Упровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2011рр.) Печать
Статистична інформація 2011

 

Питома вага підприємств, що впроваджували   інновації, %

Упроваджено
нових технологічних процесів,
процесів

у т.ч.
маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно

виробництво інноваційних
видів
продукції1, найменувань

з них
нові види  техніки

Питома  вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

17,2

32

10

1008

28

2,2

2001

17,5

23

5

925

21

3,6

2002

17,3

19

3

1226

18

4,5

2003

28,3

50

20

313

19

2,5

2004

8,8

33

13

34

25

1,3

2005

5,0

14

7

30

17

0,9

2006

10,2

24

9

37

17

1,1

2007

17,5

79

32

124

33

6,6

2008

14,3

58

24

91

23

1,0

2009

10,7

69

21

82

21

0,7

2010

12,1

39

13

65

10

2,0

2011

11,4

24

2

82

11

2,2

1 До 2003 року – нові види продукції.

Обновлено 24.04.2012 09:45