Печать

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2017рр.)1


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1920,0

84,6

78,7

70,6

64,6

56,8

30,9

29,1

6,3

1920,1-2280,02

15,4

21,3

14,0

12.9

19,6

18,5

16,4

6,4

2280,1-2640,0

5,2

10.5

8,4

16,5

14,1

8,0

2640,1-3000,0

4,6

6.2

5,5

10,2

7,4

10,8

3000,1-3360,0

2,8

2.4

3,5

8,8

12,9

9,9

3360,1-3720,0

1,4

2.3

2,3

5,4

6,2

10,7

3720,1-4080,02

1,4

1.1

3,9

9,7

13,9

9,8

4080,1-4440,0

3,8

4440,1-4800,0

9,3

4800,1-5160,0

8,0

понад 5160,0

17,0

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.
2 У 2010 та 2011рр. – понад 1920 грн, у 2012–2016рр. – понад 3720 грн.