Печать

Статистична інформація

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
у 2015 році

 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до

2014 року

стаціонарними джерелами

пересувними

джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього,  т

194646,2

134721,5

59924,7

99,0

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

33,8

33,8

102,7

з них

 

 

 

 

свинець

2,2

2,2

104,8

мідь

3,7

3,7

92,5

нікель

2,5

2,5

100,0

хром

1,7

1,7

100,0

цинк

9,0

9,0

101,1

арсен

3,4

3,4

100,0

метан

40701,3

40513,2

188,1

179,7

неметанові леткі органічні сполуки

7667,2

1349,0

6318,2

84,9

оксид вуглецю

48158,7

5584,7

42574,0

84,0

діоксид та інші сполуки сірки

66046,1

65079,3

966,8

89,9

з них

 

 

 

 

діоксид сірки

65910,3

64943,5

966,8

89,9

сполуки азоту

20519,4

11742,2

8777,2

91,8

з них

 

 

 

 

оксиди азоту2

18853,6

10132,1

8721,5

92,5

оксид азоту

169,3

114,0

55,3

100,4

аміак

1489,8

1489,4

0,4

83,0

речовини у вигляді твердих

суспендованих частинок

 

11498,7

10404,3

1094,4

98,1

стійкі органічні забруднювачі

6,0

6,0

87,0

з них

 

 

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

6,0

6,0

87,0

інші

15,0

15,0

129,3

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

7,4

6,5

0,9

105,7

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.

2 У перерахунку на NO2

 

 

Обновлено 29.06.2016 14:43