Друк

Статистична інформація

Кількість, штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році


Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

Усього

257422

257010

257866

258142

257196

258033

257752

257859

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

31328

30604

31166

32971

34118

34879

35549

35585

Промисловість

57519

58023

58424

58283

57761

58757

58971

59051

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1684

1702

1733

1797

1822

1850

1840

1844

     Переробна промисловість

42747

43205

43511

43422

43029

43889

44189

44456

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10402

10394

10419

10298

10149

10115

10040

9878

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2686

2722

2761

2766

2761

2903

2902

2873

Будівництво

5584

5664

5838

5623

5705

5750

5794

5673

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14100

14087

14217

14127

14107

14027

13933

13820

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

25562

25453

25216

25008

24924

24738

24216

24149

Тимчасове розміщування й організація харчування

891

902

785

920

888

842

814

855

Інформація та телекомунікації

2056

2044

2060

2076

2060

2019

1964

1948

Фінансова та страхова діяльність

2839

2847

2818

2787

2821

2767

2778

2788

Операції з нерухомим майном

1463

1510

1505

1471

1470

1474

1465

1468

Професійна, наукова та технічна діяльність

3526

3543

3570

3575

3552

3576

3618

3638

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2881

2863

2881

2935

2922

2906

2880

3064

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

15128

15158

15185

15169

15344

15228

15105

15107

Освіта

54459

54351

54224

53540

52084

51643

51234

51150

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35347

35395

35434

35111

34928

34923

34914

35032

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4267

4097

4062

4069

4030

4019

4026

4043

Надання інших видів послуг

472

469

481

477

482

485

491

488

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.