Друк
Статистична інформація 2012

Методологічні пояснення


Освіта

          До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.
           Відсоток охоплення дітей дошкільними закладами розраховується як відношення чисельності дітей у дошкільних закладах до загальної чисельності дітей відповідного віку на початок наступного за звітним року.
           До загальноосвітніх навчальних закладів належать школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а також спеціальні школи.
           Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.
           Професійно-технічні навчальні заклади – навчальні заклади для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії).
           До вищих навчальних закладів належать технікуми, училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо.

           Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: I – технікуми, училища, II – коледжі та інші прирівняні до них заклади, III і IV – академії, університети, інститути, консерваторії.
           Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
           молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади І рівня акредитації;
           бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади ІІ–ІV рівнів акредитації;
           спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитації.
           У рамках удосконалення державного статистичного спостереження з питань вищої освіти змінено методологію формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців.
           Так, починаючи з 2004/05 навчального року наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про студентів, які тільки розпочали навчання у ВНЗ) та випуск фахівців (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

 

Останнє оновлення на Понеділок, 09 липня 2012, 16:00