Основні чинники впливу на формування загальної чисельності населення області Печать
Прес-випуски 2011

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 лютого 2011 року становила  1640,3 тис. осіб, у міських поселеннях проживало 814,2 тис. осіб, сільській місцевості – 826,1 тис. осіб. За січень 2011 р. чисельність наявного населення скоротилась на 859 осіб.
Основним чинником, який  мав вплив на формування чисельності населення було його природне скорочення. Кількість померлих  у січні 2011 року перевищила кількість народжених на 895 осіб . Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 36 осіб.

Заступник начальника                                    В.Б.Моісеєв