Печать

Статистична інформація

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2015рр.)1


 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами  у місяць нижчими прожиткового мінімуму:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. осіб

1477,4

1516,2

1454,4

1376,6

1124,6

769,3

725,9

248,5

113,1

131,8

161,9

147,9

110,2

138.5

106,3

54,0

у відсотках до загальної чисельності населення

82,6

86,2

83,1

79,9

65,5

45,1

42,2

17,3

6,9

8,1

10,0

9,2

6,9

8.7

6,7

3,4

Довідково:

середньорічний розмір прожиткового мінімуму
(у середньому на одну особу      в місяць, грн)

270,1

311,3

342,0

342,0

362,2

423,0

463,8

518,5

607,5

638,5

843,2

914,1

1042,4

1113.7

1176,0

1227,3

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

3,3

3,5

3,9

3,2

3,3

3,5

3,8

3,8

2,7

3,0

2,9

2,5

2,6

2,5

2.4

2,4

2,5

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

5,3

6,7

5,5

5,3

6,2

6,2

6,4

4,3

6,0

4,7

4,3

3,8

3,5

3.5

3,5

5,1

1 У  1999 – 2006рр. як критерій диференціації застосовувався показник “середньодушові сукупні витрати“. Починаючи  з 2011 року при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Відповідно були перераховані показники 2007-2010рр.