Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

задати питання

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

за січень 2017 року

Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1590,4 тис. осіб. За 2016 рік чисельність населення зменшилась на 11806 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 9301 особа, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 25052 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з 2015 роком, збільшився на 205 осіб або 2,3%.

У січні–грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 353,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 182,7 тис. домогосподарств, у сільській – 171,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2015р. у 1,1 раза і становив 1544,8 грн.

Крім того, 76,3 тис. домогосподарств (92,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 177,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2561,7 грн.

Населенням області у січні–грудні 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1592,1 млн.грн, що становить 113,6% від нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець грудня 2016р. становила – 76,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець грудня відсутня.

Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець грудня становила 79,3 млн.грн.

__________

1 Дані за 2016 рік попередні.
2 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у грудні 2016р. становила 265,5 тис. осіб, що на 3,2% менше, ніж у листопаді 2016 року.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з груднем 2016р. збільшилась на 17,0% і на кінець січня 2017р. становила 28,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 42,2% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з груднем 2016р. збільшився на 0,4 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 2,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості збільшився на 0,7 в.п. і становив 4,2% населення працездатного віку, у міських поселеннях – на 0,2 в.п. і становив 1,8%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2017р. порівняно з груднем місяцем 2016 року збільшилась на 0,5 тис. і на кінець січня становила 1,0 тис.

Найбільший попит на робочу силу за видами економічної діяльності спостерігався в промисловості (24,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – в галузі фінансової та страхової діяльності (0,2%).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (18,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (3,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 23 особи і становило  29 осіб на кінець січня 2017р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2017р., становила 26,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2017 грн, що на 37,0% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

 Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2016р. становила 5153 грн, що у 3,2 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (1600 грн). Порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 17,0%, а відносно грудня 2015р. зріс на 22,3%.

Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 2,5 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 3,5 та 1,7 раза відповідно.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 15,3%, а по відношенню до грудня 2015р. – на 11,9%.

Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 6,3%, або на 0,8 млн.грн і на 1 січня 2017р. становила 11,7 млн.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р.). У порівнянні до 1 січня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 15,7%, або на 1,6 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості на 1 січня 2017р. 17,1% складають кошти, заборговані 319 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6253 грн, що на 21,4% більше середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2016р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня 2017р. обліковано 1,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 9,2% більше, ніж у січні 2016р.), з числа яких 1,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 90 порушень органами прокуратури, 8 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 72 правопорушення органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня 2017р. обліковано 9 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що у 9 разів більше, ніж у січні 2016р.), а також 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 2 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 50,0%, відповідно, більше, ніж за січень минулого року).

Порівняно із січнем 2016р. кількість грабежів (25) зменшилася на 32,4%, а хабарництва (14) – на 6,7%. Проте кількість випадків крадіжок (716), шахрайств (149) та розбоїв (10) збільшилася на 2,7%; 30,7% та 25,0%, відповідно.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2017р. становила 1223 особи (на 0,7% більше, ніж у січні 2016р.), із числа яких 412 осіб – це жінки, 76 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 17 осіб – неповнолітніх та 7 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 660 та 129 осіб, серед яких 36,7% – жінки (287 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 51 особа, із числа яких 10 осіб (19,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 30 осіб, з яких 16,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20,0% було вбито.

Серед виявлених осіб (153), які вчинили злочини, 30,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 57,4% мали незняту або непогашену судимість, 6,5% вчинили злочин у групі, 17,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9,2% – жінки, 2,0% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,8%, безробітних – 3,3%.

 Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1426,7 млн.грн., що на 7,7% більше січня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017р. становив 832,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 7,5% більше обсягу січня 2016р., проти грудня 2016р. зменшився на 14,9%.

 Сільське господарство

 У січні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем 2016р. знизилось на 4,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 6,8% та господарствах населення – на 0,1%.

У господарствах усіх категорій у січні 2017р. вироблено 38,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,4% більше проти січня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 31,6 тис.т (більше на 4,9%).

Станом на 1 лютого 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,4 тис. голів (на 0,2% більше, ніж на 1 лютого 2016р.), у тому числі корів – 157,8 тис. голів (на 1,2% менше), свиней – 323,4 тис. голів (на 9,5% менше), овець і кіз – 37,2 тис. голів (9,3% більше), птиці всіх видів – біля 26 млн. голів (на 11,8% менше).

Порівняно з січнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування свиней зріс на 18,1%, тоді як великої рогатої худоби знизився у 2,1 раза та птиці – на 6,8%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,1% проти 114,8% у січні 2016р.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за  січень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс у 1,9 раза, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 3,3 раза, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва знизився на 15,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 75,7%, тваринництва – 24,3% (у січні 2016р. – 44,5% та 55,5% відповідно).

Станом на 1 лютого 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1661,0 тис.т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 лютого 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 875,8 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 785,2 тис.т зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні п.р. становила 3838,7 грн. за 1 тонну, що на 8,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Запаси насіння соняшнику становили 403,9 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 146,6 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 257,3 тис.т.

Промисловість 

У промисловості за підсумками січня 2017р. індекс промислового виробництва проти попереднього місяця становив 76,8%.

Порівняно з січнем 2016р. спостерігається збільшення промислового виробництва на 26,2%.

У січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 28,4%, а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 1,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 22,5%.

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 30,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,6 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових  виробів – на 36,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 7,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності та у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зросли на 13,7%.

У січні–грудні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 53552,2 млн.грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (82,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 66,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, 2,3 – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 15,8% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,9% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,9% –товари проміжного споживання, 2,3% – інвестиційні товари, 0,8% – споживчі товари тривалого використання та 16,1% – енергія.

 Будівництво

 У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 55,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 79,8%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні 2017р. становила 1,4%.

Найбільше (85,9%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

У 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 236,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 24,1 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 4,8 км, автомобільні дороги з твердим покриттям – 3,8 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, лінії електричні силові – 7,8 км, мийні комплекси для машин на 7,2 тис. обслуг. авто, автомобільні заправні станції на 143 тис. обслуг. авто, станцію технічного обслуговування на 6,5 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 22,9 тис.м2, ресторани та кафе на 525 посад. місць, готель на 225 місць.

Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т, силоси для зерна на 6,6 тис.т та приміщення для птиці майже 3 млн. птахомісць.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 106 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця, дошкільний заклад на 28 місць, клуб на 100 місць.

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 349,7 тис.м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2016р. порівняно з 2015р. зменшився на 10,7%. Слід зазначити, що 57,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 42,9% – в одноквартирних будинках.

Транспорт

За січень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 1,5 млн.т вантажів, що на 46,5% більше, ніж за січень 2016р. Вантажооборот збільшився на 36,7% і становив 2,2 млрд. тонно-кілометрів.

Обсяги відправлення вантажів залізницею збільшились у 1,6 раза, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 5,1%. За січень 2017р. всіма видами транспорту перевезено 17,0 млн. пасажирів, що на 6,8% менше від обсягів січня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 440,8 млн.пас.км, яка порівняно з січнем 2016р. зменшилась на 20,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2016р. склали 1258,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 970,4 та 288,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 682,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 135 країн світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,5%), продукти рослинного походження (17,6%) та деревина і вироби з деревини (7,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 79,9%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні 2017р. відносно грудня 2016р. у Вінницькій області становив 100,8% (в Україні – 101,1%).

На споживчому ринку області у січні 2017р. до грудня 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

Найбільше (на 51,4%) подорожчали овочі, вирощені з їхнього насіння. На 8,0% зросли ціни на картоплю, яблука подорожчали на 6,6%, на 5,0% – молоко, капуста, на 2,6% – цитрусові, на 1,8% – сир і м’який сир (творог), на 1,5% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,3% – цукор. Водночас, яйця подешевшали на 2,1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,6%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, зокрема, одяг – на 1,9%, взуття – на 3,2%.

Підвищення цін (тарифів) на транспорт у цілому на 1,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 3,4%, палива і мастил – на 2,0%.

Послуги освіти подорожчали на 3,7% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 30,4%.

 

задати питання
Останнє оновлення на Вівторок, 07 березня 2017, 11:58
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області