Печать

Статистична інформація

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрат на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

243758,8

63674,3

12320,9

180084,5

   у тому числі на

 

 

 

 

   охорону атмосферного повітря і проблеми зміни
   клімату

9221,3

413,5

403,3

8807,8

   очищення зворотних вод

105631,4

8978,3

8528,9

96653,1

   поводження з відходами

65278,7

2694,9

2694,9

62583,8

   захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і
   поверхневих вод

5274,9

3,8

3,8

5271,1

   зниження шумового і вібраційного впливу

51767,0

51583,8

690,0

183,2

   збереження біорізноманіття і середовища
   існування

6083,0

6083,0

   радіаційну безпеку

   науково-дослідні роботи природоохоронного
   спрямування

   інші напрями природоохоронної діяльності

502,5

502,5

Обновлено 16.02.2018 12:05