Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціально-економічне становище Вінницької області Друк

(Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області)

за січень–листопад 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 листопада 2017р. становила 1578,2 тис. осіб. За січень–жовтень 2017 року чисельність населення зменшилась на 12182 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 8087 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 40951 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–жовтнем 2016 року, збільшився на 543 особи або 7,2%.

______________

1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). Дані можуть бути уточнені.

У жовтні 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 48,0% домогосподарств області.

У січні–жовтні 2017р. субсидії цього виду призначено 347,2 тис. домогосподарств у сумі 136,5 млн.грн.

Крім того, 69,8 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 206,7 млн.грн.

Населенням області у січні–жовтні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1334,8 млн.грн, що становить 87,5% нарахованої за цей період суми.

 Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у жовтні 2017р. становила 275,3 тис. осіб, що на 1,0% більше, ніж у вересні 2017 року.

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з жовтнем 2017р. збільшилась на 15,4% і на кінець листопада 2017р. становила 16,1 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних більше половини (53,6%) становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з жовтнем 2017р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець листопада 2017р. становив 1,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,4 в.п. і становив 2,1% та в міських поселеннях – на 0, 1 в.п. (1,3% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем місяцем зменшилась на 0,1 тис. і на кінець листопада становила 1,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець листопада 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (23,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем збільшилось на 2 особи і становило 9 осіб на кінець листопада 2017р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2017р., становила 11,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2069 грн, що на 35,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 Доходи населення

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2017р. становив 6433 грн, що в 2,0 рази перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з вереснем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 1,6%, а відносно жовтня 2016р. на 46,9%.

Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель (розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,8 раза), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області відповідно на 30,1%, 28,2%, 28,0%. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву комп’ютерів, електронної і оптичної продукції, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області 1,6 раза.

Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. зросла на 0,8%, а порівняно із жовтнем 2016р. – на 29,1%.

Упродовж жовтня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати підприємств, установ та організацій області (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) зменшилася на 3,0%, або на 421,3 тис.грн і на 1 листопада 2017р. становила 13593,1 тис.грн (0,7% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень). У порівнянні до 1 січня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 16,6%,  або на 1935,9 тис.грн.

На економічно активні підприємства припало 41,2% від загальної суми заборгованості, на підприємства-банкрути 58,2%, на економічно неактивні – 0,6%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2017р. збільшилася на 180,6% (або на 3601,7 тис.грн), а в порівнянні до 1 жовтня 2017р. збільшилася на 1,4% (або на 76,7 тис.грн)  і на 1 листопада 2017р. становила 5596,3 тис.грн.

Більша частина (90,4% або 5056,6 тис.грн) загальної суми боргу економічно активних підприємств припадає на промислові підприємства області.

Впродовж жовтня 2017р. кількість працівників (економічно активних підприємств), які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася (на 1,4%) і на 1 листопада 2017р. становила 510 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10973 грн, що на 70,6% більше середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2017року.

Сума боргу з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств-банкрутів упродовж жовтня 2017р. зменшилася на 5,9% (на 498,0 тис.грн) та становила 7914,1 тис.грн. Більшу частку (65,9%) заборгованості у цій сумі складають промислові підприємства і 24,8%  – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 18678,9 млн.грн, що на 11,8% більше січня–листопада 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у листопаді 2017р. у порівнянні з листопадом 2016р. склав 93,4%, з жовтнем 2017р. – 103,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 10897,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 11,6% більше обсягу січня–листопада 2016р. За листопад 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1121,6 млн.грн, що проти листопада 2016р. зменшився на 6,7%, проти жовтня 2017р. збільшився на 3,3%.

 Діяльність підприємств

За січень–вересень 2017р. великими та середніми підприємствами області  (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано  прибуток до оподаткування на суму 888,4 млн.грн.  В порівнянні з  відповідним  періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств  збільшився на 7,0%, збиток збиткових підприємств зріс на 1,1%.

За видами економічної діяльності  прибуток до оподаткування отримали  підприємства сільського, лісового та рибного господарства, промисловості, будівництва, підприємства з надання інформаційних та телекомунікаційних послуг, професійної, наукової та технічної діяльності, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, з охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.

Найбільший вплив на формування позитивного фінансового результату області мала діяльність  промислових підприємств, якими за 9 місяців поточного року отримано 1046,7 млн.грн прибутку, з яких більше половини отримано в переробній промисловості.

Правосуддя та злочинність 

За даними органів прокуратури протягом січня–листопада 2017р. обліковано 14,5 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро), що на 8,6% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,6% (на 0,7 в.п. менше, ніж у січні–листопаді 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 40 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що на 11,1% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.), а також 63 умисних тяжких тілесних ушкодження та 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 1,6% та 42,9%, відповідно, менше, ніж за січень–листопад минулого року).

Порівняно із січнем–листопадом 2016р. кількість крадіжок (6563), грабежів (255) та хабарництва (80) зменшилася на 13,8%; 25,7% та 17,5% відповідно, проте кількість випадків шахрайств (1162) та розбоїв (88) збільшилася відповідно на 0,4% і 39,7%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Від злочинів з початку 2017р. потерпіло 10792 особи (на 11,9% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.), із числа яких 3876 осіб – це жінки, 707 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 194 особи – це неповнолітні та 57 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 6199 та 1010 осіб, серед яких 38,1% – це жінки (2747 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 407 осіб, з них 83 особи (20,4%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 178 осіб, із числа яких 10,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 17,4% було вбито.

Серед виявлених осіб (4401), які вчинили злочини, 29,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64,5% мали незняту або непогашену судимість, 10,8% вчинили злочин у групі, 12,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,7% – жінки, 5,2% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,0%, безробітних – 2,8%.

 Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–листопадом 2016р. знизилось на 6,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,6%, в господарствах населення зріс на 0,7%.

Під урожай 2018р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно господарствами області на площі 421,4 тис.га, що менше минулорічного рівня на 18,3 тис.га або на 4,2%, з них культури зернові на зерно – 342,9 тис.га (на 18,6 тис.га або на 5,1%), ріпаку на зерно – 77,0 тис.га (більше на 0,6 тис.га або на 0,8%).

У структурі площ озимих на зерно найбільшу частку займає пшениця, яка становить 90,7%, ячмінь – 8,6%, жито – 0,6%.

Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2017р. вироблено 401,1 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 1,4% менше проти січня–листопада 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 352,5 тис.т (менше на 1,7%).

Станом на 1 грудня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,9 тис.голів (на 1,1% більше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі корів – 158,0 тис.голів ( на 0,1% менше); свиней – 290,8 тис.голів (менше на 17,1%), овець і кіз – 38,3 тис. голів (на 9,7% менше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів ( на 0,9% більше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 8,5%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 10,7%, при цьому обсяги продуктів тваринництва зменшився на 3,2%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 85,8%, тваринництва – 14,2% (у січні–листопаді 2016р. – 84,1% та 15,9% відповідно).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–листопаді п.р. становила 3822,8 грн за 1 тонну, що на 13,5% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Будівництво 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 2595,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 117,9%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–листопаді 2017р. становила 3,1%.

Найбільше (76,8%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

Промисловість 

У листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2016р. індекс промислової продукції становив 92,9% та 104,8%, відповідно.

У січні–листопаді 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 8,8%.

У листопаді порівняно з жовтнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 8,0%, спостерігається падіння промислового виробництва і на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились  на 21,7%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,6% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 35,9%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин  і устаткування – на 27,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 13,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,5%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 7,8%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,7%).У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 22,1%.

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 53853,8 млн.грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 64,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,1% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 2,0% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,3% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 63,2% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,2% – товари проміжного споживання, 2,4% – інвестиційні товари, 0,6% – споживчі товари тривалого використання та 18,6% – енергія.

Транспорт 

За січень–листопад 2017р. транспортним комплексом області перевезено 20,3 млн.т вантажів, що на 6,4% більше, ніж за січень–листопад 2016р. Вантажооборот збільшився на 9,5% і становив 24,9 млрд. тонно-кілометрів.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2017р. відправлено 15,5 млн.т вантажів, що на 1,2% більше, ніж за січень–листопад 2016р.

Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2017р. перевезено 4842,9 тис.т, що на 27,5% більше, ніж за січень–листопад 2016р.

За січень–листопад 2017р. пасажирським транспортом перевезено 206,2 млн. пасажирів, що на 2,4% менше від обсягів січня–листопад 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6166,9 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшилась на 2,4%.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2017р. відправлено 10,3 млн. пасажирів, що на 6,6% менше, ніж за січень–листопад 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2017р. скористалось 74,2 млн. пасажирів, що на 0,2% менше від обсягів січня–листопада 2016р.

Електротранспортом області перевезено 121,7 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. зменшилась на 3,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–жовтні 2017р. склали 1298,9 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 962,8 та 336,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 626,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 138 країн  світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,9% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (17,8%), продукти рослинного походження (17,7%), деревина і вироби з деревини (8,2%) та живі тварини, продукти тваринного походження (7,0%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 90,9%.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017р. становив  195,7 млн.дол. США.

Інвестиції надійшли з 49 країн світу. Переважна більшість інвестицій (79,8% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 156,2 млн.дол., з інших країн світу – 39,5 млн.дол. (20,2%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 70,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 44,0 млн.дол., Австрія – 32,9 млн.дол., Франція – 30,3 млн.дол., Німеччина – 17,8 млн.дол., Польща – 13,8 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 148,4 млн.дол. (75,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 131,9 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 15,9 млн.дол.

На підприємствах сільського, лісового та рибного  господарства  акумульовано 22,2 млн.дол. (11,4% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,7 млн.дол. (4,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7 млн.дол. (3,9%).

Споживчі ціни 

Індекс споживчих цін у листопаді 2017 року відносно жовтня 2017 року у Вінницькій області становив 101,1% ( в Україні – 100,9%).

На споживчому ринку області у листопаді до жовтня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2 %.

Найбільше (на 22,4%) подорожчали овочі, вирощені з їхнього насіння. Яйця зросли в ціні на 9,2%, банани – на 7,0%, молоко та кисломолочна продукція – на 5,9%, інші їстівні тваринні жири (сало) – на 4,7%, макаронні вироби – на 3,1%, хліб – на 3,0%.

Водночас, цитрусові подешевшали на 11,5%, капуста – на 7,8%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 5,8%, цукор – на 4,7%, картопля та м’ясо птиці – на 3,8%, свинина – на 3,3%, риба та продукти з риби – на 1,9%, яблука – на 1,8%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,0%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,1%, тютюнові вироби – на 1,9%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 0,7%, зумовлено, в основному, зростанням цін на тверде паливо на 11,9% та підвищенням вартості послуг з утримання та ремонту житла на 2,6%.

Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 1,6%, спричинено, в основному, подорожчанням палива та мастил на 3,5%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,6%. 

 • за січень–жовтень 2017 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

    Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 жовтня 2017р. становила 1579,5 тис. осіб. За січень–вересень 2017 року чисельність населення зменшилась на 10886 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 7229 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 36571 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–вереснем 2016 року, збільшився на 520 осіб або 7,8%.

   ______________

   1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). Дані можуть бути уточнені.

    

   У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 311,0 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 159,6 тис. домогосподарств, у сільській – 151,4 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 18,2% і становив 94,3 грн.

   Крім того, 66,0 тис. домогосподарств (90,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 195,7 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у вересні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2902,3 грн.

   Населенням області у січні–вересні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1227,9 млн.грн, що становить 88,4%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за газопостачання на кінець вересня 2017р. становила – 56,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 50,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,1 млн.грн.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня становила 96,6 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття 

   Середньооблікова кількість штатних працівників області на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у вересні 2017р. становила 272,7 тис. осіб, що на 0,8% більше, ніж у серпні 2017 року.

   За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з вереснем 2017р. зменшилась на 10,1% і на кінець жовтня 2017р. становила 13,9 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних більше половини (55,0%) становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з вереснем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня 2017р. становив 1,5% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,3 в.п. і становив 1,7% та в міських поселеннях – на 0, 1 в.п. (1,2% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017р. порівняно з вереснем місяцем зменшилась на 0,4 тис. і на кінець жовтня становила 2,0 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець жовтня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем збільшилось на    1 особу і становило 7 осіб на кінець жовтня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж жовтня 2017р., становила 14,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2060 грн, що на 35,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2017р. становив 6329 грн, що майже в 2,0 рази перевищив рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з серпнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 3,4%, а відносно вересня 2016р. зріс на 39,9%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у галузі лісового господарства та лісозаготівель, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,9 раза, cеред промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву комп’ютерів, електронної і оптичної продукції, по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, а також на підприємствах по постачанню електроенергіі, газу, пари та кондиційованого повітря, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області 1,4–1,3 раза відповідно.

   Реальна заробітна плата (з урахуванням індекса споживчих цін) у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. збільшилася на 1,4%, а порівняно із вереснем 2016р. – на 21,5%.

   Упродовж вересня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати підприємств, установ та організацій області (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) зменшилася на 7,1%, або на 1064,1 тис.грн і на 1 жовтня 2017р. становила 14014,4 тис.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за вересень). У порівнянні до 1 січня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 20,2%,  або на 2357,2 тис.грн.

   На економічно активні підприємства припало 39,4% від загальної заборгованості, на підприємства–банкрути 60,0%, на економічно неактивні–0,6%.

   Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2017р. збільшилася на 176,7% (або на 3525,0 тис.грн), а в порівнянні до 1 вересня 2017р. збільшилася на 1,2% (або на 63,5 тис.грн)  і на 1 жовтня 2017р. становила 5519,6 тис.грн.

   Більша частина (90,4% або 4990,6 тис.грн) загальної суми боргу економічно активних підприємств припадає на промислові підприємства області.

   Впродовж вересня 2017р. кількість працівників (економічно активних підприємств), які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася (на 0,4%) і на 1 жовтня 2017р. становила 517 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено  в середньому 10676 грн, що на 68,7% більше середньої заробітної плати, нарахованої за вересень 2017року.

   Сума боргу з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств-банкрутів упродовж вересня 2017р. зменшилася на 11,8% (на 1127,6 тис.грн) та становила 8412,1 тис.грн. Більшу частку (69,0%) заборгованості у цій сумі складають промислові підприємства і 23,3% – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 16608,6 млн.грн, що на 13,3% більше січня–жовтня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у жовтні 2017р. у порівнянні з жовтнем 2016р. склав 91,1%, з вереснем 2017р. – 104,8%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 9690,0 млн.грн, що у порівняних цінах на 13,1% більше обсягу січня–жовтня 2016р. За жовтень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1073,3 млн.грн, що проти жовтня 2016р. зменшився на 9,1%, проти вересня 2017р. збільшився на 4,8%.

   Капітальні інвестиції

   У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6949,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 34,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,9% загального обсягу.

   У січні–вересні 2016р. найбільшу частку (45,3% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (21,5%), будівельними підприємствами (12,6%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,8%), професійної, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4,0%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (3,4%), наукової та технічної діяльності (1,5%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 857,8 млн.грн (12,3% від загального обсягу), що на 5,0% більше, ніж  у січні–вересні 2016р.

   Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–жовтня 2017р. обліковано  13,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро), що на 14,5% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,4% (на 1,6 в.п. більше, ніж у січні–жовтні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 38 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що на 31,0% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.), а також 55 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 9 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 8,3% та 52,6%, відповідно, менше, ніж за січень–жовтень минулого року).

   Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. кількість крадіжок (5968), грабежів (240), шахрайств (988) та хабарництва (78) зменшилася на 19,2%; 25,0%; 15,4% та 19,6% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (83) збільшилася на 48,2%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   З початку 2017р. від злочинів потерпіла 9841 особа (на 18,5% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.), із числа яких 3530 осіб – це жінки, 645 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 182 особи – це неповнолітні та 53 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,1%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 5639 та 867 осіб, серед яких 37,7% – це жінки (2455 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 369 осіб, з них 75 осіб (20,6%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 159 осіб, із числа яких 11,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,9% було вбито.

   Серед виявлених осіб (3974), які вчинили злочини, 30,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64,6% мали незняту або непогашену судимість, 10,9% вчинили злочин у групі, 12,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,0% – жінки, 5,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,3%, безробітних – 2,9%.

   Сільське господарство

   У січні–жовтні 2017р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем–жовтнем 2016р. знизилось на 6,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,7%, в господарствах населення зріс на 0,7%.

   Станом на 1 листопада п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 693,6 тис.га (на 12,2% менше, ніж на 1 листопада 2016р.), що складає понад 81% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 91% площ). Із зібраної площі одержано понад 3,8 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 24,9% менше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2,9 млн.т (на 28,5% менше), господарствами населення – 0,8 млн.т. (менше на 8,7%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 54,7 ц зернових та зернобобових культур у т.ч. аграрними підприємствами – по 55,2 ц, господарствами населення – по 53,0 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 1884,6 тис.т картоплі (по 174 ц з 1 га), зібрано культур овочевих відкритого ґрунту – 468,6 тис.т (по 220 ц з 1 га) та культур плодовоягідних – 206,7 тис.т .

   Господарствами усіх категорій у січні­–жовтні 2017р. вироблено 362,9 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 1,7% менше проти січня–жовтня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 320,2 тис.т (менше на 2,1%).

   Станом на 1 листопада 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 315,2 тис.голів (на 1,1% більше, ніж на 1 листопада 2016р.), у тому числі корів – 158,1 тис. голів ( на 0,4% менше); свиней – 299,9 тис. голів (зменшення на 16,1%), овець і кіз – 39,4 тис. голів (на 11,7% менше), птиці всіх видів – 29,6 млн.голів ( на 2,0% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 9,3%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 11,7%, при цьому обсяги продуктів тваринництва зменшився на 1,9%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 84,7%, тваринництва – 15,3% (у січні–жовтні 2016р. – 82,9% та 17,1% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–жовтні п.р. становила 3851,0 грн. за 1 тонну, що на 18,3% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Будівництво 

   У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2259,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 119,4%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–жовтні 2017р. становила 3,1%.

   Найбільше (79,2%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У січні–вересні 2017р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі протяжністю 92,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 14,9 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 6,5 км,  лінії електричні силові – 2,3 км, автостоянку для легкових автомобілів на 112 авто.місць, будівлі торговельних підприємств торговою площею 25,2 тис.м2,  кафе на 180 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію комплекс по переробці жирів на 37,2 тис.т, цех з переробки м’яса потужністю 3,0 тис.т, цехи по переробці молока на 3,7 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 57 відвідувань за зміну, хірургічний корпус на 240 ліжок, загальноосвітній навчальний заклад на 210 учнівських місць та дошкільні навчальні заклади на 250 місць.

   У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 248,3 тис.м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2017р.  порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшився на 8,8%.

   Слід зазначити, що 57,3% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 42,6% – в одноквартирних будинках  і 0,1% у гуртожитках.

   Промисловість

   У жовтні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2016р. індекс промислової продукції становив 108,2% та 111,2%, відповідно.

   У січні–жовтні 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 9,1%.

   У жовтні порівняно з вереснем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 12,3%,  а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігається падіння промислового виробництва на 6,7%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились на 26,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 7,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 32,8%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 25,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 15,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 12,7%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 7,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 4,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 21,9%.

   У січні–вересні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 47111,7 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (78,9%) припадає на переробну промисловість, з неї: 63,9% –на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,0% –на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,5% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 62,9% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,2% –товари проміжного споживання, 2,4% – інвестиційні товари, 0,7% – споживчі товари тривалого використання та 18,8% – енергія.

   Транспорт 

   За січень–жовтень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 18,3 млн.т вантажів, що на 7,6% більше, ніж за січень–жовтень 2016р. Вантажооборот збільшився на 9,8% і становив 22,3 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–жовтень 2017р. відправлено 14,1 млн.т вантажів, що на 3,2% більше, ніж за січень–жовтень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2017р. перевезено 4278,3 тис.т, що на 25,1% більше, ніж за січень–жовтень 2016р.

   За січень–жовтень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 186,3 млн. пасажирів, що на 2,6% менше від обсягів січня–жовтня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5601,5 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась на 2,9%.

   Залізничним транспортом за січень–жовтень 2017р. відправлено 9,5 млн. пасажирів, що на 5,5% менше, ніж за січень–жовтень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2017р. скористалось 97,2 млн. пасажирів, що на 1,2% менше від обсягів січня–жовтня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 109,5 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. зменшилась на 3,0%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2017р. склали 1102,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 846,9 та 255,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 591,1 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 134 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,1% загальнообласного обсягу експорту), продукти рослинного походження (18,4%), готові харчові продукти (17,6%),  деревина і вироби з деревини (8,2%) та живі тварини, продукти тваринного походження (7,0%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 90,2%.

    Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у жовтні 2017 року відносно вересня 2017 року у Вінницькій області становив 100,8%  (в Україні – 102,0%).

   На споживчому ринку області у жовтні до вересня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8 %.

   Найбільше ( в 1,5 раза та на 16,4%) подорожчали  відповідно овочі, вирощені з їхнього насіння та яйця. Банани зросли в ціні на 6,6%, сало – на 6,0%, рис – на 5,3%, молоко – на 3,3%, сир і м’який сир (творог) на 2,2%, масло та хліб – на 2,1%.

   Водночас, капуста подешевшала на 32,0%, картопля – на 10,8%, цукор – на 7,9%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 6,0%, цитрусові – на 3,8%, риба та продукти з риби – на 1,4%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,5%, алкогольні напої – на 0,2%.

   Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 0,1%, зумовлено, в основному, зростанням фактичної плати за житло (оренда житла) на 0,7%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 2,9%, спричинено, в основному подорожчанням палива та мастил на 5,3%.

   Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,1%.

 • за січень–вересень 2017 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 1580,6 тис. осіб. За січень–серпень 2017 року чисельність населення зменшилась на 9725 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6661 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 30641 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–серпнем 2016 року, збільшився на 456 осіб або 7,3%.

   ______________

   1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). Дані можуть бути уточнені.

   У січні–серпні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 277,2 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 145,0 тис. домогосподарств, у сільській – 132,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 58,0% і становив 120,9 грн.

   Крім того, 60,2 тис. домогосподарств (89,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 178,8 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у серпні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2980,4 грн.

   Населенням області у січні–серпні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1136,6 млн.грн, що становить 88,8%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець серпня 2017р. становила – 51,3 млн.грн, за газопостачання – 35,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,3 млн.грн.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець серпня становила 97,8 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у серпні 2017р. становила 270,6 тис. осіб, що дорівнює їх кількості у липні 2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з серпнем 2017р. зменшилась на 5,8% і на кінець вересня 2017р. становила 15,5 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних половину становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з серпнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець вересня 2017р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,1 в.п. і становив 2,0% та в міських поселеннях – на 0, 1 в.п. (1,3% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно з серпнем місяцем не змінилась і на кінець вересня становила 2,4 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець вересня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (33,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,2%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 1 особу і становило 6 осіб на кінець вересня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2017р., становила 14,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1968 грн, що на 38,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2017р. становив 6118 грн, який в 1,9 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з липнем 2017р. розмір заробітної плати зменшився на 6,6%, а відносно серпня 2016р. зріс на 44,5%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у галузі лісового господарства та лісозаготівель, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,9 раза, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. зменшився на 6,3%, а по відношенню до серпня 2016р. – збільшився на 26,1%.

   Упродовж серпня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 2,1%, або на 0,3 млн.грн і на 1 вересня 2017р. становила 15,1 млн.грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.). У порівнянні до 1 вересня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 37,0%,  або на 4,1 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 вересня 2017р. 36,2% складають кошти, заборговані 515 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10594 грн, що на 73,2% більше середньої заробітної плати, нарахованої за серпень 2017р.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 14768,9 млн.грн, що на 16,9% більше січня–вересня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у вересні 2017р. у порівнянні з вереснем 2016р. склав 108,3%, з серпнем 2017р. – 94,1%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 8616,6 млн.грн, що у порівняних цінах на 16,7% більше обсягу січня–вересня 2016р. За вересень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1015,4 млн.грн, що проти вересня 2016р. збільшився на 8,1%, проти серпня 2017р. зменшився на 5,9%.

   Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–вересня 2017р. обліковано 11,9 тис. кримінальних правопорушень1, що на 23,5% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,2% (на 4,9 в.п. більше, ніж у січні–вересні  2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–вересня 2017р. обліковано 33 очевидних умисних вбивства і замахи на вбивство (що на 43,5% більше, ніж у січні–вересні 2016р.), а також 49 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 12,5% та 52,9%, відповідно, менше, ніж за січень–вересень минулого року).

   Порівняно із січнем–вереснем 2016р. кількість крадіжок (5405), грабежів (221), шахрайств (895) та хабарництва (73) зменшилася на 27,9%; 25,3%; 31,5% та 19,8% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (77) збільшилася на 40,0%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–вересень 2017р. від злочинів потерпіло 8892 особи  (на 27,4% менше, ніж у січні–вересні 2016р.), із числа яких 3181 особа –  це жінки, 594 особи похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 162 особи – це неповнолітні та 49 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,4%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 5116 та 788 осіб, серед яких 37,7% – це жінки (2223 особи).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 321 особа, з них 76 осіб (23,7%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинула 151 особа, із числа яких 11,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 17,2% було вбито.

   Серед виявлених осіб (3595), які вчинили злочини, 30,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,2% мали незняту або непогашену судимість, 11,1% вчинили злочин у групі, 12,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,9% – жінки, 5,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,0%, безробітних – 3,1%.

   ______________

   1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

   Сільське господарство

   У січні–вересні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–вереснем 2016р. знизилось на 11,0%,  у т.ч. в аграрних підприємствах – на 18,0%, в господарствах населення на 0,4%.

   Станом на 1 жовтня п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 514,2 тис.га (на 16,4% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), що складає понад 60% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 71% площ). Із зібраної площі одержано понад 2,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 28,8% менше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2,0 млн.т (на 32,1% менше), господарствами населення – 0,5 млн.т. (менше на 12,3%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 49,4 ц зернових та зернобобових культур у т.ч. аграрними підприємствами – по 50,3 ц, господарствами населення – по 45,9 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 1883,6 тис.т картоплі (по 174 ц з 1 га), зібрано культур овочевих відкритого ґрунту – 385,0 тис.т (по 213 ц з 1 га) та культур плодово-ягідних – 139,6 тис.т.

   Господарствами усіх категорій у січні–вересні 2017р. вироблено 323,1 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,4% менше проти січня–вересня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 285,0 тис.т (менше на 3,9%).

   Станом на 1 жовтня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 320,6 тис.голів (на 1,0% більше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у тому числі корів – 158,3 тис.голів ( на 0,6% менше); свиней – 299,8 тис.голів (зменшення на 17,8%), овець і кіз – 42,7 тис. голів (на 6,6% менше), птиці всіх видів – 30,5 млн.голів ( на 4,9% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 34,4%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 37,4%, при цьому обсяги продуктів тваринництва залишились на рівні минулого року. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 94,2%, тваринництва – 5,8% (у січні–вересні 2016р. – 92,1% та 7,9% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–вересні п.р. становила 3858,2 грн за 1 тонну, що на 19,3% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Будівництво 

   У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1982,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 122,5%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–вересні 2017р. становила 3,1%.

   Найбільше (79,8%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Промисловість

   У вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 119,7% та 105,2%, відповідно.

   У січні–вересні 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 7,8%.

   У вересні порівняно з серпнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 28,6%,  а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігається падіння промислового виробництва на 4,4%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились на 30,5%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 5,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 24,2%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 21,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 15,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 10,9%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 4,9%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,2%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 20,5%.

   У січні–серпні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 40820,7 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (78,8%) припадає на переробну промисловість, з неї: 63,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,8% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,0% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,0% –на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,6% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 62,8% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,3% – товари проміжного споживання, 2,4% – інвестиційні товари, 0,6% – споживчі товари тривалого використання та 18,9% – енергія.

   Транспорт

   За січень–вересень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 16,3 млн.т вантажів, що на 9,6% більше, ніж за січень–вересень 2016р. Вантажооборот збільшився на 11,3% і становив 19,9 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–вересень 2017р. відправлено 12,5 млн.т вантажів, що на 6,0% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2017р. перевезено 3716,8 тис.т, що на 23,7% більше, ніж за січень–вересень 2016р.

   За січень–вересень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 166,0 млн. пасажирів, що на 2,8% менше від обсягів січня–вересня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5087,1 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшилась на 2,9%.

   Залізничним транспортом за січень–вересень 2017р. відправлено 8,7 млн. пасажирів, що на 3,6% менше, ніж за січень–вересень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2017р. скористалось 60,1 млн. пасажирів, що на 1,9% менше від обсягів січня–вересня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 97,2 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–вереснем 2016р. зменшилась на 3,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–­серпні 2017р. склали 966,2 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 741,5 та 224,7 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 516,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 131 країни  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,2%), продукти рослинного походження (17,1%) деревина і вироби з деревини (8,2%) та живі тварини, продукти тваринного походження (6,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 86,4%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у вересні 2017 року відносно серпня 2017 року у Вінницькій області становив 102,0% (в Україні – 102,0%).

   На споживчому ринку області у вересні до серпня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8 %.

   Найбільше (на 27,7%, 26,5% та 20,9%) подорожчали відповідно яйця, овочі, вирощені з їхнього насіння та сало.

   Фрукти зросли в ціні на 4,5%, птиця – на 2,5%, свинина, хліб – на 2,3%, молоко – на 2,1%, сир і м‘який сир (творог) – на 1,4%, яловичина – на 1,3%, рис – на 1,0%.

   Водночас, капуста подешевшала на 13,0%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 4,9%, картопля – на 4,0%, крупи гречані – на 3,8%, цукор – на 0,7%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,3%, у т.ч. алкогольні напої – на 3,0%, тютюнові вироби – на 1,3%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 1,8%, спричинено, в основному, подорожчанням палива та мастил на 3,6%.

   Зростання вартості послуг освіти на 13,8% відбулось, в основному, за рахунок підвищення плати за послуги середньої освіти  на 18,3%, вищої освіти – на 17,4%.

 • за січень–серпень 2017 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 серпня 2017р. становила 1581,5 тис. осіб. За січень–липень 2017р. чисельність населення зменшилась на 8867 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6198 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 26691 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–липнем 2016р., збільшився на 531 особу або 9,4%.

   ______________

   1Інформація сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)). Дані можуть бути уточнені.

    

   У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 239,4 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 127,1 тис. домогосподарств, у сільській – 112,3 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 8,5% і становив 98,5 грн.

   Крім того, 51,5 тис. домогосподарств (85,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 153,1 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у липні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2982,3 грн.

   Населенням області у січні–липні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1046,5 млн.грн, що становить 87,4%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець липня 2017р. становила – 54,6 млн.грн, за газопостачання – 31,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 23,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,7 млн.грн.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець липня становила 99,7 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у липні 2017р. становила 270,5 тис. осіб, що на 0,1% більше, ніж у червні 2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з липнем 2017р. зменшилась на 3,7% і на кінець серпня 2017р. становила 16,4 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних половину (50,0%) становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з липнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець серпня 2017р. становив 1,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,1 в.п. і становив 2,1%, в міських поселеннях – залишився без змін (1,4% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017р. порівняно з липнем місяцем збільшилась на 0,3 тис. осіб і на кінець серпня становила 2,4 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець серпня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (2,3%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 1 особу і становило 7 осіб на кінець серпня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж серпня 2017р., становила 14,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1976 грн, що на 38,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2017р. становив 6552 грн, який у 2,0 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з червнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 1,8%, а відносно липня 2016р. зріс на 42,4%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у галузі лісового господарства та лісозаготівель, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,9 раза, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. збільшився на 1,5%, а по відношенню до липня 2016р. – збільшився на 24,7%.

   Упродовж липня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 0,3%, або на 0,1 млн.грн і на 1 серпня 2017р. становила 15,4 млн.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р.). У порівнянні до 1 серпня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 41,6%,  або на 4,5 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 серпня 2017р. 34,6% складають кошти, заборговані 422 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12615 грн, що на 92,5% більше середньої заробітної плати, нарахованої за липень 2017р.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 13028,5 млн.грн, що на 18,1% більше січня–серпня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у серпні 2017р. у порівнянні з серпнем 2016р. склав 120,1%, з липнем 2017р. – 103,4%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 7601,2 млн.грн, що у порівняних цінах на 17,9% більше обсягу січня–серпня 2016р. За серпень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1056,3 млн.грн, що проти серпня 2016р. збільшився на 19,9%, проти липня 2017р. збільшився на 3,4%.

    Діяльність підприємств

   За січень–червень 2017р. великими та середніми підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано  прибуток до оподаткування на суму 790,2 млн.грн.  Прибуток одержали 72,3% підприємств на суму 1447,4 млн.грн та 27,7% підприємств допустили збитки на суму 657,2 млн.грн. В порівнянні з  відповідним періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств  збільшився на 10,4%, збиток збиткових підприємств зріс на 3,6%, частка збиткових підприємств зросла на 0,5 в.п.

   За видами економічної діяльності прибуток до оподаткування отримали підприємства сільського, лісового та рибного господарства, промисловості, будівництва, підприємства з надання інформаційних та телекомунікаційних послуг, професійної, наукової та технічної діяльності, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, з охорони здоров'я та надання соціальної допомоги. Підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, підприємства з надання послуг тимчасового розміщування й організації харчування, підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном за січень–червень 2017р. виявились збитковими.

   Найбільший вплив на формування позитивного фінансового результату області мала діяльність промислових підприємств, якими за перше півріччя поточного року отримано 915,5 млн.грн прибутку. Підприємства усіх видів промислової діяльності за підсумками діяльності за перше півріччя 2017р. отримали сальдований прибуток, з якого більше половини склав прибуток підприємства переробної промисловості (492,2 млн.грн). В порівнянні з відповідним періодом минулого року  в промисловості покращився фінансовий результат підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, машинобудування, підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, підприємств водопостачання; каналізації, поводження з відходами.

   Серед підприємств непромислових видів діяльності за січень–червень 2017р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року  покращились фінансові результати підприємств будівництва, підприємств, які здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, підприємств охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

   Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–серпня 2017р. обліковано  11,0 тис. кримінальних правопорушень1, що на 22,0% менше, ніж у січні–серпні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–серпня 2017р. обліковано 26 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що на 18,2% більше, ніж у січні–серпні 2016р.), а також 41 умисне тяжке тілесне ушкодження та 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 12,8% та 50,0%, відповідно, менше, ніж за січень–серпень минулого року).

   Порівняно із січнем–серпнем 2016р. кількість крадіжок (5509), грабежів (195), шахрайств (880) та хабарництва (72) зменшилася на 26,1%; 27,0%; 25,7% та 20,0% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (68) збільшилася на 44,7%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 5 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–серпень 2017р. від злочинів потерпіло 8242 особи (на 25,8% менше, ніж у січні–серпні 2016р.), із числа яких 2942 особи – це жінки, 552 особи похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 146 осіб – це неповнолітні та 43 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,9%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 4733 та 779 осіб, серед яких 37,7% – це жінки (2076 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 260 осіб, з них 58 осіб (22,3%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинула 121 особа, із числа яких 12,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 16,5% було вбито.

   Серед виявлених осіб (3086), які вчинили злочини, 30,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,1% мали незняту або непогашену судимість, 11,0% вчинили злочин у групі, 13,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,0% – жінки, 5,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,6%, безробітних – 3,2%.

    ______________

   1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

    Сільське господарство

   У січні–серпні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–серпнем 2016р. знизилось на 5,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,0%, тоді як в господарствах населення зросло на 1,1%.

   Станом на 1 вересня п.р. культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 476,0 тис.га (на 13,8% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), що складає 96% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 98% площ). Із зібраної площі одержано майже 2,3 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 23,4% менше відповідного показника минулого року.

   Крім того, господарствами області зібрано ріпаку на площі 58,2 тис.га,  його валовий збір становив 184,4 тис.т, а середня врожайність – по 31,7 ц з 1 га., накопано 1597,1 тис.т картоплі (по 174 ц з 1 га), зібрано культур овочевих відкритого ґрунту 262,6 тис.т (по 200 ц  з 1 га) та культур плодовоягідних – 63,9 тис.т .

   У господарствах усіх категорій у січні­–серпні 2017р. вироблено 288,8 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,3% менше проти січня–серпня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 255,3 тис.т (менше на 3,7%).

   Станом на 1 вересня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 326,4 тис.голів (на 1,0% більше, ніж на 1 вересня 2016р.), у тому числі корів – 158,6 тис.голів (на 0,6% менше); свиней – 311,7 тис.голів (зменшення на 15,2%), овець і кіз – 47,0 тис.голів (на 3,7% менше), птиці всіх видів – майже 30,3 млн.голів (на 3,4% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 9,6%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 10,3% та продукції тваринництва – на 2,8%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 91,0%, тваринництва – 9,0% (у січні–серпні 2016р. – 90,4% та 9,6% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–серпні п.р. становила 3868,8 грн за 1 тонну, що на 19,7% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Будівництво

   У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1577,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 116,5%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–серпні 2017р. становила 3,0%.

   Найбільше (79,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Промисловість

    У серпні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2016р. індекс промислової продукції становив 107,9% та 104,5%, відповідно.

   У січні–серпні 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 8,2%.

   У серпні порівняно з липнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 5,2%, спостерігається зростання промислового виробництва і на підприємствах   з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 16,0%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились   на 33,8%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 7,6% (за рахунок збільшення обсягів  у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 22,6%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 19,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 10,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 5,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 16,6%.

   У січні–липні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 35364,9 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,3%) припадає на переробну промисловість, з неї: 64,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,1% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,9% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,1% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 63,6% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,1% – товари проміжного споживання, 2,4% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та 18,4% – енергія.

   Транспорт

    За січень–серпень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 14,2 млн.т вантажів, що на 11,0% більше, ніж за січень–серпень 2016р. Вантажооборот збільшився на 12,8% і становив 17,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–серпень 2017р. відправлено 11,0 млн.т вантажів, що на 8,6% більше, ніж за січень–серпень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2017р. перевезено 3127,6 тис.т, що на 20,5% більше, ніж за січень–серпень 2016р.

   За січень–серпень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 146,5 млн. пасажирів, що на 2,5% менше від обсягів січня–серпня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 4540,7 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–серпнем 2016р. збільшилась на 2,9%.

   Залізничним транспортом за січень–серпень 2017р. відправлено 7,9 млн. пасажирів, що на 2,0% менше, ніж за січень–серпень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2017р. скористалось 53,3 млн. пасажирів, що на 1,9% менше від обсягів січня–серпня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 85,4 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–серпнем 2016р. зменшилась на 2,9%.

    Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–­липні 2017р. склали 842,8 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 654,7 та 188,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 466,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 129 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,9%), продукти рослинного походження (16,3%), деревина і вироби з деревини (7,9%) та живі тварини, продукти тваринного походження (6,4%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 86,9%.

   Споживчі ціни

    Індекс споживчих цін у серпні 2017 року відносно липня 2017р. у Вінницькій області становив 99,7% (в Україні – 99,9%).

   На споживчому ринку області у серпні до липня 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,7%.

   Найбільше (на 45,7%, 25,7% та 22,0%) подешевшали відповідно капуста, овочі, вирощені з їхнього насіння, коренеплоди, цибуля та гриби.  Яблука знизились в ціні на 15,6%, картопля стала дешевшою на 12,3%, кісточкові – на 8,5%, банани – на 7,7%, риба та продукти з риби – на 1,3%. Разом з цим, яйця подорожчали на 28,9%, птиця – на 4,9%, яловичина – на 4,8%, свинина – на 2,5%, рис – на 1,9%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,4%, алкогольні напої – на 0,5%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 0,2%, спричинено, в основному, подорожчанням автомобілів на 1,3%.

   У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) зросли на 0,6%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 2,1%.

   Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 0,2%.

 • за січеньлипень 2017 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1582,5 тис. осіб. За січень–червень 2017 року чисельність населення зменшилась на 7900 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5677 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення –  22231 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–червнем 2016 року, збільшився на 394 особи або 7,5%.

   ___________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    

   У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 159,6 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 89,6 тис. домогосподарств, у сільській – 70,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство  у червні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 93,2% і становив 216,4 грн.

   Крім того, 42,6 тис. домогосподарств (81,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 126,3 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2998,4 грн.

   Населенням області у січні–червні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 952,4 млн.грн, що становить 86,1%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець червня 2017р. становила – 60,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 31,5 млн.грн, за газопостачання – 28,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 20,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,0 млн.грн.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець червня становила 111,7 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у червні 2017р. становила 270,2 тис. осіб, що на 0,4% більше, ніж у травні 2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з червнем 2017р. зменшилась на 5,0% і на кінець липня 2017р. становила 17,1 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 49,0% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з червнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець липня 2017р. становив 1,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,2 в.п. і становив 2,2%, в міських поселеннях – залишився без змін (1,4% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем місяцем збільшилась на 0,1 тис. осіб і на кінець липня становила 2,1 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 1 особу і становило 8 осіб на кінець липня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж липня 2017р., становила 14,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1974 грн, що на 38,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2017р. становив 6437 грн, який у 2,0 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з травнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 9,9%, а відносно червня 2016р. зріс на 46,9%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у галузі лісового господарства та лісозаготівель, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 2,1 раза, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву напоїв, а також на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,5 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. збільшився на 7,8%, а по відношенню до червня 2016р. – збільшився на 29,3%.

   Упродовж червня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 0,6%, або на 0,1 млн.грн і на 1 липня 2017р. становила 15,4 млн.грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017р.). У порівнянні до 1 липня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 28,8%, або на 3,4 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 липня 2017р. 34,3% складають кошти, заборговані 426 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12346 грн, що на 91,8% більше середньої заробітної плати, нарахованої за червень 2017р.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 11215,9 млн.грн, що на 17,7% більше січня–липня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у липні 2017р. у порівнянні з липнем 2016р. склав 122,0%, з червнем 2017р. – 104,5%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 6543,7 млн.грн, що у порівняних цінах на 17,5% більше обсягу січня–липня 2016р. За липень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 1025,5 млн.грн, що проти липня 2016р. збільшився на 21,8%, проти червня 2017р. збільшився на 4,5%.

   Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–липня 2017р. обліковано 9,8 тис. кримінальних правопорушень1, що на 20,5% менше, ніж у січні–липні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–липня 2017р. обліковано 24 очевидних умисних вбивства і замахи на вбивство (що на 14,3% більше, ніж у січні–липні 2016р.), а також 39 умисних тяжких тілесних ушкодження та 6 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 9,3% та 53,8%, відповідно, менше, ніж за січень–липень минулого року).

   Порівняно із січнем–липнем 2016р. кількість крадіжок (4479), грабежів (177), шахрайств (768) та хабарництва (64) зменшилася на 24,7%; 24,0%; 24,6% та 28,7% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (61) збільшилася на 45,2%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 5 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–липень 2017р. від злочинів потерпіло 7333 особи (на 23,8% менше, ніж у січні–липні 2016р.), із числа яких 2614 осіб – це жінки, 476 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 111 осіб – це неповнолітні та 36 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,9%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 4225 та 680 осіб, серед яких 37,7% – це жінки (1847 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 239 осіб, з них 43 особи (18,0%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 99 осіб, із числа яких 13,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,2% було вбито.

   Серед виявлених осіб (2642), які вчинили злочини, 30,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,8% мали не зняту або непогашену судимість, 10,1% вчинили злочин у групі, 14,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,0% – жінки, 5,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,6%, безробітних – 3,4%.

   ____________

   1 Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

   Сільське господарство

   У січні–липні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–липнем 2016р. знизилось на 6,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,9%, тоді як в господарствах населення зросло на 0,3%.

   Станом на 1 серпня п.р. культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 327,7 тис.га (на 18,5% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), що складає 66% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 71% площ). Із зібраної площі одержано майже 1,6 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 29,4% менше відповідного показника минулого року.

   Крім того, господарствами області зібрано ріпаку на площі 54,0 тис.га, його валовий збір становив 172,4 тис.т, а середня врожайність – по 31,9 ц з 1 га., накопано 554,3 тис.т картоплі (по 174 ц з 1 га), зібрано культур овочевих відкритого ґрунту 158,8 тис.т (по 189 ц з 1 га) та культур плодовоягідних – 33,7 тис.т .

   У господарствах усіх категорій у січні–липні 2017р. вироблено 254,3 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 2,9% менше проти січня–липня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 224,3 тис.т (менше на 3,3%).

   Станом на 1 серпня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 334,4 тис.голів (на 1,7% більше, ніж на 1 серпня 2016р.), у тому числі корів – 158,7 тис. голів ( на 1,2% менше); свиней – 310,4 тис.голів (зменшення на 15,1%), овець і кіз – 50,6 тис.голів (на 1,9% менше), птиці всіх видів – майже 30,2 млн. голів ( на 1,1% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 9,1%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 9,6% та продукції тваринництва – на 4,6%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 90,4%, тваринництва – 9,6% (у січні–липні 2016р. – 90,0% та 10,0% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–липні п.р. становила 3880,8 грн. за 1 тонну, що на 18% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Капітальні інвестиції

   У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3965,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 40,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,9% загального обсягу.

   У січні–червні 2016р. найбільшу частку (45,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (22,2%), будівельними підприємствами (13,2%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (4,8%), професійної, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (4,2%), наукової та технічної діяльності (2,2%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 517,3 млн.грн (13,0% від загального обсягу), що на 4,7% більше, ніж    у січні–червні 2016р.

   Будівництво

   У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1355,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 125,2%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–липні 2017р. становила 3,1%.

   Найбільше (82,5%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У січні–червні 2017р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі протяжністю 86,3 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 18,3 км, місцеві каналізаційні та водостічні   мережі – 6,5 км, лінії електричні силові – 2,3 км, автостоянку для легкових автомобілів на 112 авто.місць, будівлі торговельних підприємств торговою площею 12,2 тис.м2, кафе на 180 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію комплекс по переробці жирів на 37,2 тис.т, цех з переробки м’яса потужністю 3,0 тис.т, цехи по переробці молока на 3,7 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 57 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 210 учнівських місць, дошкільний заклад на 60 місць.

   У січні–червні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 144,1 тис.м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 11,2%.

   Слід зазначити, що 43,4% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 56,5% – у будинках із двома й більше квартирами і 0,1% у гуртожитках.

   Промисловість

   У липні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2016р. індекс промислової продукції становив 106,9% та 98,3%, відповідно.

   У січні–липні 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 8,8%.

   У липні порівняно з червнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зросли на 5,9%, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,9%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились на 37,3%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 27,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 18,9%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 13,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 11,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 9,0%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 11,3%.

   У січні–червні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 30258,5 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,7%) припадає на переробну промисловість, з неї: 65,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,2% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,8% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 17,8% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 64,4% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,7% – товари проміжного споживання, 2,3% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та 18,1% – енергія.

   Транспорт

   За січень–липень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 12,2 млн.т вантажів, що на 13,7% більше, ніж за січень–липень 2016р. Вантажооборот збільшився на 14,7% і становив 15,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–липень 2017р. відправлено 9,5 млн.т вантажів, що на 13,0% більше, ніж за січень–липень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2017р. перевезено 2657,6 тис.т, що на 16,4% більше, ніж за січень–липень 2016р.

   За січень–липень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 130,7 млн. пасажирів, що на 2,4% менше від обсягів січня–липня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 4077,7 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшилась на 5,5%.

   Залізничним транспортом за січень–липень 2017р. відправлено 7,1 млн. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж за січень–липень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2017р. скористалось 46,6 млн. пасажирів, що на 2,2% менше від обсягів січня–липня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 77,1 млн. пасажирів, загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом  у порівнянні з січнем–липнем 2016р. зменшилась на 2,9%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2017р. склали 742,4 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 587,4 та 155,0 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 432,3 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 128 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,7%), продукти рослинного походження (16,7%), деревина і вироби з деревини (7,5%) та живі тварини, продукти тваринного походження (6,0%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 87,5 %.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у липні 2017 року відносно червня 2017 року у Вінницькій області становив 100,2% (в Україні – 100,2%).

   На споживчому ринку області у липні до червня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

   Найбільше (на 12,1% та 10,1%) подорожчали відповідно птиця (тушки курячі) та філе куряче. Яблука зросли в ціні на 6,9%, м’ясо та м’ясопродукти – на 5,3%, рис – на 3,5%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 2,7%, макаронні вироби – на 1,8%, масло вершкове – на 1,7%, хліб, риба морожена – на 1,6%, борошно пшеничне – на 0,5%, цукор – на 0,4%.

   Водночас, банани подешевшали на 23,4%, овочі, вирощені з їхнього насіння – на 17,0%, капуста – на 16,0%, яйця – на 15,1%, кісточкові – на 12,9%, картопля – на 8,0%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,9%, алкогольні напої – на 0,9%.

   Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 0,3%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів водопостачання на 4,3%, каналізації – на 5,0%.

   Зниження цін (тарифів) на транспорт в цілому на 0,6%, спричинено, в основному, здешевленням палива та мастил на 0,9%, автомобілів – на 1,4%. Водночас, послуги залізничного пасажирського транспорту подорожчали на 4,9%.

   Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,7%.

 • за січеньчервень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 червня 2017р. становила 1583,7 тис. осіб. За січень–травень 2017р. чисельність населення зменшилась на 6699 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 4954 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 17451 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–травнем 2016 р., збільшився на 551 особу або 12,5%.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 78,3 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 30,1 тис. домогосподарств, у сільській – 48,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 30,4% і становив 183,5 грн.

   Крім того, 31,4 тис. домогосподарств (73,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 92,7 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у травні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3008,0 грн.

   Населенням області у січні–травні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 862,3 млн.грн, що становить 85,3%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець травня 2017р. становила – 62,9 млн.грн,  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 31,8 млн.грн, за газопостачання – 18,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16,6 млн.грн, за вивезення побутових  відходів – 5,2 млн.грн.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець травня становила 97,7 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття 

    Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у травні 2017р. становила 269,2 тис. осіб, що дорівнює кількості штатних працівників у квітні 2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з травнем 2017р. зменшилась на 11,4% і на кінець червня 2017р. становила 18,0 тис. осіб. Із загальної кількості  безробітних 47,8% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з травнем 2017р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець червня 2017р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,3 в.п. і становив 2,4%, в міських поселеннях – на 0,1 в.п. (1,4% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2017р. порівняно з травнем місяцем зменшилась на 0,6 тис. осіб і на кінець червня  становила 2,0 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець червня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,2%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем збільшилось на 1 особу і становило 9 осіб на кінець червня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж червня 2017р., становила 16,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1906 грн, що на 40,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2017р. становив 5860 грн, який в 1,8 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з квітнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 4,1%, а відносно травня 2016р. зріс на 45,8%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель,  фінансовій та страховій діяльності розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,8 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 2,4 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. збільшився на 2,7%, а по відношенню до травня 2016р. – збільшився на 31,1%.

   Упродовж травня 2017р. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 17,2%, або на 2,2 млн.грн і на 1 червня 2017р. становила 15,3 млн.грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.). У порівнянні до 1 червня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 26,4%,  або на 3,2 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 червня 2017р. 31,0% складають кошти, заборговані 450 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10855 грн, що на 85,3% більше середньої заробітної плати, нарахованої за травень 2017р.

    Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–червня 2017р. обліковано  8,3 тис. кримінальних правопорушень1, що на 21,7% менше, ніж у січні–червні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,4% (на 4,4 в.п. більше, ніж у січні–червні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–червня 2017р. обліковано 19 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що на 18,8% більше, ніж у січні–червні 2016р.). Так саме, як у січні–червні 2016р., з початку 2017р. обліковано 33 умисних тяжких тілесних ушкодження. Разом з тим, з початку 2017р. зареєстровано 6 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 25,0% менше, ніж за відповідний період минулого року).

   Порівняно із січнем–червнем 2016р. кількість крадіжок (3881), грабежів (156), шахрайств (589) та хабарництва (52) зменшилася на 23,9%; 25,0%; 32,1% та 38,8% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (56) збільшилася на 60,0%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 5 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–червень 2017р. від злочинів потерпіло 6196 осіб (на 11,0% менше, ніж у січні–червні 2016р.), із числа яких 2197 осіб – це жінки, 414 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 110 осіб – це неповнолітні та 24 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 3664 та 536 осіб, серед яких 37,7% – це жінки (1583 особи).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 171 особа, з них 30 осіб (17,5%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 76 осіб, із числа яких 15,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21,1% було вбито.

   Серед виявлених осіб (2201), які вчинили злочини, 31,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64,7% мали незняту або непогашену судимість, 10,0% вчинили злочин у групі, 14,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11,1% – жінки, 5,0% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,6%, безробітних – 3,6%.

   ______________

   1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 9458,2 млн.грн, що на 16,9% більше січня–червня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у червні 2017р. у порівнянні з червнем 2016р. склав 123,0%, з травнем 2017р. – 96,8%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 5518,2 млн.грн, що у порівняних цінах на 16,7% більше обсягу січня–червня 2016р. За червень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 980,8 млн.грн, що проти червня 2016р. збільшився на 22,8%, проти травня 2017р. зменшився на 3,2%.

    Сільське господарство

   У січні–червні 2017р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем–червнем 2016р. знизилось на 3,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 6,2%, тоді як в господарствах населення зросло на 0,4%.

   Станом на 1 липня 2017р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові  скошено та обмолочено на площі 0,3 тис.га, що у 2,5 раза менше проти відповідної дати 2016 року. Із зібраної площі  одержано 13,9 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що у 2,5 раза менше, ніж на відповідну дату  торік.

   Крім того, господарствами області зібрано 563,7 тис.ц  – картоплі, 231,0 тис.ц – овочів та 80,6 тис.ц – плодовоягідних культур.

   У господарствах усіх категорій у січні­–червні 2017р. вироблено 217,3 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,9% менше проти січня–червня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 190,1 тис.т (менше на 4,6%).

   Станом на 1 липня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 340,9 тис. голів (на 2,1% більше, ніж на 1 липня 2016р.), у тому числі корів – 158,9 тис. голів (на 1,2% менше), свиней – 306,2 тис. голів  (на 15,7% менше), овець і кіз – 51,7 тис. голів (на 0,6% більше ), птиці всіх видів –  понад 31 млн. голів (на 1,3% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 15,6%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 17,1% та продукції тваринництва – на 3,9%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 89,7%, тваринництва – 10,3% (у січні–червні 2016р. – 88,6% та 11,4% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–червні п.р. становила 3891,9 грн за 1 тонну, що на 15,8% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У червні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2016р. індекс промислової продукції становив 103,7% та 101,2%, відповідно.

   У січні–червні 2017р. спостерігається зростання промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 10,9%.

   У червні порівняно з травнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 2,6%,  а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігається зростання промислового виробництва на 29,9%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–червнем 2016р. обсяги промислового виробництва зменшились на 31,8%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 12,3% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 19,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 19,2%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 16,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 11,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 11,1%.

   У січні–травні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25186,3 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,7%) припадає на переробну промисловість, з неї: 65,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,1% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,6% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,0% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,0% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,0% – товари проміжного споживання, 2,2% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та 18,3% – енергія.

   Будівництво

   У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1150,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 129,9%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–червні 2017р. становила 3,2%.

   Найбільше (83,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

    Транспорт

   За січень–червень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 10,4 млн.т вантажів, що на 15,7% більше, ніж за січень–червень 2016р. Вантажооборот збільшився на 20,2% і становив 13,5 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–червень 2017р. відправлено 8,2 млн.т вантажів, що на 17,1% більше, ніж за січень-червень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2017р. перевезено 2174,6 тис.т, що на 10,9% більше, ніж за січень–червень 2016р.

   За січень–червень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 114,6 млн. пасажирів, що на 2,8% менше від обсягів січня–червня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 3360,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшилась на 5,7%.

   Залізничним транспортом за січень–червень 2017р. відправлено   6,0 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за січень–червень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2017р. скористалось 40,0 млн. пасажирів, що на 2,9% менше від обсягів січня–червня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 68,7 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–червнем 2016р. зменшилась на 3,1%.

    Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2017р. склали 620,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 495,8 та 124,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 371,7 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 127 країн  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,9% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (21,0%), продукти рослинного походження (16,5%),   деревина і вироби з деревини (7,1%) та живі тварини, продукти тваринного походження (5,7%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 88,0%.

    Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у червні 2017 року відносно травня 2017р. Вінницькій області становив 101,9% (в Україні – 101,6%).

   На споживчому ринку області у червні до травня 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,8%.

   Найбільше на 33,9% та 32,4% подорожчали яблука та яйця. Картопля зросла в ціні на 28,7%, капуста – на 26,7%, цитрусові – на 22,4%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 15,9%, свинина – на 11,6% та  яловичина – на 8,4%.

   Водночас, овочі, вирощені з їхнього насіння, подешевшали на 14,5%, банани – на 9,5%,  молоко та сир і м'який сир (творог) – на 0,8%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,2%.

   Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива  в цілому на 0,7%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів на квартплату на 11,1%, гарячу воду  – на 1,2%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 0,4% спричинено, в основному, подорожчанням послуг залізничного пасажирського транспорту – на 3,7% та автодорожнього пасажирського транспорту – на 1,8%. Водночас, паливо та мастила подешевшали  на 1,1%.

 • за січеньтравень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 травня 2017р. становила 1585,1 тис. осіб. За січень–квітень 2017 року чисельність населення зменшилась на 5229 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 3954 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 12751 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–квітнем 2016 року, збільшився на 385 осіб або 10,8%.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    

   У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 64,1 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 27,5 тис. домогосподарств, у сільській – 36,6 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 12,5% і становив 626,8 грн.

   Крім того, 15,8 тис. домогосподарств (53,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 46,0 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3061,5 грн.

   Населенням області у січні–квітні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 756,5 млн.грн, що становить 109,0%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець квітня 2017р. становила – 50,8 млн.грн,  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 12,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,0 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець квітня становила 86,6 млн.грн.

    Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2017р. становила 269,1 тис. осіб, що на 1,1% більше, ніж у березні   2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з квітнем 2017р. зменшилась на 10,6% і на кінець травня 2017р. становила 20,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 48,0% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з квітнем 2017р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець травня 2017р. становив 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,5 в.п. і становив 2,7%, в міських поселеннях – на 0,1 в.п. (1,5% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем місяцем зменшилась на 0,1 тис. осіб і на кінець травня становила 2,6 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (4,2%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на    1 особу і становило 8 осіб на кінець травня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня 2017р., становила 19,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1908 грн, що на 40,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2017р. становив 5631 грн, який в 1,8 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з березнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 0,4%, а відносно квітня 2016р. зріс на 46,7%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,6 – 1,3 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 2,6    раза.

   Індекс реальної заробітної плати у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. зменшився на 0,3%, а по відношенню до квітня 2016р. – збільшився на 33,6%.

   Упродовж квітня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилась на 5,0%, або на 0,6 млн. грн і на 1 травня 2017р. становила 13,0 млн. грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.). У порівнянні до 1 травня 2016р. сума заборгованості зменшилась на 11,1%,  або на 1,6 млн. грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 травня 2017р. 18,5% складають кошти, заборговані 346 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6969 грн, що на 23,8% більше середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2017р.

    Правосуддя та злочинність

   За даними органів прокуратури протягом січня–травня 2017р. обліковано  7,4 тис. кримінальних правопорушень1, що на 18,0% менше, ніж у січні–травні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,4% (на 1,0 в.п. більше, ніж у січні–травні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–травня 2017р. обліковано 18 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство і 30 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 63,6% та 25,0%, відповідно, більше, ніж за січень–травень 2016р.). Кількість облікованих за цей період зґвалтувань і замахів на зґвалтування (6 злочинів) зменшилася на 33,3%.

   Порівняно із січнем–травнем 2016р. кількість крадіжок (3438), грабежів (131), шахрайств (628) та хабарництва (45) зменшилася на 21,4%; 26,0%; 14,9% та 42,3% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (44) збільшилася на 76,0%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 16 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–травень 2017р. від злочинів потерпіла 5541 особа (на 20,4% менше, ніж у січні–травні 2016р.), із числа яких 1970 осіб – це жінки,      368 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 94 особи – це неповнолітні та 26 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (69,0%) від крадіжок та   шахрайств – відповідно, 3251 та 570 осіб, серед яких 37,5% – це жінки (1434 особи).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 163 особи, з них 25 осіб (15,3%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 65 осіб, із числа яких 15,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21,5% було вбито.

   Серед виявлених осіб (1687), які вчинили злочини, 31,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,7% мали незняту або непогашену судимість, 10,0% вчинили злочин у групі, 15,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,5% – жінки, 5,6% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,4%, безробітних – 3,4%.

   ______________

   [1] Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

    Внутрішня торгівля

    Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 7777,1 млн.грн, що на 14,1% більше січня–травня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у травні 2017р. у порівнянні з травнем 2016р. склав 120,8%, з квітнем 2017р. – 105,8%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 4537,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 13,9% більше обсягу січня–травня 2016р. За травень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 991,8 млн.грн, що проти травня 2016р. збільшився на 20,6%, проти квітня 2017р. – на 5,8%.

   Сільське господарство

    У січні–травні 2017р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем–травнем 2016р. знизилось на 3,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 4,4%, в господарствах населення – на 0,6%.

   У господарствах усіх категорій у січні­–травні 2017р. вироблено 182,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,5% менше проти січня–травня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 157,8 тис.т (менше на 5,6%).

   Станом на 1 червня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 340,7 тис. голів (на 2,1% більше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі корів – 158,4 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 307,8 тис. голів (на 16,0% менше), овець і кіз – 51,3 тис. голів (на 2,3% менше), птиці всіх видів – 28 млн. голів (на 3,8% менше).

   Порівняно з січнем–травнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 5,4%, великої рогатої худоби – на 2,3%, свиней – на 17,8%,  птиці – на 5,1%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,5% проти 100,4% у січні–­травні 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 10,9%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 11,7% та продукції тваринництва – на 5,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 88,5%, тваринництва – 11,5% (у січні–травні 2016р. – 87,8% та 12,2% відповідно).

   Станом на 1 червня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 557,5 тис.т зерна (в 1,5 раза більше проти 1 червня 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 268,3 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 289,2 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–травні п.р. становила 3902,3 грн. за 1 тонну, що на 7,0% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 186,7 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося        55,4 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 131,3 тис.т.

   Промисловість

    У промисловості за підсумками січня–травня 2017р. індекс промислового виробництва проти січня–травня 2016 року становив 112,9%.

   У травні порівняно з квітнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 9,7%,  спостерігається падіння промислового виробництва і на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  на 8,0%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяги промислового  виробництва  зменшились на 22,2%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 14,8% (за рахунок збільшення обсягів   у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 28,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових   виробів – на 16,5%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 12,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,2%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –  на 2,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 9,4%.

   У січні–квітні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 19432,4 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,3%) припадає на переробну промисловість, з неї: 66,1% –
   на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,3% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,5% –
   на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 18,7% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 64,7% займали споживчі товари короткострокового використання, 13,5% –товари проміжного споживання, 2,3% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та 19,0% – енергія.

    Будівництво

    У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 785,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 108,9%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–травні 2017р. становила 2,9%.

   Найбільше (82,1%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень-травень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 8,6 млн.т вантажів, що на 15,0% більше, ніж за січень-травень 2016р. Вантажооборот збільшився на 18,4% і становив 11,4 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень-травень 2017р. відправлено
   6,9 млн.т вантажів, що на 18,0% більше, ніж за січень-травень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-травень 2017р. перевезено
   1766,1 тис.т, що на 4,9% більше, ніж за січень-травень 2016р.

   За січень-травень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 97,0 млн. пасажирів, що на 2,5% менше від обсягів січня-травня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 2608,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем-травнем 2016р. збільшилась на 4,4%.

   Залізничним транспортом за січень-травень 2017р. відправлено 4,9 млн. пасажирів, що на 2,9% більше, ніж за січень-травень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-травень 2017р. скористалось 33,3 млн. пасажирів, що на 2,5% менше від обсягів січня-травня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 58,8 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем-травнем 2016р. зменшилась на 2,9%.

    Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2017р. склали 478,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 382,0 та 96,3 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 285,7 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 122 країн  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (38,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (22,0%), продукти рослинного походження (17,9%) та  деревина і вироби з деревини (7,0%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 88,0%.

    Споживчі ціни

    Індекс споживчих цін у травні 2017 року відносно квітня 2017 року у Вінницькій області становив 101,3% (в Україні – 101,3%).

   На споживчому ринку області у травні до квітня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

   Найбільше ( в 1,5 раза) подорожчала  капуста. Яблука зросли в ціні на 31,1%, коренеплоди, цибуля, та гриби – на 18,5%, цитрусові – на 11,9%, картопля – на 11,3%, банани – на 10,3%, свинина – на 8,0%, яловичина – на 3,3%. Водночас, овочі, вирощені з їхнього насіння, подешевшали на 15,4%, яйця – на 14,5%, молоко – на 1,6%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 6,6%.

   Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива  в цілому на 2,6%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів на квартплату на 27,0%, послуги водопостачання – на 18,4%, каналізацію – на 16,6%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 0,6% спричинено, в основному, подорожчанням палива і мастил на 1,4%.

 • за січеньквітень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

    Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 квітня 2017р. становила 1586,6 тис. осіб. За січень–березень 2017 року чисельність населення зменшилась на 3756 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення –     2970 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 7861 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–березнем 2016 року, збільшився на 271 особу або 10,0%.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 49,5 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 23,0 тис. домогосподарств, у сільській – 26,5 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 26,1% і становив 1090,3 грн.

   Крім того, 6,0 тис. домогосподарств (32,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 16,0 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у березні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2997,4 грн.

   Населенням області у січні–березні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 625,2 млн.грн, що становить 96,7%  від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче  водопостачання на кінець березня 2017р. становила – 72,5 млн.грн,  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 8,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,8 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець березня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець березня становила 90,2 млн.грн.

    Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2017р. становила 266,0 тис. осіб, що на 1,0% більше, ніж у лютому 2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з березнем 2017р. зменшилась на 13,4% і на кінець квітня 2017р. становила 22,7 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 48,0% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з березнем 2017р. зменшився на 0,4 в.п. і на кінець квітня 2017р. становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,6 в.п. і становив 3,2%, в міських поселеннях зменшився на 0,1 в.п. (1,6% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2017р. порівняно з березнем місяцем зменшилась на 1,3 тис. осіб і на кінець квітня становила 2,6 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець квітня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (28,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (2,9%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем збільшилось на   2 особи і становило 9 осіб на кінець квітня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж квітня 2017р., становила 21,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1913 грн, що на 40,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2017р. становив 5606 грн, який в 1,8 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 7,3%, а відносно березня 2016р. зріс на 47,8%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,9 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 2,5 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. збільшився на 5,7%, а по відношенню до березня 2016р. – збільшився на 30,0%.

   Упродовж березня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 0,7%, або на 0,1 млн. грн і на 1 квітня 2017р. становила 12,4 млн.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2017р.). У порівнянні до 1 квітня 2016р. сума заборгованості зменшилась на 20,0%,  або на 3,1 млн. грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 квітня 2017р. 17,6% складають кошти, заборговані 345 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6341 грн, що на 13,1% більше середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2017р.

   Правосуддя та злочинність

    За даними органів прокуратури протягом січня–квітня 2017р. обліковано  6,2 тис. кримінальних правопорушень1, що на 16,2% менше, ніж у січні–квітні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,8% (на 0,6 в.п. більше, ніж у січні–квітні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–квітня 2017р. обліковано 17 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 28 умисних тяжких тілесних ушкоджень та  5 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (на 70,0%; 64,7% та 25,0%, відповідно, більше, ніж за січень–квітень 2017р.).

   Порівняно із січнем–квітнем 2016р. кількість крадіжок (2759), грабежів (99), шахрайств (549) та хабарництва (36)  зменшилася на 22,2%; 33,1%; 7,9% та 44,6% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (34) збільшилася на 41,7%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 16 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–квітень 2017р. від злочинів потерпіло 4595 осіб (на 17,9% менше, ніж у січні–квітні 2016р.), із числа яких 1626 осіб – це жінки, 301 особа похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 87 осіб – це неповнолітні та 13 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,4%) від крадіжок та   шахрайств – відповідно, 2603 та 495 осіб, серед яких 37,9% – це жінки (1175 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 135 осіб, з них 20 осіб (14,8%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 58 осіб, із числа яких 15,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,4% було вбито.

   Серед виявлених осіб (1289), які вчинили злочини, 31,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64,4% мали незняту або непогашену судимість, 9,5% вчинили злочин у групі, 16,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,7% – жінки, 5,3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,0%, безробітних – 3,4%.

   ______________

   [1] Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. становив 5866,9 млн.грн., що на 6,0% більше січня–квітня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у квітні 2017р. у порівнянні з квітнем 2016р. склав 105,0%, з березнем 2017р. – 101,4%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. становив 3422,9 млн.грн., що у порівняних цінах на 5,8% більше обсягу січня–квітня 2016р. За квітень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 925,5 млн.грн., що проти квітня 2016р. збільшився на 4,8%, проти березня 2017р. – на 1,2%.

   Капітальні інвестиції

   У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1695,2 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах в 1,6 раза більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,3% загального обсягу.

   У січні–березні 2016р. найбільшу частку (46,1% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (24,5%), будівельними підприємствами (15,1%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4,0%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (3,5%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (3,0%), професійної, наукової та технічної діяльності (1,6%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 259,4 млн.грн (15,3% від загального обсягу), що на 12,6% більше, ніж   у січні–березні 2016р.

   Сільське господарство

    У січні–квітні 2017р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем–квітнем 2016р. знизилось на 4,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 7,1%, в господарствах населення – на 0,2%.

   У господарствах усіх категорій у січні­–квітні 2017р. вироблено 148,5 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,4% менше проти січня–квітня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 125,4 тис.т (менше на 5,5%).

   Станом на 1 травня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 338,9 тис. голів (на 2,9% більше, ніж на 1 травня 2016р.), у тому числі корів – 158,6 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 310,1 тис. голів (на 12,6% менше), овець і кіз – 49,3 тис. голів (на 2,0% менше), птиці всіх видів – майже  27 млн. голів (на 4,3% менше).

   Порівняно з січнем–квітнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 8,4%, у т.ч великої рогатої худоби – на 1,8%, свиней – на 20,4% та птиці – на 8,2%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 98,0% проти 101,4% у січні–квітні 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 5,8%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 6,1% та продукції тваринництва – на 3,1%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 88,5%, тваринництва – 11,5% (у січні–квітні 2016р. – 88,2% та 11,8% відповідно).

   Станом на 1 травня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 823,6 тис.т зерна (у 1,8 раза більше проти 1 травня 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 413,9 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 409,7 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–квітні п.р. становила 3933,4 грн. за 1 тонну, що на 10,9% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 247,7 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося          97,8 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 149,9 тис.т.

   Промисловість

   У промисловості за підсумками січня–квітня 2017р. індекс промислового виробництва проти січня–квітня 2016 року становив 117,8%.

   У квітні порівняно з березнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 2,6%,  а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігається зростання промислового виробництва на 16,9%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2016р. обсяги промислового  виробництва  зменшились на 16,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 21,0% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 34,1%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 26,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 0,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 9,2%.

   У січні–березні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17340,6 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (81,6%) припадає на переробну промисловість, з неї: 70,8% –
   на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,8% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,3% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 1,8% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,3% –
   на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та 1,1% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 16,8% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 69,7% займали споживчі товари короткострокового використання, 11,0% –товари проміжного споживання, 1,9% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 17,0% – енергія.

    Будівництво

   У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 523,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 99,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–квітні 2017р. становила 2,6%.

   Найбільше (85,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У січні–березні 2017р.  завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі протяжністю 74,3 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 4,0 км, місцеві каналізаційні та водостічні    мережі – 5,7 км, лінії електричні силові – 2,3 км, автостоянка для легкових автомобілів на 112 авто.місць, будівлі торговельних підприємств торговою площею 1,8 тис.м2,  кафе на 20 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію комплекс по переробці жирів на 37,2 тис.т, цех з переробки м’яса потужністю 3,0 тис.т, цехи по переробці молока на 3,7 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 30 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 210 учнівських місць, дошкільний заклад на 60 місць.

   Транспорт

    За січень–квітень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 6,7 млн.т вантажів, що на 12,4% більше, ніж за січень–квітень 2016р. Вантажооборот збільшився на 17,9% і становив 9,0 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень-квітень 2017р. відправлено
   5,4 млн.т вантажів, що на 17,2% більше, ніж за січень-квітень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2017р. перевезено
   1364,9 тис.т, що на 3,1% менше, ніж за січень-квітень 2016р.

   За січень-квітень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 77,4 млн. пасажирів, що на 2,4% менше від обсягів січня–квітня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1972,3 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшилась на 2,5%.

   Залізничним транспортом за січень–квітень 2017р. відправлено    3,8 млн. пасажирів, що на 3,6% більше, ніж за січень-квітень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2017р. скористалось 26,6 млн. пасажирів, що на 2,4% менше від обсягів січня–квітня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 47,0 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. зменшилась на 2,9%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

    Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2017р. склали 344,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 274,5 та 69,6 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 204,9 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 117 країн  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (36,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (23,6%), продукти рослинного походження (17,7%) та  деревина і вироби з деревини (7,2%). У загальному обсязі імпорту товарів продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 78,8%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у квітні 2017 року відносно березня 2017 року у Вінницькій області становив 100,8% (в Україні – 100,9%).

   На споживчому ринку області у квітні до березня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%.

   Найбільше (в 1,7 раза) подорожчала капуста. Овочі, вирощені з їхнього насіння зросли в ціні на 11,7%, картопля – на 11,0%, яблука –       на 10,8%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 9,7%, банани – на 4,1%, яловичина – на 4,0%, свинина – на 3,5%, хліб – на 2,0%, молоко – на 1,2%. Водночас, яйця подешевшали на 13,7%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 4,1%, алкогольні напої – на 2,2%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 0,7% спричинено, в основному, подорожчанням палива і мастила на 1,4%.

   Послуги зв’язку подорожчали на 3,4%, у т.ч. поштові послуги – в 1,4 раза.

 • за січеньберезень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 березня 2017р. становила 1587,7 тис. осіб. За січень–лютий 2017 року чисельність населення зменшилась на 2629 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 2200 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 4291 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–лютим 2016 року, збільшився на 311 осіб або 16,5%.

   У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 37,5 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 18,0 тис. домогосподарств, у сільській – 19,5 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 3,9% і становив 1797,7 грн.

   Крім того, 2,4 тис. домогосподарств (27,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5,3 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у лютому 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2431,1 грн.

   Населенням області у січні–лютому 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 405,7 млн.грн, що становить 73,7% від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець лютого 2017р. становила – 103,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 7,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець лютого відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець лютого становила 94,7 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у лютому 2017р. становила 263,4 тис. осіб, що на 1,9% більше, ніж у січні   2017 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з лютим 2017р. зменшилась на 9,7% і на кінець березня 2017р. становила 26,1 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 45,1% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з лютим 2017р. зменшився на 0,3 в.п. і на кінець березня 2017р. становив 2,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник зменшився на 0,5 в.п. і становив 3,8%, в міських поселеннях зменшився на 0,1 в.п. (1,7% населення працездатного віку).

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2017р. порівняно з лютим місяцем збільшилась на 2,1 тис. і на кінець березня становила 3,9 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (39,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (2,2%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 9 осіб і становило 7 осіб на кінець березня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж березня 2017р., становила 25,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2070 грн, що на 35,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

   Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2017р. становив 5225 грн, який в 1,6 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з січнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 2,5%, а відносно лютого 2016р. зріс на 44,4%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: інформацій та телекомунікацій, лісового господарства та лісозаготівель, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 2,0 – 1,9 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 2,8 раза.

   Індекс реальної заробітної плати у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. збільшився на 1,6%, а по відношенню до лютого 2016р. – збільшився на 27,9%.

   Упродовж лютого 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 0,5%, або на 0,1 млн. грн і на 1 березня 2017р. становила 12,5 млн. грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.). У порівнянні до 1 березня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 6,5%, або на 0,8 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 березня 2017р. 17,8% складають кошти, заборговані 351 працівнику економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6347 грн, що на 21,5% більше середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2017р.

     Правосуддя та злочинність

   За даними прокуратури Вінницької області протягом січня–березня 2017р. обліковано 4,8 тис. кримінальних правопорушень1, що на 13,1% менше, ніж у січні–березні 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,9% (на 0,4 в.п. більше, ніж у січні–березні 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–березня 2017р. обліковано 17 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що в 3,4 раза більше, ніж у січні–березні 2016р.), а також 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 53,8% більше) та 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 25,0% менше, ніж за відповідний період минулого року).

   Порівняно із січнем–березнем 2016р. кількість крадіжок (2083), грабежів (71), шахрайств (436) та хабарництва (30) зменшилася на 22,3%; 34,9%; 0,2% та 38,8% відповідно, проте кількість випадків розбоїв (29) збільшилася на 52,6%.

   Правоохоронними органами за цей період виявлено 16 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

   За січень–березень 2017р. від злочинів потерпіла 3571 особа (на 14,0% менше, ніж у січні–березні 2016р.), із числа яких 1279 осіб – це жінки, 227 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 61 особа – це неповнолітні та 12 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 1962 та 389 осіб, серед яких 37,0% – це жінки (916 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 101 особа, з них 22 особи (21,8%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 58 осіб, із числа яких 12,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20,7% було вбито.

   Серед виявлених осіб (893), які вчинили злочини, 30,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64,2% мали незняту або непогашену судимість, 8,5% вчинили злочин у групі, 15,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,0% – жінки, 4,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 74,7%, безробітних – 3,0%.

   ______________

   [1] Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

   Внутрішня торгівля

         Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 4270,5 млн.грн., що на 6,2% більше січня–березня 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у березні 2017р. у порівнянні з березнем 2016р. склав 114,5%, з лютим 2017р. – 116,9%.

         Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 2497,4 млн.грн., що у порівняних цінах на 6,3% більше обсягу січня–березня 2016р. За березень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 903,0 млн.грн., що проти березня 2016р. збільшився на 14,6%, проти лютого 2017р. – на 17,2%.

    Сільське господарство

   У січні–березні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–березнем 2016р. знизилось на 4,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 6,5%, в господарствах населення – на 0,6%.

   У господарствах усіх категорій у січні–березні 2017р. вироблено 109,3 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,5% менше проти січня–березня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 92,9 тис.т (менше на 7,5%).

   Станом на 1 квітня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 335,2 тис. голів (на 3,4% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), у тому числі корів – 158,0 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 321,2 тис. голів (на 12,4% менше), овець і кіз – 43,9 тис. голів (на 0,5% більше), птиці всіх видів – майже 27 млн. голів (на 4,8% менше).

   Порівняно з січнем–березнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 7,7%, у т.ч великої рогатої худоби – на 2,5%, свиней – на 19,0% та птиці – на 7,4%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 99,9% проти 100,3% у січні–березні 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 7,2%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 8,8%, тоді як обсяг реалізації тваринництва зменшився на 5,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 90,1%, тваринництва – 9,9% (у січні–березні 2016р. – 88,8% та 11,2% відповідно).

   Станом на 1 квітня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1073,6 тис.т зерна (у 1,6 раза більше проти 1 квітня 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 566,1 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 507,5 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–березні п.р. становила 3900,5 грн. за 1 тонну, що на 9,4% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 311,7 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 122,0 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 189,7 тис.т.

   Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 6,7 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 11,7% більше, ніж за січень–березень 2016р.).

   Переробними підприємствами використано для переробки 86,6 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 7,2% менше, ніж за січень–березень 2016р.).

   Промисловість

   У промисловості за підсумками січня–березня 2017р. індекс промислового виробництва проти січня–березня 2016 року становив 117,9%.

   У березні порівняно з лютим поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 12,6%,  а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігається падіння промислового виробництва на 18,9%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–березнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 5,0%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 21,5% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 48,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 26,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 16,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 14,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,2%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 6,4%.

   У січні–лютому 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11218,7 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 69,5% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,2% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 1,6% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 1,2% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та 0,9% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 19,2% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 68,7% займали споживчі товари короткострокового використання, 9,9% –товари проміжного споживання, 1,6% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 19,4% – енергія.

     Будівництво

   У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 240,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 75,9%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–березні 2017р. становила 1,7%.

   Найбільше (80,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–березень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 5,0 млн.т вантажів, що на 16,4% більше, ніж за січень–березень 2016р. Вантажооборот збільшився на 19,3% і становив 6,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–березень 2017р. відправлено 4,0 млн.т вантажів, що на 22,6% більше, ніж за січень–березень 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2017р. перевезено 956,0 тис.т, що на 3,9% менше, ніж за січень–березень 2016р.

   За січень–березень 2017р. пасажирським транспортом перевезено 57,5 млн. пасажирів, що на 1,6% менше від обсягів січня–березня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1340,1 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–березнем 2016р. зменшилась на 3,7%.

   Залізничним транспортом за січень–березень 2017р. відправлено 2,5 млн. пасажирів, що на 2,7% менше, ніж за січень–березень 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2017р. скористалось 19,9 млн. пасажирів, що на 2,7% менше від обсягів січня–березня 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 35,0 млн. пасажирів загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні січнем-березнем 2016р. зменшилась на 0,9%.

    Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–лютому 2017р. склали 198,2 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 157,4 та 40,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 116,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 104 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (30,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (27,5%), продукти рослинного походження (19,6%) та деревина і вироби з деревини (7,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 82,5%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у березні 2017 року відносно лютого 2017 року у Вінницькій області становив 101,5% (в Україні – 101,8%).

   На споживчому ринку області у березні до лютого 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%.

   Найбільше (на 14,5%) подорожчали банани. Коренеплоди, цибуля та гриби зросли в ціні на 6,3%, цукор – на 5,1%, цитрусові – на 4,5%, яловичина – на 3,6%, сир та м’який сир (творог) – на 2,6%, хліб – на 1,9%, олія соняшникова, картопля та яблука – на 1,8%, кисломолочна продукція – на 1,7%, свинина – на 1,5%. Водночас, яйця подешевшали на 13,0%, овочі, вирощені з їхнього насіння – на 9,5%, молоко – на 1,2%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,5%.

   Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 5,2%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів на електроенергію на 28,1%.

   Послуги зв’язку подорожчали на 1,0%.

   У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) зросли на 0,4%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 3,2%.

   Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 0,3%.

 • за січеньлютий 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 лютого 2017р. становила 1588,9 тис. осіб. За січень 2017 року чисельність населення зменшилась на 1469 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 1273 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 1961 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2016 року, збільшився на 158 осіб або 14,2%.

   У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 23,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 11,0 тис. домогосподарств, у сільській – 12,7 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 3,3% і становив 1746,5 грн.

   Крім того, 3,2 тис. домогосподарств (58,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,9 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у січні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2083,6 грн.

   Населенням області у січні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 191,2 млн.грн, що становить 57,2% від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець січня 2017р. становила – 100,1 млн.грн,  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 8,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець січня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець січня становила 94,3 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2017р. становила 258,4 тис. осіб, що на 2,7% менше, ніж у грудні   2016 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з січнем 2017р. збільшилась на 2,3% і на кінець лютого 2017р. становила 28,9 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 42,5% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з січнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого 2017р. становив 3,0% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,1 в.п. і становив 4,3% населення працездатного віку, у міських поселеннях залишився без змін – 1,8%.

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2017р. порівняно з січнем місяцем збільшилась на 0,8 тис. і на кінець лютого становила 1,8 тис.

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (34,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (2,6%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 13 осіб і становило 16 осіб на кінець лютого 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2017р., становила 27,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1968 грн, що на 38,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

    Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2017р. становив 5097 грн, який в 1,6 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з груднем 2016р. розмір заробітної плати зменшився на 1,1%, а відносно січня 2016р. зріс на 49,4%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 3,2 раза. Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. зменшився на 2,1%, а по відношенню до січня 2016р. –  збільшився на 34,0%.

   Упродовж січня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 7,8%, або на 0,9 млн. грн і на 1 лютого 2017р. становила 12,6 млн.грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.). У порівнянні до 1 лютого 2016р. сума заборгованості збільшилась на 14,2%,  або на 1,6 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 лютого 2017р. 22,1% складають кошти, заборговані 613 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4521 грн, що на 11,3% менше середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2017р.

    Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 3,3 тис. кримінальних правопорушень1, що на 9,1% менше, ніж у січні–лютому 2016р.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,3% (на 2,0 в.п. менше, ніж у січні–лютому 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня–лютого 2017р. обліковано 11 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (у 3,7 раза більше, ніж у січні–лютому 2016р.), а також 14 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 41,7% менше). Так саме, як у січні–лютому 2016р., з початку цього року зафіксовано 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

   Порівняно із січнем–лютим 2016р. кількість крадіжок (1348), грабежів (41) та хабарництва (22) зменшилася на 20,0%; 46,1% та 24,1%, відповідно. Проте кількість випадків шахрайств (307) і розбоїв (20) збільшилася, відповідно, на 8,9% та 42,9%.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2017р. становила 2427 осіб (на 10,2% менше, ніж у січні–лютому 2016р.), із числа яких      833 особи – це жінки, 150 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 44 особи – неповнолітні та 11 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно,  1252 та 272 особи, серед яких 38,1% – жінки (580 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 92 особи, з яких 17 осіб (18,5%) – загинуло.

   Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 45 осіб, з числа яких 13,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 15,6% було вбито.

   Серед виявлених осіб (486), які вчинили злочини, 29,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,9% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 16,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,3% – жінки, 3,1% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,6%, безробітних – 2,5%.

   ______________

   1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 2732,8 млн.грн, що на 2,3% більше січня–лютого 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у лютому 2017р. у порівнянні з лютим 2016р. склав 97,0%, з січнем 2017р. – 90,6%.

   Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 1594,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 2,2% більше обсягу січня–лютого 2016р. За лютий 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 762,0 млн.грн, що проти лютого 2016р. зменшився на 3,1%, проти січня 2017р. – на 9,4%.

   Сільське господарство

   У січні–лютому 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–лютим 2016р. знизилось на 6,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,7%, в господарствах населення – на 0,6%.

   У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2017р. вироблено 70,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,7% менше проти січня–лютого 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 58,6 тис.т (менше на 7,3%).

   Станом на 1 березня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 326,9 тис. голів (на 2,4% більше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі корів – 157,7 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 315,3 тис. голів (на 12,0% менше), овець і кіз – 37,3 тис. голів (6,9% більше), птиці всіх видів – 27 млн. голів (на 5,1% менше).

   Порівняно з січнем–лютим 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 11,3%, у т.ч великої рогатої худоби – на 14,3%, свиней – на 14,3% та птиці – на 11,1%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,9% проти 105,5% у січні–лютому 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 34,5%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 1,6 раза, тоді як обсяг реалізації тваринництва зменшився на 12,9%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 79,1%, тваринництва – 20,9% (у січні–лютому 2016р. – 67,7% та 32,3% відповідно).

   Станом на 1 березня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1405,1 тис.т зерна (у 1,7 раза більше проти 1 березня 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 745,3 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 659,8 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–лютому п.р. становила 3858,7 грн. за 1 тонну, що на 8,8% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 366,2 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 134,7 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 231,5 тис.т.

   Промисловість 

   У промисловості за підсумками січня–лютого 2017р. індекс промислового виробництва проти січня–лютого 2016 року становив 117,8%.

   У лютому порівняно з січнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 1,1%, спостерігається падіння промислового виробництва і на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,2%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 16,7%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 19,1% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,5 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 15,9%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,0%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 13,5%.

   У січні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5850,2 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 70,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,5% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 0,9% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та 0,7% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 19,7% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 69,8% займали споживчі товари короткострокового використання, 8,7% – товари проміжного споживання, 1,2% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 19,9% – енергія.

    Будівництво

   У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 132,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 63,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2017р. становила 1,6%.

   Найбільше (82,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

    Транспорт

   За січень–лютий 2017р. транспортним комплексом області перевезено 3,1 млн.т вантажів, що на 20,4% більше, ніж за січень–лютий 2016р. Вантажооборот збільшився на 23,0% і становив 4,3 млрд. тонно-кілометрів.

   Залізничним транспортом за січень–лютий 2017р. відправлено 2,5 млн.т вантажів, що на 28,5% більше, ніж за січень–лютий 2016р.

   Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) за січень–лютий 2017р. перевезено 559,5 тис.т, що на 6,4% менше, ніж за січень–лютий 2016р.

   За січень–лютий 2017р. пасажирським транспортом перевезено 36,0 млн. пасажирів, що на 2,7% менше від обсягів січня–лютого 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 917,9 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшилась на 3,7%.

   Залізничним транспортом за січень–лютий 2017р. відправлено 1,6 млн. пасажирів, що на 3,0% менше, ніж за січень–лютий 2016р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) за січень–лютий 2017р. скористалось 12,9 млн. пасажирів, що на 3,1% менше від обсягів січня–лютого 2016р.

   Електротранспортом області перевезено 21,6 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–лютим 2016р. зменшилась на 2,4%.

    Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2017р. склали 95,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 78,6 та 16,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 62,0 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 87 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (29,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (26,6%), продукти рослинного походження (25,2%) та деревина і вироби з деревини (6,7%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 82,1%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у лютому 2017 року відносно січня 2017 року у Вінницькій області становив 100,9% (в Україні – 101,0%).

   На споживчому ринку області у лютому до січня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

   Найбільше (на 9,1% та 8,7%) подорожчали картопля, капуста. Молоко зросло в ціні на 5,9%, цитрусові – на 5,6%, яловичина – на 4,1%, хліб і хлібопродукти – на 2,5%, цукор та яблука – на 3,3%, банани –на 3,2%, свинина – на 3,1%, кисломолочна продукція – на 3,0%, сир і м’який сир (творог) – на 2,9%, риба та продукти з риби – на 2,3%. Водночас, яйця подешевшали на 23,8%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,4%, у т.ч. тютюнові вироби - на 3,5%, алкогольні напої – на 1,8%.

   Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 4,9%, взуття – на 5,2%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 1,2% спричинено, в основному, подорожчанням палива і мастила на 1,9%.

   Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 2,6%.

 • за січень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1590,4 тис. осіб. За 2016 рік чисельність населення зменшилась на 11806 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 9301 особа, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 25052 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з 2015 роком, збільшився на 205 осіб або 2,3%.

   У січні–грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 353,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 182,7 тис. домогосподарств, у сільській – 171,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2015р. у 1,1 раза і становив 1544,8 грн.

   Крім того, 76,3 тис. домогосподарств (92,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 177,6 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у грудні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2561,7 грн.

   Населенням області у січні–грудні 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1592,1 млн.грн, що становить 113,6% від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець грудня 2016р. становила – 76,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець грудня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець грудня становила 79,3 млн.грн.

   __________

   1 Дані за 2016 рік попередні.
   2 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у грудні 2016р. становила 265,5 тис. осіб, що на 3,2% менше, ніж у листопаді 2016 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з груднем 2016р. збільшилась на 17,0% і на кінець січня 2017р. становила 28,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 42,2% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з груднем 2016р. збільшився на 0,4 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 2,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості збільшився на 0,7 в.п. і становив 4,2% населення працездатного віку, у міських поселеннях – на 0,2 в.п. і становив 1,8%.

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2017р. порівняно з груднем місяцем 2016 року збільшилась на 0,5 тис. і на кінець січня становила 1,0 тис.

   Найбільший попит на робочу силу за видами економічної діяльності спостерігався в промисловості (24,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – в галузі фінансової та страхової діяльності (0,2%).

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (18,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (3,5%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 23 особи і становило  29 осіб на кінець січня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2017р., становила 26,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2017 грн, що на 37,0% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

   Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2016р. становила 5153 грн, що у 3,2 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (1600 грн). Порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 17,0%, а відносно грудня 2015р. зріс на 22,3%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 2,5 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 3,5 та 1,7 раза відповідно.

   Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 15,3%, а по відношенню до грудня 2015р. – на 11,9%.

   Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 6,3%, або на 0,8 млн.грн і на 1 січня 2017р. становила 11,7 млн.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р.). У порівнянні до 1 січня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 15,7%, або на 1,6 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 січня 2017р. 17,1% складають кошти, заборговані 319 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6253 грн, що на 21,4% більше середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2016р.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня 2017р. обліковано 1,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 9,2% більше, ніж у січні 2016р.), з числа яких 1,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 90 порушень органами прокуратури, 8 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 72 правопорушення органами безпеки.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня 2017р. обліковано 9 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що у 9 разів більше, ніж у січні 2016р.), а також 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 2 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 50,0%, відповідно, більше, ніж за січень минулого року).

   Порівняно із січнем 2016р. кількість грабежів (25) зменшилася на 32,4%, а хабарництва (14) – на 6,7%. Проте кількість випадків крадіжок (716), шахрайств (149) та розбоїв (10) збільшилася на 2,7%; 30,7% та 25,0%, відповідно.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень 2017р. становила 1223 особи (на 0,7% більше, ніж у січні 2016р.), із числа яких 412 осіб – це жінки, 76 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 17 осіб – неповнолітніх та 7 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 660 та 129 осіб, серед яких 36,7% – жінки (287 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 51 особа, із числа яких 10 осіб (19,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 30 осіб, з яких 16,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20,0% було вбито.

   Серед виявлених осіб (153), які вчинили злочини, 30,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 57,4% мали незняту або непогашену судимість, 6,5% вчинили злочин у групі, 17,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9,2% – жінки, 2,0% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,8%, безробітних – 3,3%.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1426,7 млн.грн., що на 7,7% більше січня 2016р.

   Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017р. становив 832,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 7,5% більше обсягу січня 2016р., проти грудня 2016р. зменшився на 14,9%.

    Сільське господарство

   У січні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем 2016р. знизилось на 4,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 6,8% та господарствах населення – на 0,1%.

   У господарствах усіх категорій у січні 2017р. вироблено 38,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,4% більше проти січня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 31,6 тис.т (більше на 4,9%).

   Станом на 1 лютого 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,4 тис. голів (на 0,2% більше, ніж на 1 лютого 2016р.), у тому числі корів – 157,8 тис. голів (на 1,2% менше), свиней – 323,4 тис. голів (на 9,5% менше), овець і кіз – 37,2 тис. голів (9,3% більше), птиці всіх видів – біля 26 млн. голів (на 11,8% менше).

   Порівняно з січнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування свиней зріс на 18,1%, тоді як великої рогатої худоби знизився у 2,1 раза та птиці – на 6,8%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,1% проти 114,8% у січні 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за  січень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс у 1,9 раза, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 3,3 раза, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва знизився на 15,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 75,7%, тваринництва – 24,3% (у січні 2016р. – 44,5% та 55,5% відповідно).

   Станом на 1 лютого 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1661,0 тис.т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 лютого 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 875,8 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 785,2 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні п.р. становила 3838,7 грн. за 1 тонну, що на 8,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 403,9 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 146,6 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 257,3 тис.т.

   Промисловість 

   У промисловості за підсумками січня 2017р. індекс промислового виробництва проти попереднього місяця становив 76,8%.

   Порівняно з січнем 2016р. спостерігається збільшення промислового виробництва на 26,2%.

   У січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 28,4%, а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 1,4%.

         У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 22,5%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 30,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,6 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових  виробів – на 36,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 7,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності та у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зросли на 13,7%.

   У січні–грудні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 53552,2 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (82,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 66,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, 2,3 – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 15,8% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,9% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,9% –товари проміжного споживання, 2,3% – інвестиційні товари, 0,8% – споживчі товари тривалого використання та 16,1% – енергія.

    Будівництво

   У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 55,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 79,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні 2017р. становила 1,4%.

   Найбільше (85,9%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 236,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 24,1 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 4,8 км, автомобільні дороги з твердим покриттям – 3,8 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, лінії електричні силові – 7,8 км, мийні комплекси для машин на 7,2 тис. обслуг. авто, автомобільні заправні станції на 143 тис. обслуг. авто, станцію технічного обслуговування на 6,5 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 22,9 тис.м2, ресторани та кафе на 525 посад. місць, готель на 225 місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т, силоси для зерна на 6,6 тис.т та приміщення для птиці майже 3 млн. птахомісць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 106 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця, дошкільний заклад на 28 місць, клуб на 100 місць.

   У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 349,7 тис.м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2016р. порівняно з 2015р. зменшився на 10,7%. Слід зазначити, що 57,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 42,9% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 1,5 млн.т вантажів, що на 46,5% більше, ніж за січень 2016р. Вантажооборот збільшився на 36,7% і становив 2,2 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею збільшились у 1,6 раза, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 5,1%. За січень 2017р. всіма видами транспорту перевезено 17,0 млн. пасажирів, що на 6,8% менше від обсягів січня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 440,8 млн.пас.км, яка порівняно з січнем 2016р. зменшилась на 20,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2016р. склали 1258,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 970,4 та 288,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 682,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 135 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,5%), продукти рослинного походження (17,6%) та деревина і вироби з деревини (7,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 79,9%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у січні 2017р. відносно грудня 2016р. у Вінницькій області становив 100,8% (в Україні – 101,1%).

   На споживчому ринку області у січні 2017р. до грудня 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

   Найбільше (на 51,4%) подорожчали овочі, вирощені з їхнього насіння. На 8,0% зросли ціни на картоплю, яблука подорожчали на 6,6%, на 5,0% – молоко, капуста, на 2,6% – цитрусові, на 1,8% – сир і м’який сир (творог), на 1,5% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,3% – цукор. Водночас, яйця подешевшали на 2,1%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,6%, алкогольні напої – на 0,8%.

   Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, зокрема, одяг – на 1,9%, взуття – на 3,2%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт у цілому на 1,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 3,4%, палива і мастил – на 2,0%.

   Послуги освіти подорожчали на 3,7% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 30,4%.

 • за 2016 рік
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 грудня 2016р. становила 1592,8 тис. осіб. За січень–листопад 2016 року чисельність населення зменшилась на 9395 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 8368 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 10271 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–листопадом 2015 року, збільшився на 257 осіб або 3,2%.

   У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 307,5 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 162,1 тис. домогосподарств, у сільській – 145,4 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016р. склав 1375,5 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець листопада 2016р. становила – 73,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,8 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець листопада відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець листопада становила 77,2 млн.грн.

   _____________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

    Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 24,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2016р. становив 2,5% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2016р. становив 2,6%.

   Доходи населення

    У листопаді 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4405 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. зменшився на 0,7%, а по відношенню до листопада 2015р. збільшився на 9,3%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2016р. становила 12,4 млн.грн, з якої 74,8% складав борг підприємств-банкрутів, 21,4% – економічно активних підприємств та 3,8% – економічно неактивних підприємств.

    Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2016р. обліковано 16,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 1,8% менше, ніж у 2015р.), з числа яких 16,1 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 337 порушень органами прокуратури, 112 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 40 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 12819 осіб (на 3,1% менше, ніж у 2015р.), із числа яких 4663 особи – це жінки, 857 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 228 осіб – це неповнолітні та 78 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у 2016р. становив 37 201,2 млн.грн, що на 3,4% більше 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,9%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016р. становив 12165,3 млн.грн, що у порівняних цінах складає 102,9% обсягу 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у грудні 2016р. становив 1249,6 млн.грн і у порівняних цінах проти грудня 2015р. зменшився на 6,7%, проти листопада 2016р. збільшився на 11,2%.

    Сільське господарство

   За попередніми даними, у 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2015 р. зросло на 17,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 26,3%, в господарствах населення – на 4,3%.

   За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2016р. одержано 5557,0 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 866,4 тис.га, при урожайності по 64,1 ц з га.

   Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 4642,1 тис.т зерна (83,5% загального валового збору), господарствами населення – 914,9 тис.т (16,5%). Урожайність зернових культур у 2016р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 66,2 ц з 1 га, у господарствах населення – по 55,5 ц з га.

   У 2016р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2635,3 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 482 ц з га, кукурудзи на зерно – 2571,2 тис.т при урожайності 84,7 ц з га; насіння соняшнику – 818,9 тис.т при урожайності 30,7 ц з га; ріпаку – 98,6 тис.т при середній урожайності 27,9 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій накопано 1848,5 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 477,8 тис.т (по 220 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 269,5 тис.т (по 121,1 ц з 1 га).

   Станом на 1 січня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 309,3 тис. голів, у тому числі корів – 157,9 тис. голів; свиней – 350,3 тис. голів, овець і кіз – 38,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 28 млн. голів.

    Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у 2016р. в порівнянні з 2015р. становив 105,3%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 12,0% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,5 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,9%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,9%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,7%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 14,4%.

   У січні–листопаді 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 45684,8 млн.грн.

    Будівництво

    У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2379,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 141,2%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2016р. становила 3,4%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За 2016р. транспортним комплексом області перевезено 21,0 млн.т вантажів, що на 2,5% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот зменшився на 3,5% і становив 25,1 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 0,8%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 10,2%. За 2016р. всіма видами транспорту перевезено 247,9 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,5 млрд.пас.км, яка залишилась на рівні 2015р.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2016р. склали 1046,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 772,1 та 274,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 497,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 134 країн  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (32,7% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,9%), продукти рослинного походження (19,2%) та деревина і вироби з деревини (8,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни

    За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у грудні 2016р. по відношенню до листопада 2016р. становить 100,9%, до грудня попереднього року – 112,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2016 р. по відношенню до листопада 2016 р. становить 101,2%, до грудня попереднього року – 110,0%.

 • за січень–листопад 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1593,8 тис. осіб. За січень–жовтень 2016 року чисельність населення зменшилась на 8410 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 7544 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 8661 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–жовтнем 2015 року, збільшився на 322 особи або 4,5%.

   У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 244,3 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 134,6 тис. домогосподарств, у сільській – 109,7 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016р. склав 1017,7 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець жовтня 2016р.  становила – 52,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,0 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець жовтня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець жовтня становила 71,9 млн.грн.

    _______________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 19,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2016р. становив 2,0% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у листопаді 2016р. становив 4,5%.

    Доходи населення

   У жовтні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4379 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2016р. порівняно з вереснем 2016р. зменшився на 5,1%, а по відношенню до жовтня 2015р. збільшився на 5,9%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 листопада 2016р. становила 10,1 млн.грн, з якої 67,3% складав борг підприємств-банкрутів, 28,0% – економічно активних підприємств та 4,7% – економічно неактивних підприємств.

    Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 15,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 2,3% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), з числа яких 15,3 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 400 порушень органами прокуратури, 106 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 43 правопорушення органами безпеки.

   З початку 2016р. 12251 особа потерпіла від злочинів (на 2,2% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), із числа яких 4449 осіб – це жінки, 821 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 222 особи – це неповнолітні та 81 особа – це діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2016р. становив 33 131,0 млн.грн, що на 4,2% більше січня–листопада 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,7%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–листопаді 2016р. становив 10915,7 млн.грн, що у порівняних цінах складає 104,0% обсягу січня–листопада 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у листопаді 2016р. становив 1109,2 млн.грн і у порівняних цінах проти листопада 2015р. збільшився на 1,9%, проти жовтня 2016р. збільшився на 0,3%.

    Діяльність підприємств

   За січень–вересень 2016р. підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, малих підприємств та підприємств сільськогосподарського виробництва) отримано прибуток до оподаткування на суму 771,5 млн.грн. Прибуток одержали більш як три чверті  підприємств на суму 1840,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств зменшився на 25,8%, сума збитків, допущена збитковими підприємствами, зменшилась на 6,7%, кількість збиткових підприємств зменшилась на 3,9 відсоткових пунктів.

   Підприємства більшості видів економічної діяльності за січень–вересень 2016р. отримали прибуток до оподаткування. Водночас, зі збитками завершили 9 місяців поточного року підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Серед усіх видів економічної діяльності на підприємствах цих видів економічної діяльності працює найбільше збиткових підприємств – 37,1%, 50,0%, 41,2%, відповідно.

   Найбільший вплив на формування фінансових результатів області мала діяльність промислових підприємств, сальдований прибуток яких за січень–вересень 2016р. склав 1080,5 млн.грн. Майже три чверті промислових підприємств отримали прибуток на суму 1524,5 млн.грн, що становить понад 80,0% суми прибутку прибуткових підприємств області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка прибуткових промислових підприємств збільшилась на 5,7 в.п.

   Капітальні інвестиції

   У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5007,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,8% загального обсягу.

   У січні–вересні 2016р. найбільшу частку (41,1% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (26,1%), будівельними підприємствами (13,0%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,5%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,2%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,0%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 725,0 млн.грн (14,5% від загального обсягу), що на 7,9% менше, ніж у січні–вересні 2015р.

   Сільське господарство

   У січні–листопаді 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–листопадом 2015 р. зросло на 13,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 19,2%, в господарствах населення – на 4,6%.

   Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно господарствами області на площі 439,7 тис.га, що менше минулорічного рівня на 56,6 тис.га або на 11,4%, у т.ч. зернові на зерно – 361,5 тис.га (на 77,8 тис.га або на 17,7%), ріпаку на зерно – 76,4 тис.га (більше на 23,4 тис.га або на 44,2%).

   У структурі площ озимих на зерно найбільшу частку займає пшениця, яка становить 90,2%, ячмінь – 9,2%, жито – 0,5%.

   Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2016р. вироблено 406,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,6% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 358,5 тис.т (більше на 5,8%).

   Станом на 1 грудня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 308,4 тис. голів (на 2,9% більше, ніж на 1 грудня 2015р.), у тому числі корів – 158,1 тис. голів ( на 1,2% менше); свиней – 350,3 тис. голів (менше на 4,1%), овець і кіз – 42,4 тис. голів (на 7,3% більше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів ( на 3,1% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 15,6%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 22,9% та тваринництва – на 3,6%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 56,5%, тваринництва – 43,5% (у січні–листопаді 2015р. – 61,9% та 38,1% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–листопаді п.р. становила 3366,9 грн. за 1 тонну, що на 51,0% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–листопаді 2016р. в порівнянні з січнем–листопадом 2015р. становив 103,6%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,0%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 10,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 49,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,3%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 8,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,8%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 17,1%.

   У січні–жовтні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 40149,9 млн.грн.

    Будівництво

   У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1921,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 136,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–листопаді 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–листопад 2016р. транспортним комплексом області перевезено 19,1 млн.т вантажів, що на 2,3% більше від обсягів січня–листопада 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,0% і становив 22,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею залишились майже на рівні відповідного періоду минулого року, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 13,5%.

   За січень–листопад 2016р. всіма видами транспорту перевезено 24,9 млн. пасажирів, що на 4,5% менше від обсягів січня–листопада 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6859,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–листопадом 2015р. зменшилась на 0,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2016р. склали 910,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 671,9 та 238,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 433,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 131 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (33,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,5%), продукти рослинного походження (18,0%) та деревина і вироби з деревини (9,3%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни 

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,8%, до грудня попереднього року – 111,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,3%, до грудня попереднього року – 108,7%.

 • за січень–жовтень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 жовтня 2016р. становила 1594,7 тис. осіб. За січень–вересень 2016 року чисельність населення зменшилась на 7406 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6709 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 6971 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–вереснем 2015 року, збільшився на 161 особу або 2,5%.

   У січні–вересні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 220,2 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 120,8 тис. домогосподарств, у сільській – 99,4 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2016р. склав 79,8 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець вересня 2016р. становила – 40,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,5 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець вересня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня становила 65,5 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 16,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2016р. становив 1,7% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у жовтні 2016р. становив 11,5%.

   Доходи населення

   У вересні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4523 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у вересні 2016р. порівняно з серпнем 2016р. збільшився на 5,3%, а по відношенню до вересня 2015р. збільшився на 22,3%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 жовтня 2016р. становила 10,4 млн.грн, з якої 45,8% складав борг підприємств-банкрутів, 28,8% – економічно активних підприємств та 25,4% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–жовтня 2016р. обліковано 15,4 тис. кримінальних правопорушень (що на 9,7% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.), з числа яких 15,0 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 367 порушень органами прокуратури, 75 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 35 правопорушень органами безпеки.

   З початку 2016р. 12071 особа потерпіла від злочинів (на 11,9% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.), із числа яких 4417 осіб – це жінки, 810 осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 224 особи – це неповнолітні та 82 особи – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2016р. становив 29 220,8 млн.грн, що на 2,5% більше січня–жовтня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–жовтні 2016р. становив 9595,6 млн.грн, що у порівняних цінах складає 102,0% обсягу січня–жовтня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у жовтні 2016р. становив 1088,8 млн.грн і у порівняних цінах проти жовтня 2015р. збільшився на 5,0%, проти вересня 2016р. збільшився на 8,8%.

   Сільське господарство

   У січні–жовтні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–жовтнем 2015 р. зросло на 13,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 19,0%, в господарствах населення – на 4,5%.

   Станом на 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 790,0 тис.га (на 0,5% більше, ніж на 1 листопада 2015р.), що складає 95% площ, посіяних під урожай 2016р., залишилося на рівні минулого року. Із зібраної площі одержано 5,1 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 35,5% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 4,1 млн.т (більше на 38,9%), господарствами населення – 0,9 млн.т (на 22,4% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 63,9 ц зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), у т.ч. аграрними підприємствами – по 65,9 ц, господарствами населення – по 56,6 ц.

   Господарствами усіх категорій накопано 1848,1 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); овочів відкритого ґрунту зібрано 463,9 тис.т (по 219 ц з 1 га).

   Плодоягідні культури зібрано на площі 20,4 тис.га, загальний валовий збір яких склав 227,5 тис.т, при середній урожайності 111,4 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій у січні–жовтні 2016р. вироблено 369,1 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,0% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 327,0 тис.т (більше на 5,0%).

   Станом на 1 листопада 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,8 тис. голів (на 1,2% більше, ніж на 1 листопада 2015р.), у тому числі корів – 158,8 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 357,4 тис. голів (менше на 3,6%), овець і кіз – 44,6 тис. голів (на 5,0% більше), птиці всіх видів – 29 млн. голів (на 0,9% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 13,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 23,1% та тваринництва – на 0,3%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 53,2%, тваринництва – 46,8% (у січні–жовтні 2015р. – 59,6% та 40,4% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–жовтні п.р. становила 3256,4 грн. за 1 тонну, що на 48,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва  у січні–жовтні 2016р. в порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. становив 102,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,8% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 48,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,6%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 11,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 10,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,4%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 19,3%.

   У січні–вересні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 34912,1 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–жовтні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1657,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2016р. порівняно з січнем–жовтнем 2015р. становив 136,1%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–жовтні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У січні–вересні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 183,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 6,3 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 3,6 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, мийні комплекси для машин на
   7,2 тис. обслуг. авто, станції технічного обслуговування на 6,3 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 12,9 тис.м2, ресторани та кафе на 377 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т, силоси для зерна на 6,6 тис.т. та приміщення для птиці майже на 3 млн. птахомісць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–вересні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 228,3 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 3,9%. Слід зазначити, що 58,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 41,8% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень–жовтень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 17,1 млн.т вантажів, що на 2,0% більше від обсягів січня–жовтня 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,8% і становив 20,3 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 1,2%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 17,1%.
   За січень–жовтень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 204,2 млн. пасажирів, що на 4,0% менше від обсягів січня–жовтня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6321,0 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–жовтнем 2015р. збільшилась на 3,5%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2016р. склали 785,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 573,9 та 211,6 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 362,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 128 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (33,5% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,9%), продукти рослинного походження (16,6%) та деревина і вироби з деревини (9,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2016р. становив  188,7 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 147,7 млн.дол., з інших країн світу – 41,0 млн.дол. (21,7%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 40,1 млн.дол., Австрія – 31,7 млн.дол., Франція – 27,9 млн.дол., Німеччина – 15,5 млн.дол., Польща – 12,7 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,3%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 108,6 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 16,0 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 25,6 млн.дол. (13,6% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 21,5 млн.дол. (11,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,9%).

   Споживчі ціни 

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. становить 102,8%, до грудня попереднього року – 109,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. становить 102,0%, до грудня попереднього року – 107,3%.

 • за січень–вересень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист 

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 1595,5 тис. осіб. За січень–серпень 2016 року чисельність населення зменшилась на 6714 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6205 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 5091 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–серпнем  2015 року, збільшився на 46 осіб або 0,7%.

   У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 198,8 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 112,8 тис. домогосподарств, у сільській – 86,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2016р. склав 74,3 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець серпня 2016р. становила – 35,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,4 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець серпня становила 60,4 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016р. становила 18,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2016р. становив 1,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у вересні 2016р. становив 7,6%.

   Доходи населення 

   У серпні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4233 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у серпні 2016р. порівняно з липнем 2016р. зменшився на 7,4%, а по відношенню до серпня 2015р. збільшився
   на 21,5%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 вересня 2016р. становила 11,0 млн.грн, з якої 52,3% складав борг підприємств-банкрутів, 23,9% – економічно неактивних підприємств та 23,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність 

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–вересня 2016р. обліковано 15,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 21,0% більше, ніж у січні–вересні 2015р.), з числа яких 15,2 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 340 порушень органами прокуратури, 67 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 34 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2016р. становила 12242 особи (на 24,0% більше, ніж у січні–вересні 2015р.), із числа яких  4517 осіб – це жінки, 786 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 237 осіб – це неповнолітні та 87 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2016р. становив 25905,0 млн.грн, що на 2,5% більше січня–вересня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–вересні 2016р. становив 8506,8 млн.грн, що у порівняних цінах складає 101,4% обсягу січня–вересня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у вересні 2016р. становив 993,8 млн.грн і у порівняних цінах проти вересня 2015р. збільшився на 1,1%, проти серпня 2016р. збільшився на 5,0%.

   Сільське господарство 

    У січні–вересні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–вереснем 2015 р. зросло на 14,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 21,8%, в господарствах населення – на 4,6%.

   Станом на 1 жовтня п.р. зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 615,3 тис.га (на 5,8% більше, ніж на 1 жовтня 2015р.), що складає 71% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 70% площ). Із зібраної площі одержано 3,6 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 33,5% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 3,0 млн.т (більше на 34,9%), господарствами населення – 0,6 млн.т (на 26,8% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 57,9 ц зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), у т.ч. аграрними підприємствами – по 59,8 ц, господарствами населення – по 50,0 ц.

   Господарствами усіх категорій накопано 1847,0 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); овочів відкритого ґрунту зібрано 390,4 тис.т (по 213 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–вересні 2016р. вироблено 334,6 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 5,6% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 296,6 тис.т (більше на 6,7%).

   Станом на 1 жовтня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 317,3 тис. голів (на 0,5% більше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у тому числі корів – 159,1 тис. голів (на 1,2% менше); свиней – 364,8 тис. голів (зменшення на 3,9%), овець і кіз – 45,7 тис. голів (на 3,8% більше), птиці всіх видів – 29,1 млн. голів (на 3,7% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 14,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 32,4%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 0,8%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 37,6%, тваринництва – 62,4% (у січні– вересні 2015р. – 47,3% та 52,7% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–вересні п.р. становила 3233,3 грн за 1 тонну, що в 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–вересні 2016р. в порівнянні з січнем–вереснем 2015р. становив 102,5%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–вереснем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,3%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,4% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 53,1%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 21,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15,7%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 7,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших   матеріалів – на 5,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,2%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 20,9%.

   У січні–серпні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 30054,8 млн.грн.

   Будівництво 

   У січні–вересні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1420,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. становив 141,4%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–вересні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (81,9%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт 

   За січень–вересень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 14,8 млн.т вантажів, що відповідає рівню січня–вересня 2015р. Вантажооборот зменшився на 7,0% і становив 17,9 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 3,3%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 15,2%.

   За січень–вересень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 182,5 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів січня–вересня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5714,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшилась на 3,9%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–серпні 2016р. склали 660,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 473,0 та 187,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 285,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 124 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (34,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,0%), продукти рослинного походження (14,7%) та деревина і вироби з деревини (10,7%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,4%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у вересні 2016р. по відношенню до серпня 2016р. становить 101,8%, до грудня попереднього року – 106,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у вересні 2016р. по відношенню до серпня 2016р. становить 101,4%, до грудня попереднього року – 105,2%.

 • за січень–серпень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 серпня 2016р. становила 1596,2 тис. осіб. За січень–липень 2016 року чисельність населення зменшилась на 6027 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5667 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 3601 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–липнем 2015 року, зменшився на 200 осіб або 3,4%.

   У січні–липні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 181,4 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 106,6 тис. домогосподарств, у сільській – 74,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2016р. склав 107,7 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець липня 2016р. становила – 35,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 12,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,3 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець липня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець липня становила 58,3 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 19,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2016р. становив 2,0% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у серпні 2016р. становив 6,4%.

   Доходи населення 

    У липні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4602 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у липні 2016р. порівняно з червнем 2016р. збільшився на 5,2%, а по відношенню до липня 2015р. – на 25,6%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 серпня 2016р. становила 10,9 млн.грн., з якої 56,0% складав борг підприємств-банкрутів, 24,2% – економічно неактивних підприємств та 19,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–серпня 2016р. обліковано  14,1 тис. кримінальних правопорушень (що на 19,4% більше, ніж у січні–серпні 2015р.), з числа яких 13,7 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 341 порушення органами прокуратури, 57 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 31 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2016р. становила 11110 осіб (на 22,8% більше, ніж у січні–серпні 2015р.), із числа яких 4125 осіб – це жінки, 721 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 223 особи – це неповнолітні та 86 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2016р. становив 22 814,9 млн.грн, що на 2,5% більше січня–серпня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–серпні 2016р. становив 7512,9 млн.грн, що у порівняних цінах складає 101,5% обсягу січня–серпня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у серпні 2016р. становив 938,9 млн.грн і у порівняних цінах проти серпня 2015р. зменшився на 6,5%, проти липня 2016р. збільшився на 4,1%.

    Діяльність підприємств

   За січень–червень 2016р. великими та середніми підприємствами області  (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано прибуток до оподаткування на суму 677,2 млн.грн. Прибуток одержали 72,8% підприємств на суму 1311,6 млн.грн, збиток одержали 27,2% підприємств на суму 634,4 млн.грн. За підсумками діяльності першого півріччя 2016р. кількість збиткових підприємств зменшилась на 8,0 в.п. проти стану за січень–червень 2015 року.

   Найбільший вплив на формування фінансових  результатів області мала діяльність промислових підприємств, якими за перше півріччя 2016р. одержано 919,7 млн.грн прибутку, що на 272,1 млн.грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Прибуток отримали 71,8% промислових підприємств на суму 1107,1 млн.грн та 28,2% підприємств виявились збитковими на суму 187,5 млн.грн. В порівнянні із січнем–червнем минулого року частка прибуткових промислових підприємств збільшилась на 11,8 в.п.

    Капітальні інвестиції

   У січні–червні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2701,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,1% загального обсягу.

   У січні–червні 2016р. найбільшу частку (42,5% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (24,3%), будівельними підприємствами (14,7%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (5,8%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,2%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,4%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 442,0 млн.грн (16,4% від загального обсягу), що на 8,0% менше, ніж у січні–червні 2015р.

    Сільське господарство

   У січні–серпні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–серпнем 2015р. зросло на 9,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,0%, в господарствах населення – на 9,0%.

   Станом на 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 552,2 тис.га (на 8,2% більше, ніж на 1 вересня 2015р.), що складає 98% площ, посіяних під урожай 2016р. (на рівні минулого року). Із зібраної площі одержано 3,0 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 29,4% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2,5 млн.т (на 30,4%), господарствами населення – 0,5 млн.т (на 24,7%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 55,1 ц зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), у т.ч. аграрними підприємствами – по 56,7 ц, господарствами населення – по 48,2 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 1568,2 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га), зібрано овочів відкритого ґрунту 268,3 тис.т (по 204 ц з 1 га) та плодоягідної продукції – 65,8 тис.т (по 95,8 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–серпні 2016р. вироблено 298,6 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,5% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 265,2 тис.т (більше на 7,7%).

   Станом на 1 вересня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 323,3 тис. голів (на 0,6% більше, ніж на 1 вересня 2015р.), у тому числі корів – 159,6 тис. голів (на 1,1% менше); свиней – 367,7 тис. голів (менше на 3,0%), овець і кіз – 48,8 тис. голів (на 6,8% більше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів (на 5,9% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 16,6%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 38,7%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 2,3%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 33,9%, тваринництва – 66,1% (у січні–серпні 2015р. – 46,1% та 53,9% відповідно).

   Станом на 1 вересня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1843,4 тис.т зерна (на 5,9% більше проти 1 вересня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1159,7 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  683,7 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–серпні п.р. становила 3230,8 грн. за 1 тонну, що в 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–серпні 2016р. в порівнянні з січнем–серпнем 2015р. становив 100,4%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2015р. обсяги промислового  виробництва зменшились на 17,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 52,9%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 23,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 9,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 22,9%.

   У січні–липні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25895,4 млн.грн.

   Будівництво 

   У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1190,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 142,1%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–серпні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–серпень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 12,8 млн.т вантажів, що на 2,8% менше, ніж за січень–серпень 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,6% і становив 15,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 11,4%.

   За січень–серпень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 160,7 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів січня–серпня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5078,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилась на 4,4%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2016р. склали 565,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 404,8 та 160,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 244,7 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 119 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (36,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,5%), продукти рослинного походження (13,1%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у серпні 2016р. по відношенню до липня 2016р. становить 99,7%, до грудня попереднього року – 104,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у серпні 2016р. по відношенню до липня 2016р. становить 99,3%, до грудня попереднього року – 103,8%.

 • за січень–липень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 липня 2016р. становила 1596,6 тис. осіб. За січень–червень 2016 року чисельність населення зменшилась на 5522 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5283 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення –
   2391 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–червнем 2015 року, зменшився на 180 осіб або 3,3%.

   У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 160,0 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 98,2 тис. домогосподарств, у сільській – 61,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2016р. склав 112,0 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець червня 2016р. становила – 58,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче   водопостачання – 34,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,1 млн.грн.  В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець червня відсутня.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016р. становила 19,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2016р. становив 2,1% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у липні 2016р. становив 6,7%.

    Доходи населення

   У червні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4383 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у червні 2016р. порівняно з травнем 2016р. збільшився на 9,3%, а по відношенню до червня 2015р. – на 21,8%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 липня 2016р. становила 11,9 млн.грн, з якої 57,2% складав борг підприємств-банкрутів, 20,7% – заборгованість економічно активних підприємств та 22,1% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–липня 2016р. обліковано 12,3 тис. кримінальних правопорушень (що на 17,7% більше, ніж у січні–липні 2015р.), з числа яких 12,0 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 310 порушень органами прокуратури, 49 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 21 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2016р. становила   9622 особи (на 20,4% більше, ніж у січні–липні 2015р.), із числа яких  3554 особи – це жінки, 637 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 213 осіб – це неповнолітні та 71 особа – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2016р. становив 19340,0 млн.грн, що на 2,4% більше січня–липня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,6%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–липні 2016р. становив 6402,5 млн.грн, що у порівняних цінах складає 100,0% обсягу січня–липня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у липні 2016р. становив 899,5 млн.грн і у порівняних цінах проти липня 2015р. зменшився на 13,9%, проти червня 2016р. збільшився на 2,4%.

   Сільське господарство

   У січні–липні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–липнем 2015р. зросло на 6,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 5,4%, в господарствах населення – на 6,9%.

   Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 401,9 тис.га (на 4,0% менше, ніж на 1 серпня 2015р.), що складає 71% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 80% площ). Із зібраної площі одержано 2,2 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 14,6% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1,9 млн.т (на 17,9%), господарствами населення – 0,3 млн.т (менше на 3,2%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 55,0 ц зернових та зернобобових культур     (без кукурудзи), у т.ч. аграрними підприємствами – по 55,8 ц, господарствами населення – по 50,1 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 553,3 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га), зібрано овочів відкритого ґрунту 162,6 тис.т (по 187 ц з 1 га) та плодоягідної продукції – 35,0 тис.т (по 88,7 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–липні 2016р. вироблено 261,8 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 8,3% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 231,9 тис.т (більше на 9,2%).

   Станом на 1 серпня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 328,8 тис. голів (на 0,4% більше, ніж на 1 серпня 2015р.), у тому числі корів – 160,6 тис. голів (на 0,5% менше), свиней – 365,6 тис. голів (на 2,5%); овець і кіз – 51,6 тис. голів (на 3,6% більше), птиці всіх видів – 30,5 млн. голів (на 0,6% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 19,3%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 54,9%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 4,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 26,4%, тваринництва – 73,6% (у січні–липні 2015р. – 45,3% та 54,7% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–липні п.р. становила 3277,1 грн за 1 тонну, що в 1,6 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–липні 2016р.  в порівнянні з січнем–липнем 2015р. становив 99,4%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 17,6%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 8,7% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 57,5%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 34,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 20,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,3%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 23,2%.

   У січні–червні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 21807,1 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–липні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 948,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2016р. порівняно з січнем–липнем 2015р. становив 131,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–липні 2016р. становила 3,1%.

   Найбільше (82,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У січні–червні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні  мережі – 149,5 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 6,3 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 3,6 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, мийні комплекси для машин на 7,2 тис. обслуг. авто, станцію технічного обслуговування на 2,0 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 9,1 тис.м2, ресторани та кафе на 297 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т та силоси для зерна на 6,6 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–червні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 129,6 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2016р. порівняно  з січнем–червнем 2015р. збільшився на 6,2%. Слід зазначити, що 57,3% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 42,7% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень–липень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 10,7 млн.т вантажів, що на 5,2% менше, ніж за січень–липень 2015р. Вантажооборот зменшився на 8,8% і становив 13,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,5%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 9,3%.
   За січень–липень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 143,0 млн. пасажирів, що на 3,4% менше від обсягів січня–липня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 4427,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–липнем 2015р. збільшилась на 4,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2016р. склали 488,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 353,1 та 134,9 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 218,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 114 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (16,9%), продукти рослинного походження (14,4%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,4%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2016р. становив 190,8 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 149,4 млн.дол., з інших країн світу – 41,4 млн.дол. (21,7%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 41,7 млн.дол., Австрія – 32,1 млн.дол., Франція – 27,6 млн.дол., Німеччина – 15,6 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 126,2 млн.дол. (66,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 109,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 16,6 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 26,1 млн.дол. (13,7% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 22,0 млн.дол. (11,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,9%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у липні 2016 р. по відношенню до червня 2016р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,8%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у липні 2016р. по відношенню до червня 2016р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,5%.

 • за січень–червень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 1597,7 тис. осіб. За січень–травень 2016 року чисельність населення зменшилась на 4480 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 4403 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 771 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–травнем 2015 року, зменшився на 482 особи або 9,9%.

   У січні–травні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 130,6 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 84,3 тис. домогосподарств, у сільській – 46,3 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2016р. склав 263,5 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець травня 2016р. становила – 57,8 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 38,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,4 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець травня відсутня.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстраціх місця проживання.

    Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2016р. становила 21,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2016р. становив 2,2% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у червні 2016р. становив 9,5%.

   Доходи населення 

   У травні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4019 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у травні 2016р. порівняно з квітнем 2016р. збільшився на 4,7%, а по відношенню до травня 2015р. – на 11,2%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 червня 2016р. становила 12,1 млн.грн, з якої 55,9% складав борг підприємств-банкрутів, 22,3% – заборгованість економічно активних підприємств та 21,8% –економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–червня 2016р. обліковано  10,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 21,3% більше, ніж у січні–червні 2015р.), з числа яких 10,3 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 274 порушення органами прокуратури, 50 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 19 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2016р. становила 8250 осіб (на 24,0% більше, ніж у січні–червні 2015р.), із числа яких 3025 осіб – це жінки, 552 особи похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 185 осіб – це неповнолітні та 61 особа – діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2016р. становив 16 530,4 млн.грн, що на 5,0% більше січня–червня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–червні 2016р. становив 5503,0 млн.грн, що у порівняних цінах на 2,7% більше обсягу січня–червня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у червні 2016р. становив 876,2 млн.грн і у порівняних цінах проти червня 2015р. зменшився на 9,7%, проти травня 2016р. – на 2,6%.

   Сільське господарство

   У січні–червні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–червнем 2015р. зросло на 4,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 8,5%, тоді як в господарствах населення зменшилось на 1,5%.

   Станом на 1 липня 2016р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 0,7 тис.га, що на 81,1% менше проти відповідної дати 2015 року. Із зібраної площі одержано 34,5 тис.ц зерна (у початково–оприбуткованій вазі), що у 3,8 раза менше, ніж на відповідну дату  торік.

   Крім того, господарствами області зібрано 571 ц ріпаку, 553,4 тис.ц  – картоплі, 237,5 тис.ц – овочів та 86,6 тис.ц – плодовоягідних культур.

   У господарствах усіх категорій у січні–червні 2016р. вироблено 226,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 8,5% більше проти січня–червня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 199,3 тис.т (більше на 10,1%).

   Станом на 1 липня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 333,8 тис. голів (на 2,3% більше, ніж на 1 липня 2015р.), у тому числі корів – 160,8 тис. голів ( на 0,5% менше); свиней – 363,3 тис. голів (зменшення на 1,7%), овець і кіз – 51,4 тис. голів (на 2,7% більше), птиці всіх видів – майже 31 млн. голів ( на 2,2% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 30,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,3 раза, проте обсяг продажу продукції тваринництва збільшився на 6,4%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 37,7%, тваринництва – 62,3% (у січні–червні 2015р. – 59,5% та 40,5% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–червні п.р. становила 3360,3 грн за 1 тонну, що у 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У червні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2015р. індекс промислової продукції становив 101,6% та 113,9%, відповідно.

   У січні–червні 2016р. спостерігається зниження промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 1,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–червнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 21,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,3% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 57,4%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 41,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 24,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,6%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 25,8%.

   У січні–травні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17905,3 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–червні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 777,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2016р. порівняно з січнем–червнем 2015р. становив 132,6%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–червні 2016р. становила 3,1%.

   Найбільше (82,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–червень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 9,0 млн.т вантажів, що на 5,9% менше, ніж за січень–червень 2015р. Вантажооборот зменшився на 9,6% і становив 11,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 6,6%.

   За січень–червень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 125,8 млн. пасажирів, що на 2,3% менше від обсягів січня–червня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 3632,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–червнем 2015р. збільшилась на 3,4%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–травні 2016р. склали 417,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 301,2 та 115,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 185,5 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 110 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (38,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (17,1%), продукти рослинного походження (15,1%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 87,3%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у червні 2016 р. по відношенню до травня 2016 р. становить 99,8%, до грудня попереднього року – 104,9%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у червні 2016 р. по відношенню до травня 2016р. становить 99,7%, до грудня попереднього року – 104,6%.

 • за січень–травень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 травня 2016р. становила 1598,6 тис. осіб. За січень–квітень 2016 р. чисельність населення зменшилась на 3566 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення населення (3569 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–квітнем 2015р., зменшився на 440 осіб або 11,0%.

   У січні–квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 70,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 34,5 тис. домогосподарств, у сільській – 36,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2016р. склав 716,7 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець квітня 2016р. становила – 53,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 46,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,5 млн.грн.
        В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня відсутня.

     Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 23,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2016р. становив 2,4% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у травні 2016р. становив 11,0%.

    Доходи населення

   У квітні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3837 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у квітні 2016р. порівняно з березнем 2016р. зменшився на 3,0%, а по відношенню до квітня 2015р. збільшився на 7,5%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 травня 2016р. становила 14,7 млн.грн., з якої 45,4% складав борг підприємств-банкрутів, 36,6% – заборгованість економічно активних підприємств та 18,0% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–травня 2016р. обліковано  9,1 тис. кримінальних правопорушень (що на 16,6% більше, ніж у січні–травні 2015р.), з числа яких 8,8 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 253 порушення органами прокуратури,  41 злочин органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 16 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2016р. становила 6961 особу (на 19,3% більше, ніж у січні–травні 2015р.), із числа яких 2571 особа – це жінки, 484 – особи похилого віку та інваліди

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2016р. становив 13 898,5 млн.грн, що на 5,1% більше січня–травня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–травні 2016р. становив 4626,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 3,1% більше обсягу січня–травня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у травні 2016р. становив 891,9 млн.грн і у порівняних цінах проти травня 2015р. зменшився на 12,0%, проти квітня 2016р. – на 16,4%.

    Капітальні інвестиції

   У січні–березні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1060,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 7,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,0% загального обсягу.

   У січні–березні 2016р. найбільшу частку (37,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (28,9%), будівельними підприємствами (18,0%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (3,8%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,3%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,2%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (1,8%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 206,8 млн.грн (19,5% від загального обсягу), що на 8,6% менше, ніж у січні–березні 2015р.

    Сільське господарство

   У січні–травні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–травнем 2015р. зросло на 5,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,2%, тоді як в господарствах населення зменшилось на 1,5%.

   У господарствах усіх категорій у січні–травні 2016р. вироблено 191,4 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 9,1% більше проти січня–травня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 167,2 тис.т (більше на 11,1%).

   Станом на 1 червня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 333,7 тис. голів (на 0,8 % більше ніж на 1 червня 2015р.) у тому числі корів – 161,0 тис. голів (на 0,6 % менше); свиней – 366,6 тис. голів (на 0,4% більше), овець і кіз – 52,5 тис. голів (на 4,4% більше), птиці всіх видів – 29 млн. голів ( на 5,8% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився в 2,8 раза, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,3 раза та продукції тваринництва – у 3,7 раза. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 66,4%, тваринництва – 33,6% (у січні–травні 2015р. – 54,6% та 45,4% відповідно).

   Станом на 1 червня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 360,4 тис.т зерна (на 33,1% менше проти 1 червня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 187,5 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 172,9 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–травні п.р. становила 3648,4 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 132,4 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 12,7 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 119,7 тис.т.

    Діяльність підприємств

    За січень–березень 2016р. великими та середніми підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано прибуток до оподаткування на суму 173,4 млн.грн (за січень–березень 2015р. сальдованим фінансовим результатом діяльності підприємств області був збиток 368,0 млн.грн). Прибуток одержали 63,8% підприємств на суму 619,2 млн.грн, що на 23,7% менше ніж за відповідний період минулого року. Збиток одержали 36,2% підприємств на суму 445,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка збиткових підприємств зменшилась на 6,0 в.п.

   В промисловості великими та середніми підприємствами одержано 202,6 млн.грн прибутку (проти 227,9 млн.грн збитку у відповідному періоді минулого року). Прибуток отримали 62,6% промислових підприємств на суму 521,3 млн.грн та 37,4% підприємств виявились збитковими на суму 318,7 млн.грн. В порівнянні із січнем–березнем минулого року частка  прибуткових промислових підприємств збільшилась на 10,2 в.п., разом з тим, сума прибутку прибуткових підприємств зменшилась на 11,5 відсотку.

    Промисловість

   У травні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2015р. індекс промислової продукції становив 106,1% та 109,7%, відповідно.

   У січні–травні 2016р. спостерігається зниження промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 3,8%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2015р. обсяги промислового  виробництва  зменшились на 26,5%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 8,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 43,2%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 41,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 29,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 13,8%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 5,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 32,2%.

   У січні–квітні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14311,8 млн.грн.

     Будівництво

   У січні–травні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 626,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. становив 142,7%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–травні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (83,2%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–травень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 7,5 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж за січень–травень 2015р. Вантажооборот зменшився на 10,5% і становив 9,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,3%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 7,8%.
          За січень–травень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 106,2 млн. пасажирів, що на 1,6% менше від обсягів січня–травня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 2927,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–травнем 2015р. збільшилась на 3,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2016р. склали 334,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 239,9 та 94,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 145,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 105 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (17,4%), продукти рослинного походження (17,0%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 87,6%.

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у травні 2016 р. по відношенню до квітня 2016 р. становить 100,1%, до грудня попереднього року – 105,2%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у травні 2016 р. по відношенню до квітня 2016 р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,9%.

 • за січень–квітень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1599,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016 року чисельність населення зменшилась на 2603 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (2699 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–березнем 2015 року, зменшився на 221 особу або 7,6%.

   У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 60,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 29,9 тис. домогосподарств, у сільській – 30,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2016р. склав 1474,6 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2016р. відсутня. Переплата становила 737,8 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 25,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2016р. становив 2,6% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у квітні 2016р. становив 16,5%.

   Доходи населення

   У березні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3792 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшився на 3,9%, а по відношенню до березня 2015р. збільшився на 2,4%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 квітня 2016р. становила 15,5 млн.грн, з якої 42,3% складав борг економічно активних підприємств, 40,7% – заборгованість підприємств-банкрутів та 17,0% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–квітня 2016р. обліковано 7,4 тис. кримінальних правопорушень (що на 18,0% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), з числа яких 7,1 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 207 порушень органами прокуратури, 33 злочини органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 12 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2016р. становила 5598 осіб (на 21,9% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), із числа яких 2060 осіб – це жінки, 395 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 122 особи – це неповнолітні та 37 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2016р. становив 10815,2 млн.грн., що на 5,6% більше січня–квітня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–квітні 2016р. становив 3600,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 3,7% більше обсягу січня–квітня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у квітні 2016р. становив 1038,3 млн.грн і у порівняних цінах проти квітня 2015р. збільшився на 12,0%, проти березня 2016р. збільшився на 17,1%.

   Сільське господарство 

   У січні–квітні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–квітнем 2015р. зросло на 6,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,8%, в господарствах населення – на 1,5%.

   У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2016р. вироблено 155,3 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 7,4% більше проти січня–квітня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 132,7 тис.т (більше на 8,9%).

   Станом на 1 травня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 329,4 тис. голів (на 0,7 % більше ніж на 1 травня 2015р.) у тому числі корів – 160,9 тис. голів (на 0,6 % менше); свиней – 354,8 тис. голів (на 0,2% менше), овець і кіз – 50,3 тис. голів (на 2,0% більше), птиці всіх видів – 28 млн. голів (на 6,9% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився в 1,3 раза, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,1 раза, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва зріс на 7,0%. Частка продукції тваринництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 66,4%, рослинництва – 33,6% (у січні–квітні 2015р. – 46,3% та 53,7% відповідно).

   Станом на 1 травня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 469,6 тис.т зерна (на 39,3% менше проти 1 травня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 249,3 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 220,3 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–квітні п.р. становила 3545,6 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили майже 169,0 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 22,1 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 146,9 тис.т.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–квітні 2016р.  в порівнянні з січнем–квітнем 2015р. становив 93,0%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 29,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в 1,6 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 35,4%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 34,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 5,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,1%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 34,8%.

   У січні–березні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10773,4 млн.грн.

    

   Будівництво 

   У січні–квітні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 458,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 146,9%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–квітні 2016р. становила 2,4%.

   Найбільше (85,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У січні–березні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 73,9 км, місцеві трубопроводи для транспортування
   газу – 5,4 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 0,54 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, станцію технічного обслуговування на 2,0 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 7,2 тис.м2, ресторани та кафе на 120 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 1,7 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–березні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 43,5 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. зменшився на 18,4%. Слід зазначити, що 74,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 25,8% – у будинках із двома й більше квартирами.

    Транспорт

   За січень–квітень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 6,0 млн.т вантажів, що на 3,6% менше, ніж за січень–квітень 2015р. Вантажооборот зменшився на 10,9% і становив 7,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 6,5%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 7,3%.

   За січень–квітень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 84,5 млн. пасажирів, що на 1,0% менше від обсягів січня–квітня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 2276,5 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–квітнем 2015р. збільшилась на 4,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2016р. склали 240,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 176,0 та 64,4 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 111,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 98 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (40,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,0%), продукти рослинного походження (16,5%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 86,1%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2016р. становив 186,5 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 145,7 млн.дол., з інших країн світу – 40,8 млн.дол. (21,9%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 38,0 млн.дол., Австрія – 31,8 млн.дол., Франція – 28,4 млн.дол., Німеччина – 15,7 млн.дол., Польща – 12,9 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (67,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 108,7 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 15,9 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 24,9 млн.дол. (13,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 20,2 млн.дол. (10,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,3 млн.дол. (3,9%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у квітні 2016 року по відношенню до березня 2016 року становить 103,5%, до грудня попереднього року – 105,1%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у квітні 2016 року по відношенню до березня 2016 року становить 104,2%, до грудня попереднього року – 105,0%.

 • за січень–березень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 1600,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2016 р. чисельність населення зменшилась на 1737 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (1889 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–лютим 2015р., збільшився на 46 осіб або 2,5%.

   У січні–лютому 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 50,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 24,5 тис. домогосподарств, у сільській – 26,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016р. склав 1729,5 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2016р. відсутня. Переплата становила 509,0 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 28,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2016р. становив 2,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у березні 2016р. становив 10,7%.

   Доходи населення

   У лютому 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3619 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у лютому 2016р. порівняно з січнем 2016р. збільшився на 6,5%, а по відношенню до лютого 2015р. зменшився на 5,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 березня 2016р. становила 11,7 млн.грн, з якої 48,4% складав борг підприємств-банкрутів, 29,1% – заборгованість економічно активних підприємств та 22,5% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–березня 2016р. обліковано 5,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 18,1% більше, ніж у січні–березні 2015р.), з числа яких 5,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 171 порушення органами прокуратури, 25 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 7 правопорушень органами безпеки.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,3% (на 1,5 в.п. більше, ніж у січні–березні 2015р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2016р. становила 4154 особи (на 22,5% більше, ніж у січні–березні 2015р.), із числа яких 1514 осіб – це жінки, 286 осіб похилого віку та інвалідів 1 і       2 групи, 92 особи – це неповнолітні та 25 осіб – діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016р. становив 7851,9 млн.грн, що на 1,2% більше січня–березня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 42,0%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–березні 2016р. становив 2562,1 млн.грн, що у порівняних цінах на 0,8% менше обсягу січня–березня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у березні 2016р. становив 871,0 млн.грн і у порівняних цінах проти березня 2015р. зменшився на 7,9%, проти лютого 2016р. збільшився на 2,5%.

   Сільське господарство

   У січні–березні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–березнем 2015р. зросло на 5,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 7,8% в господарствах населення – на 2,0%.

   У господарствах усіх категорій у січні­–березні 2016р. вироблено 116,9 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,4% більше проти січня–березня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 100,4 тис.т (більше на 7,8%).

   Станом на 1 квітня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 324,3 тис. голів (на 2,9 % більше ніж на 1 квітня 2015р.) у тому числі корів – 160,3 тис. голів ( на 0,6 % менше); свиней – 366,5 тис. голів (на 0,4% менше), овець і кіз – 43,7 тис. голів ( на 10% менше), птиці всіх видів – майже 28 млн. голів ( на 7,4% більше).

   Станом на 1 квітня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 661,9 тис.т зерна (на 40,3% менше проти 1 квітня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 354,8 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 307,1 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–березні п.р. становила 3564,9 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   За січень–березень 2016р. на переробні підприємства загалом надійшло 99,3 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 8,4% більше проти відповідного періоду 2015р. та 143,2 тис.т – молока і молочних продуктів (на 1,3% менше).

   Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 6,0 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 7,7% більше, ніж за січень–березень 2015р.).

   Переробними підприємствами використано для переробки 93,3 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 8,5% більше, ніж за січень–березень 2015р.).

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–березні 2016р. в порівнянні з січнем–березнем 2015 становив 92,2%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–березнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 38,3%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 7,1% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в
   1,9 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 39,5%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 15,0%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 7,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 36,8%.

   У січні–лютому 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7098,9 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–березні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 286,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 132,3%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–березні 2016р. становила 2,9%.

   Найбільше (82,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–березень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 4,3 млн.т вантажів, що на 3,1% менше, ніж за січень–березень 2015р. Вантажооборот зменшився на 12,9% і становив 3,5 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,4%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 5,4%.

   За січень–березень 2016р. всіма видами транспорту перевезено
   62,3 млн. пасажирів, що на 1,2% менше від обсягів січня–березня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1630,5 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилась на 3,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–лютому 2016р. склали 147,2 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 108,4 та 38,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 69,5 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 87 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,8%), продукти рослинного походження (14,8%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 85,8%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. становить 101,0%, до грудня попереднього року – 101,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. становить 100,7%, до грудня попереднього року – 100,8%.

 • за січень–лютий 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 лютого 2016р. становила 1601,1 тис. осіб. Упродовж січня 2016р. чисельність населення зменшилась на 1042 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (1115 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2015р., збільшився на 36 осіб або 3,3%.

   У січні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 31,4 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 14,7 тис. домогосподарств, у сільській – 16,7 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2016р. склав 1690,5 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2016р. відсутня. Переплата становила 302,2 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016р. становила 31,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2016р. становив 3,2% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у лютому 2016р. становив 4,0%.

   Доходи населення

   У січні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 3412 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. зменшився на 22,1%, а по відношенню до січня 2015р. зменшився на 12,1%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 лютого 2016р. становила 11,0 млн.грн., з якої 52,2% складав борг підприємств-банкрутів, 24,0% – заборгованість економічно неактивних підприємств та 23,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–лютого 2016р. обліковано 3,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 19,0% більше, ніж у січні–лютому 2015р.), з числа яких 3,5 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 101 порушення органами прокуратури, 18 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 8 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2016р. становила 2702 особи (на 29,0% більше, ніж у січні–лютому 2015р.), із числа яких 986 осіб – це жінки, 197 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 42 особи – неповнолітні та 20 осіб – це діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2016р. становив 5050,5 млн.грн., що на 5,5% більше січня–лютого 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,2%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–лютому 2016р. становив 1691,1 млн.грн, що у порівняних цінах на 9,6% більше обсягу січня–лютого 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у лютому 2016р. становив 842,2 млн.грн і у порівняних цінах проти лютого 2015р. збільшився на 10,5%, проти січня 2016р. зменшився на 0,1%.

   Капітальні інвестиції

   У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6989,9 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 2,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,6% загального обсягу.

   У січні–грудні 2015р. найбільшу частку (32,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно промисловими підприємствами. Значний обсяг інвестицій вкладено підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (28,1%), будівельними підприємствами (16,8%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (4,6%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,6%), професійної, наукової та технічної діяльності (1,9%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1274,3 млн.грн (18,2% від загального обсягу), що на 28,8% більше, ніж у січні–грудні 2014р.

   Сільське господарство

   У січні–лютому 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–лютим 2015р. зросло на 3,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 3,7% в господарствах населення – на 2,8%.

   У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2016р. вироблено 75,8 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,6% більше проти січня–лютого 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 63,2 тис.т (більше на 3,6%).

   Станом на 1 березня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 319,1 тис. голів (на 2,3% більше, ніж на 1 березня 2015р.), у тому числі корів – 160,0 тис. голів (на 0,9% менше); свиней – 358,4 тис. голів (на 0,3% менше), овець і кіз – 34,9 тис. голів (на 0,3% більше), птиці всіх видів – майже 29 млн. голів (на 12,0% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зріс на 67,3%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції тваринництва у 2,2 раза та рослинництва – на 8,4%. Частка продукції тваринництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 68,9%, рослинництва – 31,1% (у січні–лютому 2015р. – 51,9% та 48,1% відповідно).

   Станом на 1 березня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 823,1 тис.т зерна (на 43,6% менше проти 1 березня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 445,7 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 377,4 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–лютому п.р. становила 3546,7 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–лютому 2016р. в порівнянні з січнем–лютим 2015р. становив 95,2%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 51,8%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,1% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів майже вдвічі, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 36,3%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 28,7%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,7%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 33,4%.

   У січні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3332,3 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–лютому 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 183,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. становив 143,3%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,1%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт 

   За січень–лютий 2016р. транспортним комплексом області перевезено 2,6 млн.т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень–лютий 2015р. Вантажооборот зменшився на 17,0% і становив 3,5 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 3,4%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 4,6%.

   За січень–лютий 2016р. всіма видами транспорту перевезено 39,6 млн. пасажирів, що на 1,5% менше від обсягів січня–лютого 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1090,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилась на 8,0%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2016р. склали 67,7 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 51,7 та 16,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 35,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 71 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (51,4% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,7%), деревина і вироби з деревини (9,5%) та продукти рослинного походження (6,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 78,2%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у лютому 2016р. по відношенню до січня 2016р. становить 99,6%, до грудня попереднього року – 100,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у лютому 2016р. по відношенню до січня 2016р. становить 99,5%, до грудня попереднього року – 100,1%.

 • за січень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 січня 2016р. становила 1602,2 тис. осіб. Упродовж 2015 року чисельність населення зменшилась на 8,4 тис. осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (9096 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з 2014 роком, збільшився на 1076 осіб або 13,4%.

   У 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 280,6 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 155,6 тис. домогосподарств, у сільській – 125,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2015р. склав 1403,2 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2015р. відсутня. Переплата становила 216,7 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016р. становила 30,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2016р. становив 3,1% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у січні 2016р. становив 2,9%.

   Доходи населення

   У грудні 2015р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 4214 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у грудні 2015р. порівняно з листопадом 2015р. збільшився на 12,6%, а по відношенню до грудня 2014р. зменшився на 7,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня 2016р. становила 10,1 млн.грн., з якої 52,5% складав борг підприємств-банкрутів, 37,8% – заборгованість економічно активних підприємств та 9,7% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня 2016р. обліковано 1,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 1,1% більше, ніж у січні 2015р.), з числа яких 1,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 35 порушень органами прокуратури, 10 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 7 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень 2016р. становила 1214 осіб (на 10,2% більше, ніж у січні 2015р.), із числа яких 430 осіб – це жінки, 100 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 16 осіб – неповнолітніх та 8 осіб – це діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля 

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні 2016р. становив 2535,2 млн.грн., що на 4,8% більше січня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,2%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні 2016р. становив 848,9 млн.грн., що у порівняних цінах на 8,7% більше обсягу січня 2015р., проти грудня 2015р. зменшився на 29,7%.

     Сільське господарство

   У січні 2016р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем 2015р. зросло на 4,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 5,4% та господарствах населення – на 1,4%.

   У господарствах усіх категорій у січні 2016р. вироблено 36,9 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 5,7% більше проти січня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 30,1 тис.т (більше на 6,4%).

   Станом на 1 лютого 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 310,7 тис. голів (на 3,0% більше, ніж на 1 лютого 2015р.), у тому числі корів – 159,7 тис. голів (на 1,1% менше), свиней – 357,5 тис. голів (на 0,9% більше), овець і кіз – 34,0 тис. голів (2,1% більше), птиці всіх видів – понад  29 млн. голів (на 4,0% більше).

   В сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення чисельності свиней – на 6,4%, птиці – на 4,9%, тоді як чисельність великої рогатої худоби знизилась на 1,4%, у т.ч. корів – на 1,4% та овець і кіз – на 13,8%.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. знизився на 35,4%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 80,1%, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва зріс на 6,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 14,8%, тваринництва – 85,2% (у січні 2015р. – 48,1% та 51,9% відповідно).

   За січень 2016р. проти відповідного періоду минулого року зросли середні ціни продажу всіх видів продукції сільського господарства.

   Станом на 1 лютого 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 953,3 тис.т зерна (в 1,8 раза менше проти 1 лютого 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 466,5 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 486,8 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні п.р. становила 3533,4 грн. за 1 тонну, що в 2,0 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні 2016р. в порівнянні з січнем 2015р. становив 97,8%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 50,5%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в 1,8 раза, у машинобудуванні – на 25,2%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 15,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 6,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги промислового виробництва на 25,1% не досягли рівня січня 2015р.

   За 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45122,4 млн.грн.

   Будівництво

   У січні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 61,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. становив 130,5%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні 2016р. становила 2,5%.

   Найбільше (79,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 177,7 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 55,4 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 15,5 км, будівлі торговельних підприємств торговою площею 36,8 тис.м2, склади універсальні площею 9,2 тис.м2, кафе на 1035 посадочних місць.

   Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності по розливу мінеральних вод на 500 тис.пляш, з виробництва мінеральних вод на 240 тис.дал, з виробництва олії та жирів рафінованих на 226,3 тис.т, виробів кондитерських – 172,0 тис.т, з виробництва кормів готових для тварин на 87,6 тис.т.

   Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію силоси для зерна на 69,0 тис.т, елеватори на 40,0 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 11,7 тис.т, зерносклади механізовані на 5,0 тис.т одночасного зберігання, тваринницькі комплекси по вирощуванню і відгодівлі свиней на 5,9 тис. голів, приміщення для свиней на 2,1 тис. ското-місць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію дошкільні заклади освіти на 954 місця, амбулаторно-поліклінічні заклади на 251 відвідування за зміну.

   За 2015р. в області прийнято в експлуатацію 391,4 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2015р. порівняно з 2014р. збільшився на 36,1%. Слід зазначити, що 40,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 59,7% – в одноквартирних будинках та 0,2% – у гуртожитках.

   Транспорт  

   У січні 2016р. транспортним комплексом області перевезено 1,0 млн.т вантажів, що на 17,2% менше, ніж у січні 2015р. Вантажооборот зменшився на 26,2% і становив 1,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 22,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 8,6%. У січні 2016р. всіма видами транспорту перевезено 18,3 млн. пасажирів, що на 3,2% менше від обсягів січня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 570,8 млн.пас.км, яка порівняно з січнем 2015р. збільшилась на 8,7%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 2015р. склали 1113,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 846,9 та 266,6 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 580,3 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (32,2% загальнообласного обсягу експорту), продукти рослинного походження (22,8%) і готові харчові продукти (18,1%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання займають 56,3%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2015р. становив  187,1 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 68,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 39,5 млн.дол., Австрія – 32,3 млн.дол., Франція – 27,3 млн.дол., Німеччина –  15,4 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 107,5 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 17,1 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 24,5 млн.дол. (13,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,3 млн.дол. (7,6%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн.дол. (4,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 млн.дол. (3,7%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату  величина індексу споживчих цін за січень 2016р. по відношенню до грудня 2015р. по Україні становить 100,9%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у січні 2016р. по відношенню до грудня 2015р. становить 100,6%.

 • за 2015 рік
  • Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва в 2015р. в порівнянні з 2014р. становив 104,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2014р. обсяги промислового виробництва зменшились на 19,6%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів більш, ніж вдвічі, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги промислового виробництва на 2,7% не досягли рівня 2014р.

   За січень–листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40496,5 млн.грн.

   Сільське господарство

   За попередніми розрахунками, у 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2014р. склав 90,5% у т.ч. в аграрних підприємствах – 88,8%, господарствах населення – 93,2%.

   За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2015р. одержано 3767,8 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 819,3 тис.га, при урожайності по 46,0 ц з га.

   Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 3021,0 тис.т зерна (80,2% загального валового збору), господарствами населення – 746,8 тис.т (19,8%). Урожайність зернових культур у 2015р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 46,1 ц з 1 га, у господарствах населення – по 45,7 ц з га.

   У 2015р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2057,2 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 398 ц з га, кукурудзи на зерно –1476,7 тис.т при урожайності 49,3 ц з га; насіння соняшнику – 503,1 тис.т при урожайності 26,9 ц з га; ріпаку – 188,9 тис.т при середній урожайності 27,8 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій накопано 1836,6 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 460,4 тис.т (по 211 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 292,1 тис.т (по 121,5 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні-грудні 2015р. вироблено 427,6 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 16,6% більше проти аналогічного періоду 2014р. Загальне виробництво молока проти січня-грудня 2014р. зменшилось на 1,6% і склало 838,4 тис. т. Загальне виробництво яєць у січні-грудні 2015р. склало 857,5 млн. шт., що більше на 6,6% до аналогічного періоду минулого року.

   Станом на 1 січня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 300,7 тис. голів, у тому числі корів – 160,0 тис. голів; свиней – 371,1 тис. голів, овець і кіз – 34,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 29 млн. голів.

   Будівництво

   У 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1524,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно з 2014р. становив 103,7%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2015р. становила 2,7%.

   Найбільше (69,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За 2015р. транспортним комплексом області перевезено 20,4 млн.т вантажів, що на 3,3% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот майже не змінився і становив 26,0 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 6,1%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зменшилися на 7,7%. За 2014р. всіма видами транспорту перевезено 257,9 млн. пасажирів, що на 2,0% більше від обсягів 2014р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,6 млрд.пас.км, яка залишилась майже на рівні 2014р.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2015р. склали 937,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 683,1 та 254,4 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 428,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

   Основними статтями експорту є продукти рослинного походження (27,2% загальнообласного обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (22,1%) і готові харчові продукти (20,5%). У загальному обсязі імпорту товарів мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання займають 53,2%.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями – фізичними особами) за 2015р. становив 34 345,6 млн.грн., що на 15,3% менше 2014р.У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,6%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2015р. становив 11308,5 млн.грн., що в порівняних цінах на 16,6% менше обсягу 2014р.

   Обсяг роздрібного товарообороту за грудень 2015р. становив 1223,1 млн.грн. і у порівняних цінах проти грудня 2014р. зменшився на 2,8%, проти листопада 2015р. збільшився на 21,6%.

    Ціни і тарифи

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні за грудень 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,7%, до грудня попереднього року – 143,3%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,5%, до грудня попереднього року – 138,8%.

    Доходи населення

   У листопаді 2015р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 3716 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. зменшився на 3,7%, а по відношенню до листопада 2014р. зменшився на 10,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2015р. становила 12,2 млн.грн., з якої 46,2% складав борг економічно активних підприємств, 45,8% – заборгованість підприємств-банкрутів та 8,0% – економічно неактивних підприємств.

   У січні–листопаді 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 229,2 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 131,9 тис. домогосподарств, у сільській – 97,3 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2015р. склав 1127,6 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2015р. відсутня. Переплата становила 34,3 млн.грн.

   Ринок праці

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015р. становила 28,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. становив 2,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2015р. становив 3,1%.

   Демографічна ситуація

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 1603,2 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2015 року чисельність населення зменшилась на 7418 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (8111 осіб).

   Порівняно з січнем–листопадом 2014 року обсяг природного скорочення населення збільшився на 866 осіб або на 12,0%.

   Криміногенна ситуація

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2015р. обліковано 16,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 15,0% більше, ніж у 2014р.), з числа яких 16,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 458 порушень органами прокуратури, 62 злочини органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 37 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів у 2015р. становила 13232 особи (на 16,6% більше, ніж у 2014р.), із числа яких 5002 особи – це жінки, 953 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 247 осіб – це неповнолітні та 94 особи – діти до 14 років.

Останнє оновлення на П'ятниця, 05 січня 2018, 10:17
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області