Друк

Статистична інформація

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році


Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Усього

141

139

141

141

146

121

134

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

141

149

152

154

133

169

Промисловість

141

142

145

144

149

127

152

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123

126

137

137

148

125

155

     Переробна промисловість

136

140

143

142

148

127

152

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

157

150

152

149

153

128

152

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155

147

150

148

152

130

154

Будівництво

133

141

147

149

152

134

166

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

146

146

149

153

131

156

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

142

138

141

138

141

123

145

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

136

124

133

142

120

127

Інформація та телекомунікації

155

150

148

150

149

126

145

Фінансова та страхова діяльність

153

149

149

148

157

130

156

Операції з нерухомим майном

156

149

147

147

156

129

157

Професійна, наукова та технічна діяльність

145

143

147

146

156

122

140

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

153

147

150

153

159

134

158

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

154

147

147

143

152

123

146

Освіта

130

128

127

127

132

96

57

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

150

145

145

146

148

125

147

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

141

133

134

132

139

114

118

Надання інших видів послуг

153

140

141

144

148

120

148

 Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Останнє оновлення на Вівторок, 03 вересня 2019, 09:02