Стан сільського господарства Вінниччини у 2013 році Друк
Прес-випуски 2014

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.

Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де виробляється 7,1% валової продукції сільського господарства держави, у тому числі продукції рослинництва – 7,2%, тваринництва – 6,8%. За рівнем виробництва продукції сільського господарства Вінницька область у    2013 році зайняла перше місце в країні, в тому числі по рослинництву – перше та тваринництву – третє місце.

У 2013 році на Вінниччині функціонувало 2340 підприємств, які були створені в процесі реформування аграрного сектору. Серед них: 9 державних та 2331 недержавних підприємств, з яких 1612 фермерських господарств, 399 господарських товариств, 196 приватних підприємств,   40 виробничих кооперативів та 84 підприємств інших форм господарювання. Середньооблікова кількість найманих працівників на підприємствах аграрного сектору (дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше) за звітний рік склала 38,6 тис. осіб, і порівняно з 2012 роком зменшилась на 11,2%. Частка працівників сільського господарства у загальній кількості зайнятих в економіці Вінниччини склала 12,9 відсотка.

Фонд оплати праці, нарахований за 2013 рік працівникам сільського господарства становив 1117,2 млн. грн. або 11,7% загального нарахованого фонду по економіці області. Однією з  соціальних проблем на селі є відносно низький рівень оплати праці працівників аграрного сектору економіки. Зокрема, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2013р. становила 2410 грн., що менше на 9,1% середньообласного рівня оплати праці, хоча до рівня попереднього року вона зросла на 16,3 відсотка. Важливим чинником щодо забезпечення соціальних гарантій є фактор своєчасності виплати заробітної плати. На жаль, до цього часу залишається нагальною проблема невиплати заробітної плати. так, станом на 1 січня 2014р. загальна сума боргу працівникам аграрного сектору склала  295,3 тис. грн., що становить 3,0% до загального боргу по області, але цей борг приходиться на підприємства-банкрути, на економічно активних підприемствах аграрного сектору  заборгованість відсутня.

В області виробляється вагома частка загальнодержавного обсягу основних сільськогосподарських культур. При чому, якщо за площею землекористування область займає в Україні 9-е місце, то за обсягами виробництва продукції рослинництва ключові позиції. Так, перше місце серед регіонів країни за звітний рік зайнято по виробництву картоплі,  цукрових буряків, плодів і ягід, друге місце – по виробництву зернових і зернобобових культур,.

Господарствами Вінниччини, у порівнянні з минулим роком, збільшено на 34% виробництво зернових культур, на 46% – соняшнику, на 32% – овочів, при цьому знижено на 10% виробництво цукрових буряків та на 1 % – картоплі.

У 2013 році до рівня 2012р. в області намітилась позитивна тенденція стабілізації обсягів виробництва м’яса. Усіма категоріями господарств вироблено 259 тис.тонн м’яса в живій вазі (більше в 2,1 раза до попереднього року), 857 тис.тонн – молока (більше на 1%) та яєць – 805 млн. штук  (знизилось на 0,2%).

Негативною тенденцією розвитку тваринництва є щорічне зменшення поголів'я худоби (за винятком поголів'я птиці). Зростання чисельності поголів’я худоби відбувається не лише на загальнодержавному рівні. У порівнянні до 2012р. в господарствах Вінниччини знизилася чисельність великої рогатої худоби на 6% (по Україні –  зросла на 2%), свиней – на 2% ( збільшилася на 5%), овець та кіз – на 9% ( по Україні також зменшення майже на 1%). Чисельність поголів'я  птиці зросла на 69% (на 8%), за рахунок збільшення чисельності худоби як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення.

У вартісному виразі обсяг реалізованої продукції області за 2013р. склав біля 11 млрд.грн. проти 9 млрд.грн. у попередньому році. Зросла реалізація аграрними підприємствами худоби і птиці у 3 рази, олійних культур – на 44%,  плодів та ягід – на 31%, цукру – на 42%, овочів – на 13%, зернових культур і меду – на 3%, молока і молочних продуктів – на 2%. Але, скоротились обсяги продажу за всіма каналами вовни у 4 рази, цукрових буряків –  у 2 рази,  олії – на 43%,  картоплі –  на 40%, яєць – на 3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямками реалізації у 2013р. проти 2012р. зросли  на  картоплю майже у 2 рази, молоко – на 20%, яйця – на 19%, худобу та птицю – на 7%,  овочі – на 1%, цукру – на 0,2%. У той же час, знизились ціни на продаж вовни – на 54%,  баштанних культур – на 43%, цукрових буряків –  на 20%, зернових на – 17% і олійних  культур – на 15%,  плодів та ягід – на 7%, олії – на 4%, меду – на 3%.

За підсумками 2013 року від усієї діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області отримано 6,4 млрд.грн. чистого доходу проти 6,6 млрд.грн. у 2012р., при цьому  рівень рентабельності  склав 10% (в 2012 році – 15,6%). З прибутками звітний рік закінчили 323 аграрних підприємства (менше на 77 одиниць, ніж у 2012р.), сума їхнього прибутку склала 874,6 млн.грн (менше на 18%). У розрахунку на одне прибуткове підприємство отримано 2,7 млн.грн. прибутку, що на рівні попереднього року. Про діяльність зі збитками прозвітувало 136 сільгосппідприємств (на 63 більше, ніж в 2012р.), у яких сума збитків склала 288,2 млн.грн. (171 млн.грн.). В середньому по області на одне збиткове сільськогосподарське підприємство припадало 2,1 млн.грн. збитку (2,3 млн.грн. у 2012 р.).

  

Перший заступник начальника                                                                        С.В. Рибалко

 

Довідки за телефоном:(0432) 52 57 68