Друк

Статистична інформація

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2019 році


(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

Усього

8262

8297

8412

8512

8621

8791

9003

9033

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9925

9197

9202

9462

9450

9553

9937

9928

Промисловість

9834

9986

10149

10193

10315

10428

10693

10764

     Добувна промисловість і
     розроблення кар'єрів

8746

8956

9292

9429

9664

9764

10078

10176

     Переробна промисловість

9808

9767

9992

10057

10219

10341

10649

10732

     Постачання електроенергії, газу,
     пари та кондиційованого повітря

10592

11636

11551

11511

11473

11607

11734

11753

     Водопостачання; каналізація,
     поводження з відходами

8000

7769

7815

7821

7866

7816

7954

8020

Будівництво

9994

10329

10615

10697

11057

11180

11459

11616

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7709

8143

8026

8142

8206

8241

8259

8245

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9092

8891

9046

9134

9262

9342

9613

9683

Тимчасове розміщування й організація харчування

5396

5493

5814

5884

6007

6016

6033

5967

Інформація та телекомунікації

9764

10294

10426

10574

11089

12191

11942

11795

Фінансова та страхова діяльність

10856

11719

12023

12110

12337

12347

12444

12580

Операції з нерухомим майном

6164

6119

6211

6213

6272

6296

6366

6390

Професійна, наукова та технічна діяльність

7967

8077

8819

9058

9067

9165

9277

9336

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6874

6921

6913

6875

7000

6994

7073

7171

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

9194

9666

9976

10221

10378

10697

11102

11407

Освіта

6771

6896

6950

6992

7107

7426

7556

7458

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5919

5975

6060

6129

6202

6327

6409

6432

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4862

4856

4936

4954

5039

5157

5287

5277

Надання інших видів послуг

6063

5971

6368

6285

6277

6343

6380

6373

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.