Наявність і стан основних засобів за 2010 рік Друк
Статистична інформація 2011

 

У фактичних цінах на кінець року, млн.грн.

Ступінь
зносу,  у %

первісна (переоцінена)
вартість

залишкова
вартість

Усього1

1048654,7

31096,0

97,1

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

5121,6

3233,8

36,9

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

5038,5

3190,9

36,7

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

83,1

42,9

48,4

рибальство, рибництво

11,5

4,5

61,0

промисловість

18750,1

5954,7

68,2

добувна

423,9

198,7

53,1

переробна

10702,8

3546,3

66,9

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

7623,4

2209,6

71,0

будівництво

888,9

468,1

47,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1857,0

1291,9

30,4

діяльність готелів та ресторанів

390,7

199,6

48,9

діяльність транспорту та зв’язку

995231,6

4545,7

99,5

фінансова діяльність

334,4

207,8

37,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

17980,1

10797,9

39,9

державне управління

2482,7

1109,7

55,3

освіта

1667,7

621,7

62,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1275,5

470,6

63,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

758,8

403,3

46,9

Із загального підсумку

 

 

 

вартість житлових будівель

15604,7

9394,3

39,8


1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.
Останнє оновлення на Четвер, 10 листопада 2011, 10:15