Печать

Статистична інформація

Інноваційна активність промислових підприємств


 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні
НДР

зовнішні
НДР

%

тис.грн

2007

23,9

355336,6

8492,4

6344,8

2147,6

379,9

340971,0

5493,3

2008

16,2

133751,2

18832,9

16914,0

1918,9

326,7

111664,9

2926,7

2009

12,2

336997,4

3080,5

776,9

2303,6

2865,1

329188,0

1863,8

2010

14,7

90085,0

1943,3

1617,8

325,5

486,9

79227,4

8427,4

2011

15,8

44481,4

2470,8

2099,2

371,6

19,6

40745,8

1245,2

2012

18,0

419277,6

2440,5

1509,3

931,2

63,6

347900,6

68872,9

2013

19,4

694945,9

1782,7

988,5

794,2

156,3

690543,6

2463,3

2014

14,2

796493,5

1073,0

931,9

141,1

115,7

788728,3

6576,5

20151,2

14,7

575261,6

2398,5

2184,2

214,3

554508,2

18354,9

20171,2

15,4

100437,3

3820,7

1640,2

2180,5

352,8

92087,9

4175,9

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

Обновлено 10.05.2018 14:16