Печать

Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

Обсяги

відходів І-ІV класів

небезпеки

У тому числі

І-ІІІ класів небезпеки

тис.т

у % до 2014р.

тис.т

у % до

2014р.

Утворено

1950,3

80,5

0,4

126,8

Спалено з метою отримання енергії

70,1

155,6

Спалено з метою теплової переробки відходів

Утилізовано

368,2

129,4

0,1

102,7

Підготовлено до утилізації

Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти

870,9

142,7

у тому числі на спеціально обладнані звалища

 

 

Видалено іншими методами видалення

Знешкоджено

Розміщено на стихійних звалищах

Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

Експортовано

у тому числі

 

 

для утилізації

для видалення

Імпортовано

Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець 2015 року1

31152,6

108,7

1 Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій.