Стан розвитку підприємництва на Вінниччині Печать
Прес-випуски 2018

Зростання економічного потенціалу  країни та  добробуту населення залежить від  успішного розвитку підприємництва  в країні, і в першу чергу, малого та середнього підприємництва. За попередніми даними Головного управління статистики у Вінницькій області у 2017р. зберіглася тенденція до збільшення кількості суб’єктів підприємництва за рахунок малих підприємств, в тому числі  мікропідприємств. У порівнянні з  попереднім роком кількість підприємств області зросла на 6,3%,  з них кількість малих підприємств – на 6,8%, мікропідприємств – на 8,1%. Водночас, кількість великих та середніх підприємств зменшилась, відповідно,  на  16,7%  та 1,7%. Частка малих підприємств  за останній рік  збільшилась на 0,5 в.п. та становить 94,8% загальної кількості підприємств області.

Структура кількості підприємств Вінницької області у 2017 році, у %

За видами економічної діяльності у 2017р. кількість промислових підприємств збільшилась на 6,6%, будівництва – на 10,0%, у сфері  професійної, наукової та технічної діяльності  – на 12,5%.  У малому підприємництві найбільш швидкими темпами  зросла кількість підприємств інформації та телекомунікації (на 15,9%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 15,7%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 12,1%).

У малому та середньому підприємництві області (без врахування фізичних осіб–підприємців) у 2017р. було зайнято 124,3 тис.осіб, що становить 86,7%  усіх зайнятих працівників підприємств області; обсяг реалізації малих та середніх підприємств у 2017р. склав 109,1 млрд.грн, що становить три чверті обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) усіх підприємств області.

Частка зайнятих працівників  на  підприємствах за їх розмірами,
% до кількості  зайнятих працівників  підприємств

Малими та середніми підприємствами області у 2017р. реалізовано продукції (товарів, послуг) на 109,1 млрд.грн, що  становить три чверті обсягу реалізації усіх підприємств області. У порівнянні з минулим роком обсяг реалізації середніх підприємств зріс на 34,8%, малих підприємств – на 19,9%, великих підприємств – на 3,2%. Найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств області займає обсяг середнього підприємництва (47,0%), на мале підприємництво припадає 28,4% реалізації та решта 24,6% становить реалізація великих підприємств. За останній рік частка реалізації середніх підприємств зросла на 4,7 в.п., водночас, частка малих підприємств зменшилась на 0,4 в.п., великих підприємств – на 4,3 в.п.

 

Перший заступник начальника                                                                                                                                С.В.Рибалко

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 72