Печать

Статистична інформація

Основні показники роздрібної торгівлі1


 

Роздрібний
товарооборот
підприємств
роздрібної торгівлі,
млн.грн

Питома вага
у роздрібному товарообороті, %

Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту
підприємств роздрібної
торгівлі (у порівнянних цінах)
до попереднього року, %

Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств на кінець року, од

У тому числі

продовольчих товарів

непродовольчих
товарів

магазини

об'єкти торгівлі напівста-ціонарні2

2017

12280,7

4299,1

7981,6

105,9

1650

1374

276

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).

Обновлено 21.05.2018 10:15