Печать

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

(відсотків)


Усього

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення

Ремонт (капітальний та поточний)

2013

100,0

78,9

21,1

2014

100,0

83,3

16,7

2015

100,0

85,3

14,7

2016

100,0

86,8

13,2

2017

100,0

75,4

24,6

2018

100,0

81,8

18,2

2019

100,0

87,0

13,0