Печать

Статистична інформація

Диференціація життєвого рівня населення (2010-2017рр.)1


 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами  у місяць нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

     тис. осіб

161,9

147,9

110,2

138.5

106,3

54.0

20.5

17,2

     у відсотках до загальної чисельності населення

10,0

9,2

6,9

8,7

6,7

3,4

1,3

1,1

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами  у місяць нижчими фактичного прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

     тис. осіб

610,1

441,6

     у відсотках до загальної чисельності населення

38,6

28,2

Довідково:

середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2

914,1

1042,4

1113,7

1176,0

1227,3

1388,1

1603,7

середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн) 

2642,4

2941,5

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

2,5

2,6

2,5

2,4

2,4

2,5

2,4

2,7

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

4,3

3,8

3,5

3.5

3,5

5,1

3,3

4,6

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.

Обновлено 13.11.2018 16:09