Печать

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
із країн світу1 в економіці Вінницької області

Надходження прямих іноземних інвестицій
у 2016 році
(тис.дол. США)

У %
до підсумку

Усього

18068,8 

100,0

у тому числі

 

 

Ліхтенштейн

к

к

Кіпр

3328,5

18,4

Люксембурґ

к

к

Російська Федерація

259,9

1,4

Туреччина

103,6

0,6

Німеччина

13,3

0,1

Нідерланди

13,1

0,1

Болгарія

13,0

0,1

Польща

2,2

0,0

Велика Британія

1,5

0,0

Сінгапур

1,5

0,0

Австрія

1,4

0,0

Інші країни

3,3

0,0

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в економіку Вінницької  області.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.