Печать

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 20
16 році1


 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

7089970,5 

1798626,8 

25,4

3668452,2 

51,7

1622891,5 

22,9

443766,9 

6,3

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне господарство

2225887,7

797801,0

35,9

1000246,2

44,9

427840,5

19,2

98163,4

4,4

   промисловість

3054782,3

1000825,8

32,8

1755263,0

57,4

298693,5

9,8

57810,3

1,9

   будівництво

255858,6

138472,8

54,1

117385,8

45,9

31805,0

12,4

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

526195,0

218877,7

41,6

307317,3

58,4

107788,1

20,5

   транспорт, складське господарство, поштова
   та кур’єрська діяльність

390033,1

303482,6

77,8

86550,5

22,2

13411,9

3,4

   тимчасове розміщування й організація
   харчування

25621,7

7604,7

29,7

18017,0

70,3

7398,7

28,9

   інформація та телекомунікації

133445,6

32739,0

24,5

100706,6

75,5

20057,0

15,0

   фінансова та страхова діяльність

15376,0

3

3

3

3

7789,8

50,7

   операції з нерухомим майном

102173,4

19896,9

19,5

82276,5

80,5

40011,7

39,2

   професійна, наукова та технічна діяльність

114781,8

41240,0

35,9

73541,8

64,1

31372,2

27,3

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

120929,5

69721,4

57,7

51208,1

42,3

15810,3

13,1

   освіта

7624,4

3

3

3

3

1955,7

25,7

   охорона здоров’я та надання соціальної
   допомоги

96030,7

72294,0

75,3

23736,7

24,7

3411,0

3,6

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6088,8

3

3

3

3

2173,4

35,7

   надання інших видів послуг

15141,9

3

3

3

3

4808,4

31,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Обновлено 16.02.2018 11:29