235

11884

10836

     Переробна промисловість

9808

9727

10436

10251

10869

10943

12454

11304

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10592

12681

11381

11388

11320

12288

12519

11891

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8000

7542

7905

7837

8046

7578

8742

8467

Будівництво

9994

10659

11167

10945

12490

11789

13102

12721

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7709

8577

7794

8489

8464

8419

8367

8143

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9092

8688

9361

9402

9783

9751

11296

10194

Тимчасове розміщування й організація харчування

5396

5590

6544

6083

6493

6061

6142

5502

Інформація та телекомунікації

9764

10827

10690

11011

13152

17810

10381

10712

Фінансова та страхова діяльність

10856

12581

12636

12374

13249

12399

13030

13543

Операції з нерухомим майном

6164

6075

6391

6220

6510

6418

6794

6559

Професійна, наукова та технічна діяльність

7967

8187

10288

9771

9100

9652

9939

9739

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6874

6969

6896

6764

7496

6963

7551

7820

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

9194

10137

10595

10954

10997

12292

13548

13551

Освіта

6771

7021

7059

7120

7587

9085

8370

6741

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5919

6031

6230

6335

6500

6956

6907

6595

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4862

4850

5101

5009

5385

5761

6082

5206

Надання інших видів послуг

6063

5878

7144

6039

6244

6667

6601

6324

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.