Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2017 року


Освоєно (використано) капітальних  інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

11080258

100,0

у тому числі за рахунок

 

коштів державного бюджету

358892

3,2

коштів місцевих бюджетів

1599110

14,4

власних коштів підприємств та організацій

7449368

67,2

кредитів банків та інших позик

342315

3,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

1137174

10,3

інших джерел фінансування

193399

1,8

Освоєно (використано) капітальних  інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6949129

100,0

у тому числі за рахунок

 

коштів державного бюджету

104439

1,5

коштів місцевих бюджетів

611265

8,8

власних коштів підприємств та організацій

5135735

73,9

кредитів банків та інших позик

212552

3,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

772563

11,1

інших джерел фінансування

112575

1,6

Освоєно (використано) капітальних  інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3965693

100,0

у тому числі за рахунок

 

коштів державного бюджету

40288

1,0

коштів місцевих бюджетів

216821

5,5

власних коштів підприємств та організацій

3008613

75,9

кредитів банків та інших позик

156908

3,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

490695

12,4

інших джерел фінансування

52368

1,3

Освоєно (використано) капітальних  інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1695212

100,0

у тому числі за рахунок

 

коштів державного бюджету

6871

0,4

коштів місцевих бюджетів

48116

2,8

власних коштів підприємств та організацій

1309969

77,3

кредитів банків та інших позик

68938

4,1

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

242793

14,3

інших джерел фінансування

18525

1,1

Обновлено 01.06.2018 15:39