Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у 2017 році


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

67033104,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

54496374,2 

81,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1314759,3

2,0

   Переробна промисловість

С

53181614,9

79,3

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

43124687,8

64,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

308895,7

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2374084,6

3,5

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1874068,3

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

628048,0

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1452585,8

2,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1419401

2,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1587243,1

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12185548,4 

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

351181,5

0,5

 • у січні–листопаді 2017 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до
   всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   60603895,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   49264135,9 

   81,3

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1215382,5

   2,0

      Переробна промисловість

   С

   48048753,4

   79,3

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   38995059,6

   64,3

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   272765,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2203941,0

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1707158,3

   2,8

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   555333,9

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1301744,2

   2,1

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1253020,4

   2,1

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   1406518,9

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   11021774,8 

   18,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   317984,8

   0,5 

 • у січні–жовтні 2017 року

  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції 
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   53853785,3 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
     пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   53569076,2

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   43739409,7 

   81,2

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1094410,1

   2,0

        Переробна промисловість

   С

   42644999,6

   79,2

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   34528976,9

   64,1

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
        інших матеріалів

   13-15

   250081,0

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   2018206,7

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1565354,5

   2,9

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   495909,7

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   1117351,8

   2,1

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
        машин і устатковання

   24,25

   1094065,2

   2,0

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1259502,6

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   9829666,5 

   18,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   284709,1

   0,5 

 

 • у січні–вересні 2017 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   47111743,9 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
     пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   46860260,7

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   38141103,7 

   81,0

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   970667,0

   2,1

        Переробна промисловість

   С

   37170436,7

   78,9

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   30088715,8

   63,9

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
        інших матеріалів

   13-15

   231857,1

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1756812,5

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1371819,4

   2,9

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   428149,6

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   965014,4

   2,0

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
        машин і устатковання

   24,25

   947000,1

   2,0

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1100358,3

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   8719157,0

   18,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   251483,2

   0,5 

 • у січні–серпні 2017 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е

   40820660,2 100,0

     Добувна та переробна промисловість;  постачання електроенергії, газу, 
     пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   40599960,1

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   33019856,0

   80,9

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   845597,6

   2,1

        Переробна промисловість

   С

   32174258,4

   78,8

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   26075768,0

   63,9

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
        інших матеріалів

   13-15

   203189,1

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1539100,6

   3,8

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1225566,3

   3,0

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   355253,6

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   804945,1

   2,0

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
        машин і устатковання

   24,25

   802069,0

   2,0

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   923573,2

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   7580104,1 

   18,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   220700,1

   0,5 

 • у січні–липні 2017 року

  • Код
   за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   35364880,9

   100,0

      Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
      пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   35175151,7

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   28772071,3

   81,4

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   725742,4

   2,1

        Переробна промисловість

   С

   28046328,9

   79,3

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   22852399,3

   64,6

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
        інших матеріалів

   13-15

   174992,7

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1320778,0

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1082221,1

   3,1

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   308848,3

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   664855,9

   1,9

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
        крім машин і устатковання

   24,25

   681092,5

   1,9

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   758857,6

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   6403080,4

   18,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   189729,2

   0,5 

 • у січні–червні 2017 року
  • Код
   за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   30258488,3

   100,0

      Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
      пари та кондиційованого повітря

   B+C+D

   30099273,3

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   24700076,4

   81,7

        Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   602878,8

   2,0

        Переробна промисловість

   С

   24097197,6

   79,7

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   19718219,1

   65,2

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
        інших матеріалів

   13-15

   143911,5

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   1110070,9

   3,7

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   955005,1

   3,2

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   279781,5

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   548614,1

   1,8

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
        крім машин і устатковання

   24,25

   544116,8

   1,8

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   630858,1

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   5399196,9

   17,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   159215,0

   0,5 

 • у січні–травні 2017 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е

   25186303,0

   100,0

      Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії,
      газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   25055723,8

   99,5

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   20516328,4

   81,5

        Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   437110,2

   1,8

        Переробна промисловість

   С

   20079218,2

   79,7

        у тому числі

    

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

   16596944,9

   65,9

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
        та інших матеріалів

   13-15

   110825,9

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
        діяльність

   16-18

   899593,2

   3,6

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   771475,5

   3,1

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
        препаратів

   21

   229930,7

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22,23

   408238,2

   1,6

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
        крім машин і устатковання

   24,25

   401460,5

   1,6

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   525294,8

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   4539395,4

   18,0

   Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами

   Е

   130579,2

   0,5

 • у січні–квітні 2017 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

    19432357,0

    100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

    19330279,2

    99,5

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

    15705326,5

    80,8

      Добувна промисловість і  розроблення кар’єрів

   B

    297350,4

    1,5

      Переробна промисловість

   С

    15407976,1

   79,3

      у тому числі


    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

   10-12

    12839654,6

   66,1

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

    86318,1

   0,4

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

    633780,8

    3,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

    571248,7

    2,9

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

    166158,7

   0,9

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

    295588,0

   1,5

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

    296121,3

   1,5

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

    408731,6

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

    3624952,7

   18,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

    102077,8

   0,5

 • у січні–березні 2017 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   17340553,3

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   17263693,7

   99,6

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   14352961,0

   82,8

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   208758,9

   1,2

      Переробна промисловість

   С

   14144202,1

   81,6

      у тому числі
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та
      тютюнових виробів

   10-12

   12271068,8

    70,8

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

    67670,4

   0,4

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   479006,7

   2,8

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

    390815,0

   2,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

    126705,5

   0,7

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   191208,1

   1,1

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

    219807,3

   1,3

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

     314035,8

   1,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   2910732,7

   16,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   76859,6

   0,4

 • у січні–лютому 2017 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   11218669,4

   100,0

     Добувна та переробна промисловість; постачання
     електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
     повітря

   B+C+D

   11167368,7

   99,6

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   9016455,1

   80,4

      Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   129181,7

   1,2

      Переробна промисловість

   С

   8887273,4

   79,2

      у тому числі

    

    

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та
      тютюнових виробів

   10-12

   7795113,8

   69,5

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   40088,0

   0,4

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
      паперу та поліграфічна діяльність

   16-18

   294138,7

   2,6

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   245487,6

   2,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

   21

   68462,8

   0,6

      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
      неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   96061,7

   0,9

      Металургійне виробництво, виробництво готових
      металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   132527,7

   1,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

   26-30

   174213,3

   1,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   2150913,6

   19,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   51300,7

   0,4

 • у січні 2017 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї  реалізованої продукції

   Промисловість

   B+C+D+Е 

   5850148,6

   100,0

      Добувна та переробна промисловість; постачання 
      електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

   B+C+D

   5824253,4

   99,6

      Добувна та переробна промисловість

   B+C

   4672154,5

   79,9

        Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

   B

   54004,3

   0,9

        Переробна промисловість

   С

   4618150,2

   79,0

        у тому числі

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
        виробів

   10-12

   4128292,5

   70,6

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
        виробів зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   15045,8

   0,3

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
        та поліграфічна діяльність

   16-18

   145828,7

   2,5

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   101635,2

   1,7

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   37446,4

   0,6

        Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
        неметалевої мінеральної продукції

   22,23

   41043,7

   0,7

        Металургійне виробництво, виробництво готових
        металевих виробів, крім машин і устатковання

   24,25

   55039,3

   0,9

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
       устатковання

   26-30

   75846,4

   1,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   1152098,9

   19,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   25895,2

   0,4 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ

 та акцизу 

тис.грн 

у % до всієї  реалізованої продукції 

Промисловість 

B+C+D+Е 

17340553,3

100,0

Добувна та переробна промисловість;         постачання електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

17263693,7

99,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

14352961 

82,8

Добувна промисловість і   розроблення  

кар’єрів

B

208758,9

1,2

Переробна промисловість  

С

14144202,1

81,6

у тому числі

 

 

 

Виробництво харчових продуктів,

напоїв та тютюнових виробів

10-12

12271068,8

70,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67670,4 

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

479006,7

2,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

390815

2,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

126705,5

0,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

191208,1

1,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

219807,3 

1,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

314035,8

1,8

     Постачання електроенергії, газу, пари та     кондиційованого повітря

D

2910732,7 

16,8

    Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами

Е

76859,6

0,4

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:53