Друк
Статистична інформація 2012

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами діяльності

за 2004-2011 роки1

(у діючих цінах відповідного року)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20112

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

Промисловість

5347813,2

100,0

7154187,7

100,0

8700799,1

100,0

11352594,5

100,0

13522457,8

100,0

14469381,1

100,0

18027037,2

100,0

20909701,6

100,0

Добувна промисловість

76929,2

1,4

85315,4

1,2

148772,8

1,7

228463,1

2,0

340738,1

2,5

222348,2

1,5

296315,7

1,6

392765,9

1,9

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

76929,2

1,4

85315,4

1,2

148772,8

1,7

228463,1

2,0

340738,1

2,5

222348,2

1,5

296315,7

1,6

392765,9

1,9

Переробна промисловість

4345508,0

81,3

5796674,6

81,0

6873673,5

79,0

9041754,2

79,7

10601497,7

78,4

11451316,2

79,2

14216713,3

78,9

15928837,5

76,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3102245,4

58,0

4245738,8

59,3

4993208,8

57,4

6488757,4

57,2

7267514,2

53,7

8336822,9

57,6

10564568,3

58,6

11683390,5

55,9

Легка промисловість

89630,3

1,7

93971,7

1,3

99486,0

1,1

108041,6

1,0

119416,2

0,9

124063,9

0,9

124868,1

0,7

138284,0

0,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

88450,5

1,7

91557,6

1,3

95784,3

1,1

105388,9

0,9

117609,5

0,9

122124,3

0,8

122051,2

0,7

132753,3

0,7

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1179,8

0,0

2414,1

0,0

3701,7

0,0

2652,7

0,0

1806,7

0,0

1939,6

0,0

3

3

5530,7

0,0

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

77486,5

1,4

92146,0

1,3

139473,6

1,6

202450,5

1,8

373849,2

2,8

442313,7

3,1

554311,9

3,1

595369,4

2,8

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича справа

53476,2

1,0

56017,7

0,8

76709,9

0,9

93275,9

0,8

109011,0

0,8

118446,0

0,8

168225,1

0,9

157807,2

0,8

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2710,8

0,1

1727,5

0,0

2342,7

0,0

813,8

0,0

5153,8

0,0

3

3

3

…3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

142078,1

2,7

181980,0

2,5

202454,4

2,3

295959,0

2,6

562707,7

4,2

713979,3

4,9

3

3

3

3

хімічне виробництво

66716,4

1,3

111559,2

1,5

107109,8

1,2

174168,0

1,5

394083,8

2,9

520797,1

3,6

640391,9

3,5

825792,3

4,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

75361,7

1,4

70420,8

1,0

95344,6

1,1

121791,0

1,1

168623,9

1,3

193182,2

1,3

212769,7

1,2

233405,5

1,1

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

133120,9

2,5

214639,0

3,0

303773,3

3,5

542524,1

4,8

620339,0

4,6

341925,7

2,4

391841,2

2,2

542228,3

2,6

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

143512,3

2,7

185526,9

2,6

226674,0

2,6

267680,7

2,4

340055,4

2,5

388144,7

2,7

489256,2

2,7

637539,3

3,0

Машинобудування

493988,5

9,2

574038,9

8,0

707946,4

8,1

865971,3

7,6

971418,4

7,2

827837,5

5,7

897659,1

5,0

954116,1

4,6

виробництво машин та устатковання

332656,7

6,2

360113,4

5,0

437189,1

5,0

521003,7

4,6

557861,3

4,1

541963,7

3,7

646832,4

3,6

627119,0

3,0

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

72094,5

1,3

101822,5

1,4

165914,3

1,9

241521,8

2,1

292857,3

2,2

209176,9

1,5

191234,5

1,1

251525,3

1,2

виробництво транспортних засобів та устатковання

89237,3

1,7

112103,0

1,6

104843,0

1,2

103445,8

0,9

120699,8

0,9

76696,9

0,5

59592,2

0,3

75471,8

0,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

925376,0

17,3

1272197,7

17,8

1678352,8

19,3

2082377,2

18,3

2580222,0

19,1

2795716,7

19,3

3514008,2

19,5

4588098,2

21,9

1 Дані сформовано на підставі річної звітності по підприємствах (включаючи малі) та структурних підрозділах підприємств, які знаходяться на території регіону, за функціональним принципом (по однорідних продуктах), що за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності (з урахуванням обсягів реалізації підприємств замовників).
2
Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011році.
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Останнє оновлення на Понеділок, 10 липня 2017, 14:32