Друк
Статистична інформація 2013
Основні показники ведення лісового господарства
у 2013 році

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства
(у фактичних цінах), тис. грн.

Заготівля ліквідної деревини, тис. куб. м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини, тис. куб. м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаготівель

усього

у т.ч. від рубок головного користування

лісоматеріали круглі

дров'яна деревина для технологічних потреб

дрова для опалення

Січень–березень

54586,9

52097,8

137,5

90,0

46,7

56,2

32,2

Січень–червень

106051,4

101265,8

265,7

171,6

90,4

110,4

59,4

Січень–вересень

162242,5

153823,9

429,5

268,1

144,1

176,6

103,6

За звітний рік

233475,0

221153,9

674,8

398,7

215,9

263,6

180,3