Печать

01.06.2022

Оприлюднення інформації

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 01 квітня 2022 року

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2022 року

Капітальні інвестиції  за видами економічної діяльності у січні–березні 2022 року

Індекс капітальних інвестицій у січні–березні 2022 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2022 року

Виробництво промислової продукції за видами за січень–квітень 2022 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–квітні 2022 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–квітні 2022 року

Індекси будівельної продукції за видами у січні–квітні 2022 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької області у 2021 році (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області у 2021 році (остаточні дані) 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2021рр.)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Вінницької області у 2021 році (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області у 2021 році (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2021рр.)

Інформація для ЗМІ

Капітальні інвестиції у Вінницькій області у січні–березні 2022 року

Діяльність будівельних підприємств Вінниччини у січні–квітні 2022 року