Друк

Статистична інформація

Основні показники ринку праці


Одиниця виміру

2018

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-
грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

724,8

728,0

726,3

працездатного віку

701,0

705,3

704,5

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років

63,1

63,3

63,2

працездатного віку

73,6

74,0

73,9

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

644,9

652,8

654,3

працездатного віку

621,1

630,1

632,5

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної
вікової групи

у віці 15-70 років

56,1

56,8

56,9

працездатного віку

65,2

66,1

66,4

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,

тис. осіб

у віці 15-70 років

79,9

75,2

72,0

працездатного віку

79,9

75,2

72,0

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років

11,0

10,3

9,9

працездатного віку

11,4

10,7

10,2

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

23,5

16,4

15,1

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

2,4

1,7

1,6

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

5462

2587

2601

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

4

6

6

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2581

2349

2408

у % до відповідного періоду попереднього року

124,7

123,2

122,4

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

263,4

264,8

265,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,5

15,3

23,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,0

14,4

22,3

Середньомісячна заробітна плата

 

номінальна

гривень

6841

7277

7541

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

113,7

114,9

115,7

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".

Останнє оновлення на П'ятниця, 28 грудня 2018, 12:23