Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціально-економічне становище Вінницької області Друк

(Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області)

за січень–лютий 2017 року

Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 лютого 2017р. становила 1588,9 тис. осіб. За січень 2017 року чисельність населення зменшилась на 1469 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 1273 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 1961 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2016 року, збільшився на 158 осіб або 14,2%.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 23,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міській місцевості – 11,0 тис. домогосподарств, у сільській – 12,7 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2017р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2016р. на 3,3% і становив 1746,5 грн.

Крім того, 3,2 тис. домогосподарств (58,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної у січні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2083,6 грн.

Населенням області у січні 2017р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 191,2 млн.грн, що становить 57,2% від нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець січня 2017р. становила – 100,1 млн.грн,  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 8,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець січня відсутня.

Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець січня становила 94,3 млн.грн.

__________

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2017р. становила 258,4 тис. осіб, що на 2,7% менше, ніж у грудні   2016 року.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з січнем 2017р. збільшилась на 2,3% і на кінець лютого 2017р. становила 28,9 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 42,5% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з січнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого 2017р. становив 3,0% населення працездатного віку. У сільській місцевості показник збільшився на 0,1 в.п. і становив 4,3% населення працездатного віку, у міських поселеннях залишився без змін – 1,8%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2017р. порівняно з січнем місяцем збільшилась на 0,8 тис. і на кінець лютого становила 1,8 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (34,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (2,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 13 осіб і становило 16 осіб на кінець лютого 2017р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2017р., становила 27,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1968 грн, що на 38,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 Доходи населення

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2017р. становив 5097 грн, який в 1,6 раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з груднем 2016р. розмір заробітної плати зменшився на 1,1%, а відносно січня 2016р. зріс на 49,4%.

Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 3,2 раза. Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. зменшився на 2,1%, а по відношенню до січня 2016р. –  збільшився на 34,0%.

Упродовж січня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 7,8%, або на 0,9 млн. грн і на 1 лютого 2017р. становила 12,6 млн.грн (0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.). У порівнянні до 1 лютого 2016р. сума заборгованості збільшилась на 14,2%,  або на 1,6 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості на 1 лютого 2017р. 22,1% складають кошти, заборговані 613 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4521 грн, що на 11,3% менше середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2017р.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 3,3 тис. кримінальних правопорушень1, що на 9,1% менше, ніж у січні–лютому 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,3% (на 2,0 в.п. менше, ніж у січні–лютому 2016р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–лютого 2017р. обліковано 11 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (у 3,7 раза більше, ніж у січні–лютому 2016р.), а також 14 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 41,7% менше). Так саме, як у січні–лютому 2016р., з початку цього року зафіксовано 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Порівняно із січнем–лютим 2016р. кількість крадіжок (1348), грабежів (41) та хабарництва (22) зменшилася на 20,0%; 46,1% та 24,1%, відповідно. Проте кількість випадків шахрайств (307) і розбоїв (20) збільшилася, відповідно, на 8,9% та 42,9%.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2017р. становила 2427 осіб (на 10,2% менше, ніж у січні–лютому 2016р.), із числа яких      833 особи – це жінки, 150 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 44 особи – неповнолітні та 11 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно,  1252 та 272 особи, серед яких 38,1% – жінки (580 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 92 особи, з яких 17 осіб (18,5%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 45 осіб, з числа яких 13,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 15,6% було вбито.

Серед виявлених осіб (486), які вчинили злочини, 29,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,9% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 16,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12,3% – жінки, 3,1% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,6%, безробітних – 2,5%.

______________

1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро.

 Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 2732,8 млн.грн, що на 2,3% більше січня–лютого 2016р. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у лютому 2017р. у порівнянні з лютим 2016р. склав 97,0%, з січнем 2017р. – 90,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 1594,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 2,2% більше обсягу січня–лютого 2016р. За лютий 2017р. роздрібний товарооборот підприємств становив 762,0 млн.грн, що проти лютого 2016р. зменшився на 3,1%, проти січня 2017р. – на 9,4%.

Сільське господарство

У січні–лютому 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–лютим 2016р. знизилось на 6,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,7%, в господарствах населення – на 0,6%.

У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2017р. вироблено 70,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,7% менше проти січня–лютого 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 58,6 тис.т (менше на 7,3%).

Станом на 1 березня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 326,9 тис. голів (на 2,4% більше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі корів – 157,7 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 315,3 тис. голів (на 12,0% менше), овець і кіз – 37,3 тис. голів (6,9% більше), птиці всіх видів – 27 млн. голів (на 5,1% менше).

Порівняно з січнем–лютим 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 11,3%, у т.ч великої рогатої худоби – на 14,3%, свиней – на 14,3% та птиці – на 11,1%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,9% проти 105,5% у січні–лютому 2016р.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс на 34,5%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 1,6 раза, тоді як обсяг реалізації тваринництва зменшився на 12,9%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 79,1%, тваринництва – 20,9% (у січні–лютому 2016р. – 67,7% та 32,3% відповідно).

Станом на 1 березня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1405,1 тис.т зерна (у 1,7 раза більше проти 1 березня 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 745,3 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 659,8 тис.т зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–лютому п.р. становила 3858,7 грн. за 1 тонну, що на 8,8% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Запаси насіння соняшнику становили 366,2 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 134,7 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 231,5 тис.т.

Промисловість 

У промисловості за підсумками січня–лютого 2017р. індекс промислового виробництва проти січня–лютого 2016 року становив 117,8%.

У лютому порівняно з січнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 1,1%, спостерігається падіння промислового виробництва і на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 16,7%.

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 19,1% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,5 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 15,9%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,0%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 13,5%.

У січні 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5850,2 млн.грн.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (79,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 70,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,5% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 0,9% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та 0,7% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 19,7% продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 69,8% займали споживчі товари короткострокового використання, 8,7% – товари проміжного споживання, 1,2% – інвестиційні товари, 0,4% – споживчі товари тривалого використання та 19,9% – енергія.

 Будівництво

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 132,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 63,8%.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2017р. становила 1,6%.

Найбільше (82,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

 Транспорт

За січень–лютий 2017р. транспортним комплексом області перевезено 3,1 млн.т вантажів, що на 20,4% більше, ніж за січень–лютий 2016р. Вантажооборот збільшився на 23,0% і становив 4,3 млрд. тонно-кілометрів.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2017р. відправлено 2,5 млн.т вантажів, що на 28,5% більше, ніж за січень–лютий 2016р.

Автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) за січень–лютий 2017р. перевезено 559,5 тис.т, що на 6,4% менше, ніж за січень–лютий 2016р.

За січень–лютий 2017р. пасажирським транспортом перевезено 36,0 млн. пасажирів, що на 2,7% менше від обсягів січня–лютого 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 917,9 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшилась на 3,7%.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2017р. відправлено 1,6 млн. пасажирів, що на 3,0% менше, ніж за січень–лютий 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) за січень–лютий 2017р. скористалось 12,9 млн. пасажирів, що на 3,1% менше від обсягів січня–лютого 2016р.

Електротранспортом області перевезено 21,6 млн. пасажирів  загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом у порівнянні з січнем–лютим 2016р. зменшилась на 2,4%.

 Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2017р. склали 95,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 78,6 та 16,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 62,0 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 87 країн світу.

Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (29,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (26,6%), продукти рослинного походження (25,2%) та деревина і вироби з деревини (6,7%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 82,1%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у лютому 2017 року відносно січня 2017 року у Вінницькій області становив 100,9% (в Україні – 101,0%).

На споживчому ринку області у лютому до січня 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Найбільше (на 9,1% та 8,7%) подорожчали картопля, капуста. Молоко зросло в ціні на 5,9%, цитрусові – на 5,6%, яловичина – на 4,1%, хліб і хлібопродукти – на 2,5%, цукор та яблука – на 3,3%, банани –на 3,2%, свинина – на 3,1%, кисломолочна продукція – на 3,0%, сир і м’який сир (творог) – на 2,9%, риба та продукти з риби – на 2,3%. Водночас, яйця подешевшали на 23,8%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,4%, у т.ч. тютюнові вироби - на 3,5%, алкогольні напої – на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 4,9%, взуття – на 5,2%.

Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 1,2% спричинено, в основному, подорожчанням палива і мастила на 1,9%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 2,6%.

 • за січень 2017 року
  • Демографічна ситуація¹ та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1590,4 тис. осіб. За 2016 рік чисельність населення зменшилась на 11806 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 9301 особа, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 25052 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з 2015 роком, збільшився на 205 осіб або 2,3%.

   У січні–грудні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 353,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 182,7 тис. домогосподарств, у сільській – 171,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2015р. у 1,1 раза і становив 1544,8 грн.

   Крім того, 76,3 тис. домогосподарств (92,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 177,6 млн.грн.

   Середній розмір призначеної у грудні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2561,7 грн.

   Населенням області у січні–грудні 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1592,1 млн.грн, що становить 113,6% від нарахованих за цей період сум.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець грудня 2016р. становила – 76,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець грудня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець грудня становила 79,3 млн.грн.

   __________

   1 Дані за 2016 рік попередні.
   2 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

   Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у грудні 2016р. становила 265,5 тис. осіб, що на 3,2% менше, ніж у листопаді 2016 року.

   За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних порівняно з груднем 2016р. збільшилась на 17,0% і на кінець січня 2017р. становила 28,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 42,2% становили жінки.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з груднем 2016р. збільшився на 0,4 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 2,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості збільшився на 0,7 в.п. і становив 4,2% населення працездатного віку, у міських поселеннях – на 0,2 в.п. і становив 1,8%.

   Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2017р. порівняно з груднем місяцем 2016 року збільшилась на 0,5 тис. і на кінець січня становила 1,0 тис.

   Найбільший попит на робочу силу за видами економічної діяльності спостерігався в промисловості (24,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – в галузі фінансової та страхової діяльності (0,2%).

   За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (18,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (3,5%).

   Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 23 особи і становило  29 осіб на кінець січня 2017р.

   Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2017р., становила 26,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2017 грн, що на 37,0% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

   Доходи населення

   Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2016р. становила 5153 грн, що у 3,2 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (1600 грн). Порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 17,0%, а відносно грудня 2015р. зріс на 22,3%.

   Найбільш оплачуваними є працівники, зайняті у сферах: лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, розмір оплати праці яких перевищив середній розмір по економіці області в 2,5 – 1,4 раза відповідно, а серед промислових видів діяльності – працівники підприємств по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 3,5 та 1,7 раза відповідно.

   Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 15,3%, а по відношенню до грудня 2015р. – на 11,9%.

   Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 6,3%, або на 0,8 млн.грн і на 1 січня 2017р. становила 11,7 млн.грн (0,8% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р.). У порівнянні до 1 січня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 15,7%, або на 1,6 млн.грн.

   У структурі загальної суми заборгованості на 1 січня 2017р. 17,1% складають кошти, заборговані 319 працівникам економічно активних підприємств. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 6253 грн, що на 21,4% більше середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2016р.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня 2017р. обліковано 1,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 9,2% більше, ніж у січні 2016р.), з числа яких 1,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 90 порушень органами прокуратури, 8 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 72 правопорушення органами безпеки.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

   Протягом січня 2017р. обліковано 9 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (що у 9 разів більше, ніж у січні 2016р.), а також 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 2 зґвалтування і замахи на зґвалтування (на 50,0%, відповідно, більше, ніж за січень минулого року).

   Порівняно із січнем 2016р. кількість грабежів (25) зменшилася на 32,4%, а хабарництва (14) – на 6,7%. Проте кількість випадків крадіжок (716), шахрайств (149) та розбоїв (10) збільшилася на 2,7%; 30,7% та 25,0%, відповідно.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень 2017р. становила 1223 особи (на 0,7% більше, ніж у січні 2016р.), із числа яких 412 осіб – це жінки, 76 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 17 осіб – неповнолітніх та 7 осіб – це діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно, 660 та 129 осіб, серед яких 36,7% – жінки (287 осіб).

   У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 51 особа, із числа яких 10 осіб (19,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 30 осіб, з яких 16,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20,0% було вбито.

   Серед виявлених осіб (153), які вчинили злочини, 30,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 57,4% мали незняту або непогашену судимість, 6,5% вчинили злочин у групі, 17,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 9,2% – жінки, 2,0% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,8%, безробітних – 3,3%.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1426,7 млн.грн., що на 7,7% більше січня 2016р.

   Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017р. становив 832,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 7,5% більше обсягу січня 2016р., проти грудня 2016р. зменшився на 14,9%.

    Сільське господарство

   У січні 2017р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем 2016р. знизилось на 4,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 6,8% та господарствах населення – на 0,1%.

   У господарствах усіх категорій у січні 2017р. вироблено 38,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,4% більше проти січня 2016р., з них аграрними підприємствами вироблено 31,6 тис.т (більше на 4,9%).

   Станом на 1 лютого 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,4 тис. голів (на 0,2% більше, ніж на 1 лютого 2016р.), у тому числі корів – 157,8 тис. голів (на 1,2% менше), свиней – 323,4 тис. голів (на 9,5% менше), овець і кіз – 37,2 тис. голів (9,3% більше), птиці всіх видів – біля 26 млн. голів (на 11,8% менше).

   Порівняно з січнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування свиней зріс на 18,1%, тоді як великої рогатої худоби знизився у 2,1 раза та птиці – на 6,8%. Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 100,1% проти 114,8% у січні 2016р.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за  січень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зріс у 1,9 раза, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 3,3 раза, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва знизився на 15,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 75,7%, тваринництва – 24,3% (у січні 2016р. – 44,5% та 55,5% відповідно).

   Станом на 1 лютого 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1661,0 тис.т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 лютого 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 875,8 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 785,2 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні п.р. становила 3838,7 грн. за 1 тонну, що на 8,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 403,9 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 146,6 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 257,3 тис.т.

   Промисловість 

   У промисловості за підсумками січня 2017р. індекс промислового виробництва проти попереднього місяця становив 76,8%.

   Порівняно з січнем 2016р. спостерігається збільшення промислового виробництва на 26,2%.

   У січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 28,4%, а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 1,4%.

         У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2016р. обсяги промислового виробництва збільшились на 22,5%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 30,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,6 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових  виробів – на 36,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 7,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності та у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зросли на 13,7%.

   У січні–грудні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 53552,2 млн.грн.

   В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (82,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 66,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, 2,3 – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 15,8% продукції.

   В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 65,9% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,9% –товари проміжного споживання, 2,3% – інвестиційні товари, 0,8% – споживчі товари тривалого використання та 16,1% – енергія.

    Будівництво

   У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 55,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 79,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні 2017р. становила 1,4%.

   Найбільше (85,9%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 236,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 24,1 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 4,8 км, автомобільні дороги з твердим покриттям – 3,8 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, лінії електричні силові – 7,8 км, мийні комплекси для машин на 7,2 тис. обслуг. авто, автомобільні заправні станції на 143 тис. обслуг. авто, станцію технічного обслуговування на 6,5 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 22,9 тис.м2, ресторани та кафе на 525 посад. місць, готель на 225 місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т, силоси для зерна на 6,6 тис.т та приміщення для птиці майже 3 млн. птахомісць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 106 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця, дошкільний заклад на 28 місць, клуб на 100 місць.

   У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 349,7 тис.м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2016р. порівняно з 2015р. зменшився на 10,7%. Слід зазначити, що 57,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 42,9% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень 2017р. транспортним комплексом області перевезено 1,5 млн.т вантажів, що на 46,5% більше, ніж за січень 2016р. Вантажооборот збільшився на 36,7% і становив 2,2 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею збільшились у 1,6 раза, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 5,1%. За січень 2017р. всіма видами транспорту перевезено 17,0 млн. пасажирів, що на 6,8% менше від обсягів січня 2016р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 440,8 млн.пас.км, яка порівняно з січнем 2016р. зменшилась на 20,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2016р. склали 1258,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 970,4 та 288,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 682,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 135 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,5%), продукти рослинного походження (17,6%) та деревина і вироби з деревини (7,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 79,9%.

   Споживчі ціни

   Індекс споживчих цін у січні 2017р. відносно грудня 2016р. у Вінницькій області становив 100,8% (в Україні – 101,1%).

   На споживчому ринку області у січні 2017р. до грудня 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

   Найбільше (на 51,4%) подорожчали овочі, вирощені з їхнього насіння. На 8,0% зросли ціни на картоплю, яблука подорожчали на 6,6%, на 5,0% – молоко, капуста, на 2,6% – цитрусові, на 1,8% – сир і м’який сир (творог), на 1,5% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,3% – цукор. Водночас, яйця подешевшали на 2,1%.

   Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 1,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,6%, алкогольні напої – на 0,8%.

   Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, зокрема, одяг – на 1,9%, взуття – на 3,2%.

   Підвищення цін (тарифів) на транспорт у цілому на 1,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 3,4%, палива і мастил – на 2,0%.

   Послуги освіти подорожчали на 3,7% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 30,4%.

 • за 2016 рік
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою,  на 1 грудня 2016р. становила 1592,8 тис. осіб. За січень–листопад 2016 року чисельність населення зменшилась на 9395 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 8368 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 10271 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–листопадом 2015 року, збільшився на 257 осіб або 3,2%.

   У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 307,5 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 162,1 тис. домогосподарств, у сільській – 145,4 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016р. склав 1375,5 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець листопада 2016р. становила – 73,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,8 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець листопада відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець листопада становила 77,2 млн.грн.

   _____________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття

    Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 24,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2016р. становив 2,5% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2016р. становив 2,6%.

   Доходи населення

    У листопаді 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4405 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. зменшився на 0,7%, а по відношенню до листопада 2015р. збільшився на 9,3%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2016р. становила 12,4 млн.грн, з якої 74,8% складав борг підприємств-банкрутів, 21,4% – економічно активних підприємств та 3,8% – економічно неактивних підприємств.

    Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2016р. обліковано 16,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 1,8% менше, ніж у 2015р.), з числа яких 16,1 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 337 порушень органами прокуратури, 112 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 40 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 12819 осіб (на 3,1% менше, ніж у 2015р.), із числа яких 4663 особи – це жінки, 857 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 228 осіб – це неповнолітні та 78 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у 2016р. становив 37 201,2 млн.грн, що на 3,4% більше 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,9%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у 2016р. становив 12165,3 млн.грн, що у порівняних цінах складає 102,9% обсягу 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у грудні 2016р. становив 1249,6 млн.грн і у порівняних цінах проти грудня 2015р. зменшився на 6,7%, проти листопада 2016р. збільшився на 11,2%.

    Сільське господарство

   За попередніми даними, у 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2015 р. зросло на 17,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 26,3%, в господарствах населення – на 4,3%.

   За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2016р. одержано 5557,0 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 866,4 тис.га, при урожайності по 64,1 ц з га.

   Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 4642,1 тис.т зерна (83,5% загального валового збору), господарствами населення – 914,9 тис.т (16,5%). Урожайність зернових культур у 2016р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 66,2 ц з 1 га, у господарствах населення – по 55,5 ц з га.

   У 2016р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2635,3 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 482 ц з га, кукурудзи на зерно – 2571,2 тис.т при урожайності 84,7 ц з га; насіння соняшнику – 818,9 тис.т при урожайності 30,7 ц з га; ріпаку – 98,6 тис.т при середній урожайності 27,9 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій накопано 1848,5 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 477,8 тис.т (по 220 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 269,5 тис.т (по 121,1 ц з 1 га).

   Станом на 1 січня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 309,3 тис. голів, у тому числі корів – 157,9 тис. голів; свиней – 350,3 тис. голів, овець і кіз – 38,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 28 млн. голів.

    Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у 2016р. в порівнянні з 2015р. становив 105,3%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 12,0% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання в 1,5 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,9%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,9%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,7%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 14,4%.

   У січні–листопаді 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 45684,8 млн.грн.

    Будівництво

    У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2379,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 141,2%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2016р. становила 3,4%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За 2016р. транспортним комплексом області перевезено 21,0 млн.т вантажів, що на 2,5% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот зменшився на 3,5% і становив 25,1 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 0,8%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом – на 10,2%. За 2016р. всіма видами транспорту перевезено 247,9 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,5 млрд.пас.км, яка залишилась на рівні 2015р.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2016р. склали 1046,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 772,1 та 274,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 497,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 134 країн  світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (32,7% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,9%), продукти рослинного походження (19,2%) та деревина і вироби з деревини (8,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни

    За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у грудні 2016р. по відношенню до листопада 2016р. становить 100,9%, до грудня попереднього року – 112,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2016 р. по відношенню до листопада 2016 р. становить 101,2%, до грудня попереднього року – 110,0%.

 • за січень–листопад 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1593,8 тис. осіб. За січень–жовтень 2016 року чисельність населення зменшилась на 8410 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 7544 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 8661 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–жовтнем 2015 року, збільшився на 322 особи або 4,5%.

   У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 244,3 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 134,6 тис. домогосподарств, у сільській – 109,7 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016р. склав 1017,7 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець жовтня 2016р.  становила – 52,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,0 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець жовтня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець жовтня становила 71,9 млн.грн.

    _______________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 19,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2016р. становив 2,0% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у листопаді 2016р. становив 4,5%.

    Доходи населення

   У жовтні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4379 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2016р. порівняно з вереснем 2016р. зменшився на 5,1%, а по відношенню до жовтня 2015р. збільшився на 5,9%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 листопада 2016р. становила 10,1 млн.грн, з якої 67,3% складав борг підприємств-банкрутів, 28,0% – економічно активних підприємств та 4,7% – економічно неактивних підприємств.

    Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 15,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 2,3% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), з числа яких 15,3 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 400 порушень органами прокуратури, 106 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 43 правопорушення органами безпеки.

   З початку 2016р. 12251 особа потерпіла від злочинів (на 2,2% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.), із числа яких 4449 осіб – це жінки, 821 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 222 особи – це неповнолітні та 81 особа – це діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2016р. становив 33 131,0 млн.грн, що на 4,2% більше січня–листопада 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,7%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–листопаді 2016р. становив 10915,7 млн.грн, що у порівняних цінах складає 104,0% обсягу січня–листопада 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у листопаді 2016р. становив 1109,2 млн.грн і у порівняних цінах проти листопада 2015р. збільшився на 1,9%, проти жовтня 2016р. збільшився на 0,3%.

    Діяльність підприємств

   За січень–вересень 2016р. підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, малих підприємств та підприємств сільськогосподарського виробництва) отримано прибуток до оподаткування на суму 771,5 млн.грн. Прибуток одержали більш як три чверті  підприємств на суму 1840,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток прибуткових підприємств зменшився на 25,8%, сума збитків, допущена збитковими підприємствами, зменшилась на 6,7%, кількість збиткових підприємств зменшилась на 3,9 відсоткових пунктів.

   Підприємства більшості видів економічної діяльності за січень–вересень 2016р. отримали прибуток до оподаткування. Водночас, зі збитками завершили 9 місяців поточного року підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Серед усіх видів економічної діяльності на підприємствах цих видів економічної діяльності працює найбільше збиткових підприємств – 37,1%, 50,0%, 41,2%, відповідно.

   Найбільший вплив на формування фінансових результатів області мала діяльність промислових підприємств, сальдований прибуток яких за січень–вересень 2016р. склав 1080,5 млн.грн. Майже три чверті промислових підприємств отримали прибуток на суму 1524,5 млн.грн, що становить понад 80,0% суми прибутку прибуткових підприємств області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка прибуткових промислових підприємств збільшилась на 5,7 в.п.

   Капітальні інвестиції

   У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5007,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,8% загального обсягу.

   У січні–вересні 2016р. найбільшу частку (41,1% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (26,1%), будівельними підприємствами (13,0%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,5%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,2%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,0%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 725,0 млн.грн (14,5% від загального обсягу), що на 7,9% менше, ніж у січні–вересні 2015р.

   Сільське господарство

   У січні–листопаді 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–листопадом 2015 р. зросло на 13,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 19,2%, в господарствах населення – на 4,6%.

   Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно господарствами області на площі 439,7 тис.га, що менше минулорічного рівня на 56,6 тис.га або на 11,4%, у т.ч. зернові на зерно – 361,5 тис.га (на 77,8 тис.га або на 17,7%), ріпаку на зерно – 76,4 тис.га (більше на 23,4 тис.га або на 44,2%).

   У структурі площ озимих на зерно найбільшу частку займає пшениця, яка становить 90,2%, ячмінь – 9,2%, жито – 0,5%.

   Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2016р. вироблено 406,7 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,6% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 358,5 тис.т (більше на 5,8%).

   Станом на 1 грудня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 308,4 тис. голів (на 2,9% більше, ніж на 1 грудня 2015р.), у тому числі корів – 158,1 тис. голів ( на 1,2% менше); свиней – 350,3 тис. голів (менше на 4,1%), овець і кіз – 42,4 тис. голів (на 7,3% більше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів ( на 3,1% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 15,6%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 22,9% та тваринництва – на 3,6%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 56,5%, тваринництва – 43,5% (у січні–листопаді 2015р. – 61,9% та 38,1% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–листопаді п.р. становила 3366,9 грн. за 1 тонну, що на 51,0% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–листопаді 2016р. в порівнянні з січнем–листопадом 2015р. становив 103,6%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–листопадом 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,0%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 10,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 49,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,3%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 8,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,8%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 17,1%.

   У січні–жовтні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 40149,9 млн.грн.

    Будівництво

   У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1921,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 136,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–листопаді 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–листопад 2016р. транспортним комплексом області перевезено 19,1 млн.т вантажів, що на 2,3% більше від обсягів січня–листопада 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,0% і становив 22,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею залишились майже на рівні відповідного періоду минулого року, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 13,5%.

   За січень–листопад 2016р. всіма видами транспорту перевезено 24,9 млн. пасажирів, що на 4,5% менше від обсягів січня–листопада 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6859,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–листопадом 2015р. зменшилась на 0,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2016р. склали 910,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 671,9 та 238,5 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 433,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 131 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (33,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,5%), продукти рослинного походження (18,0%) та деревина і вироби з деревини (9,3%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни 

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,8%, до грудня попереднього року – 111,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у листопаді 2016 р. по відношенню до жовтня 2016 р. становить 101,3%, до грудня попереднього року – 108,7%.

 • за січень–жовтень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 жовтня 2016р. становила 1594,7 тис. осіб. За січень–вересень 2016 року чисельність населення зменшилась на 7406 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6709 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 6971 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–вереснем 2015 року, збільшився на 161 особу або 2,5%.

   У січні–вересні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 220,2 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 120,8 тис. домогосподарств, у сільській – 99,4 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2016р. склав 79,8 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець вересня 2016р. становила – 40,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,5 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець вересня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня становила 65,5 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

    

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 16,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2016р. становив 1,7% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у жовтні 2016р. становив 11,5%.

   Доходи населення

   У вересні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4523 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у вересні 2016р. порівняно з серпнем 2016р. збільшився на 5,3%, а по відношенню до вересня 2015р. збільшився на 22,3%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 жовтня 2016р. становила 10,4 млн.грн, з якої 45,8% складав борг підприємств-банкрутів, 28,8% – економічно активних підприємств та 25,4% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–жовтня 2016р. обліковано 15,4 тис. кримінальних правопорушень (що на 9,7% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.), з числа яких 15,0 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 367 порушень органами прокуратури, 75 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 35 правопорушень органами безпеки.

   З початку 2016р. 12071 особа потерпіла від злочинів (на 11,9% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.), із числа яких 4417 осіб – це жінки, 810 осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 224 особи – це неповнолітні та 82 особи – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2016р. становив 29 220,8 млн.грн, що на 2,5% більше січня–жовтня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–жовтні 2016р. становив 9595,6 млн.грн, що у порівняних цінах складає 102,0% обсягу січня–жовтня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у жовтні 2016р. становив 1088,8 млн.грн і у порівняних цінах проти жовтня 2015р. збільшився на 5,0%, проти вересня 2016р. збільшився на 8,8%.

   Сільське господарство

   У січні–жовтні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–жовтнем 2015 р. зросло на 13,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 19,0%, в господарствах населення – на 4,5%.

   Станом на 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 790,0 тис.га (на 0,5% більше, ніж на 1 листопада 2015р.), що складає 95% площ, посіяних під урожай 2016р., залишилося на рівні минулого року. Із зібраної площі одержано 5,1 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 35,5% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 4,1 млн.т (більше на 38,9%), господарствами населення – 0,9 млн.т (на 22,4% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 63,9 ц зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), у т.ч. аграрними підприємствами – по 65,9 ц, господарствами населення – по 56,6 ц.

   Господарствами усіх категорій накопано 1848,1 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); овочів відкритого ґрунту зібрано 463,9 тис.т (по 219 ц з 1 га).

   Плодоягідні культури зібрано на площі 20,4 тис.га, загальний валовий збір яких склав 227,5 тис.т, при середній урожайності 111,4 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій у січні–жовтні 2016р. вироблено 369,1 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 4,0% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 327,0 тис.т (більше на 5,0%).

   Станом на 1 листопада 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 311,8 тис. голів (на 1,2% більше, ніж на 1 листопада 2015р.), у тому числі корів – 158,8 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 357,4 тис. голів (менше на 3,6%), овець і кіз – 44,6 тис. голів (на 5,0% більше), птиці всіх видів – 29 млн. голів (на 0,9% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 13,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 23,1% та тваринництва – на 0,3%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 53,2%, тваринництва – 46,8% (у січні–жовтні 2015р. – 59,6% та 40,4% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–жовтні п.р. становила 3256,4 грн. за 1 тонну, що на 48,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва  у січні–жовтні 2016р. в порівнянні з січнем–жовтнем 2015р. становив 102,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,8% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 48,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,6%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 11,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 10,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,4%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 19,3%.

   У січні–вересні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 34912,1 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–жовтні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1657,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2016р. порівняно з січнем–жовтнем 2015р. становив 136,1%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–жовтні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   У січні–вересні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 183,8 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 6,3 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 3,6 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, мийні комплекси для машин на
   7,2 тис. обслуг. авто, станції технічного обслуговування на 6,3 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 12,9 тис.м2, ресторани та кафе на 377 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т, силоси для зерна на 6,6 тис.т. та приміщення для птиці майже на 3 млн. птахомісць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–вересні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 228,3 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 3,9%. Слід зазначити, що 58,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 41,8% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень–жовтень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 17,1 млн.т вантажів, що на 2,0% більше від обсягів січня–жовтня 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,8% і становив 20,3 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 1,2%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 17,1%.
   За січень–жовтень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 204,2 млн. пасажирів, що на 4,0% менше від обсягів січня–жовтня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 6321,0 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–жовтнем 2015р. збільшилась на 3,5%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2016р. склали 785,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 573,9 та 211,6 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 362,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 128 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (33,5% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,9%), продукти рослинного походження (16,6%) та деревина і вироби з деревини (9,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2016р. становив  188,7 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 147,7 млн.дол., з інших країн світу – 41,0 млн.дол. (21,7%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 40,1 млн.дол., Австрія – 31,7 млн.дол., Франція – 27,9 млн.дол., Німеччина – 15,5 млн.дол., Польща – 12,7 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,3%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 108,6 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 16,0 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 25,6 млн.дол. (13,6% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 21,5 млн.дол. (11,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,9%).

   Споживчі ціни 

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. становить 102,8%, до грудня попереднього року – 109,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. становить 102,0%, до грудня попереднього року – 107,3%.

 • за січень–вересень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист 

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 1595,5 тис. осіб. За січень–серпень 2016 року чисельність населення зменшилась на 6714 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 6205 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 5091 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–серпнем  2015 року, збільшився на 46 осіб або 0,7%.

   У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 198,8 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 112,8 тис. домогосподарств, у сільській – 86,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2016р. склав 74,3 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець серпня 2016р. становила – 35,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,4 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець серпня становила 60,4 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016р. становила 18,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2016р. становив 1,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у вересні 2016р. становив 7,6%.

   Доходи населення 

   У серпні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4233 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у серпні 2016р. порівняно з липнем 2016р. зменшився на 7,4%, а по відношенню до серпня 2015р. збільшився
   на 21,5%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 вересня 2016р. становила 11,0 млн.грн, з якої 52,3% складав борг підприємств-банкрутів, 23,9% – економічно неактивних підприємств та 23,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність 

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–вересня 2016р. обліковано 15,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 21,0% більше, ніж у січні–вересні 2015р.), з числа яких 15,2 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 340 порушень органами прокуратури, 67 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 34 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2016р. становила 12242 особи (на 24,0% більше, ніж у січні–вересні 2015р.), із числа яких  4517 осіб – це жінки, 786 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 237 осіб – це неповнолітні та 87 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2016р. становив 25905,0 млн.грн, що на 2,5% більше січня–вересня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–вересні 2016р. становив 8506,8 млн.грн, що у порівняних цінах складає 101,4% обсягу січня–вересня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у вересні 2016р. становив 993,8 млн.грн і у порівняних цінах проти вересня 2015р. збільшився на 1,1%, проти серпня 2016р. збільшився на 5,0%.

   Сільське господарство 

    У січні–вересні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–вереснем 2015 р. зросло на 14,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 21,8%, в господарствах населення – на 4,6%.

   Станом на 1 жовтня п.р. зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 615,3 тис.га (на 5,8% більше, ніж на 1 жовтня 2015р.), що складає 71% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 70% площ). Із зібраної площі одержано 3,6 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 33,5% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 3,0 млн.т (більше на 34,9%), господарствами населення – 0,6 млн.т (на 26,8% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 57,9 ц зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), у т.ч. аграрними підприємствами – по 59,8 ц, господарствами населення – по 50,0 ц.

   Господарствами усіх категорій накопано 1847,0 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); овочів відкритого ґрунту зібрано 390,4 тис.т (по 213 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–вересні 2016р. вироблено 334,6 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 5,6% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 296,6 тис.т (більше на 6,7%).

   Станом на 1 жовтня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 317,3 тис. голів (на 0,5% більше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у тому числі корів – 159,1 тис. голів (на 1,2% менше); свиней – 364,8 тис. голів (зменшення на 3,9%), овець і кіз – 45,7 тис. голів (на 3,8% більше), птиці всіх видів – 29,1 млн. голів (на 3,7% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 14,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 32,4%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 0,8%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 37,6%, тваринництва – 62,4% (у січні– вересні 2015р. – 47,3% та 52,7% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–вересні п.р. становила 3233,3 грн за 1 тонну, що в 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–вересні 2016р. в порівнянні з січнем–вереснем 2015р. становив 102,5%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–вереснем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 15,3%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,4% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 53,1%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 21,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15,7%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 7,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших   матеріалів – на 5,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,2%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 20,9%.

   У січні–серпні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 30054,8 млн.грн.

   Будівництво 

   У січні–вересні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1420,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. становив 141,4%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–вересні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (81,9%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт 

   За січень–вересень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 14,8 млн.т вантажів, що відповідає рівню січня–вересня 2015р. Вантажооборот зменшився на 7,0% і становив 17,9 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 3,3%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 15,2%.

   За січень–вересень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 182,5 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів січня–вересня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5714,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшилась на 3,9%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–серпні 2016р. склали 660,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 473,0 та 187,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 285,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 124 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (34,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,0%), продукти рослинного походження (14,7%) та деревина і вироби з деревини (10,7%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,4%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у вересні 2016р. по відношенню до серпня 2016р. становить 101,8%, до грудня попереднього року – 106,4%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у вересні 2016р. по відношенню до серпня 2016р. становить 101,4%, до грудня попереднього року – 105,2%.

 • за січень–серпень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 серпня 2016р. становила 1596,2 тис. осіб. За січень–липень 2016 року чисельність населення зменшилась на 6027 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5667 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 3601 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–липнем 2015 року, зменшився на 200 осіб або 3,4%.

   У січні–липні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 181,4 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 106,6 тис. домогосподарств, у сільській – 74,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2016р. склав 107,7 грн.

   Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець липня 2016р. становила – 35,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 12,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,3 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець липня відсутня.

   Крім того, заборгованість з оплати електроенергії на кінець липня становила 58,3 млн.грн.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 19,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2016р. становив 2,0% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у серпні 2016р. становив 6,4%.

   Доходи населення 

    У липні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4602 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у липні 2016р. порівняно з червнем 2016р. збільшився на 5,2%, а по відношенню до липня 2015р. – на 25,6%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 серпня 2016р. становила 10,9 млн.грн., з якої 56,0% складав борг підприємств-банкрутів, 24,2% – економічно неактивних підприємств та 19,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–серпня 2016р. обліковано  14,1 тис. кримінальних правопорушень (що на 19,4% більше, ніж у січні–серпні 2015р.), з числа яких 13,7 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 341 порушення органами прокуратури, 57 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 31 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2016р. становила 11110 осіб (на 22,8% більше, ніж у січні–серпні 2015р.), із числа яких 4125 осіб – це жінки, 721 особа похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 223 особи – це неповнолітні та 86 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2016р. становив 22 814,9 млн.грн, що на 2,5% більше січня–серпня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–серпні 2016р. становив 7512,9 млн.грн, що у порівняних цінах складає 101,5% обсягу січня–серпня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у серпні 2016р. становив 938,9 млн.грн і у порівняних цінах проти серпня 2015р. зменшився на 6,5%, проти липня 2016р. збільшився на 4,1%.

    Діяльність підприємств

   За січень–червень 2016р. великими та середніми підприємствами області  (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано прибуток до оподаткування на суму 677,2 млн.грн. Прибуток одержали 72,8% підприємств на суму 1311,6 млн.грн, збиток одержали 27,2% підприємств на суму 634,4 млн.грн. За підсумками діяльності першого півріччя 2016р. кількість збиткових підприємств зменшилась на 8,0 в.п. проти стану за січень–червень 2015 року.

   Найбільший вплив на формування фінансових  результатів області мала діяльність промислових підприємств, якими за перше півріччя 2016р. одержано 919,7 млн.грн прибутку, що на 272,1 млн.грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Прибуток отримали 71,8% промислових підприємств на суму 1107,1 млн.грн та 28,2% підприємств виявились збитковими на суму 187,5 млн.грн. В порівнянні із січнем–червнем минулого року частка прибуткових промислових підприємств збільшилась на 11,8 в.п.

    Капітальні інвестиції

   У січні–червні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2701,3 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,1% загального обсягу.

   У січні–червні 2016р. найбільшу частку (42,5% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (24,3%), будівельними підприємствами (14,7%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (5,8%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,2%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,4%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 442,0 млн.грн (16,4% від загального обсягу), що на 8,0% менше, ніж у січні–червні 2015р.

    Сільське господарство

   У січні–серпні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–серпнем 2015р. зросло на 9,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,0%, в господарствах населення – на 9,0%.

   Станом на 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 552,2 тис.га (на 8,2% більше, ніж на 1 вересня 2015р.), що складає 98% площ, посіяних під урожай 2016р. (на рівні минулого року). Із зібраної площі одержано 3,0 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 29,4% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2,5 млн.т (на 30,4%), господарствами населення – 0,5 млн.т (на 24,7%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 55,1 ц зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), у т.ч. аграрними підприємствами – по 56,7 ц, господарствами населення – по 48,2 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 1568,2 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га), зібрано овочів відкритого ґрунту 268,3 тис.т (по 204 ц з 1 га) та плодоягідної продукції – 65,8 тис.т (по 95,8 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–серпні 2016р. вироблено 298,6 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,5% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 265,2 тис.т (більше на 7,7%).

   Станом на 1 вересня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 323,3 тис. голів (на 0,6% більше, ніж на 1 вересня 2015р.), у тому числі корів – 159,6 тис. голів (на 1,1% менше); свиней – 367,7 тис. голів (менше на 3,0%), овець і кіз – 48,8 тис. голів (на 6,8% більше), птиці всіх видів – майже 30 млн. голів (на 5,9% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 16,6%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 38,7%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 2,3%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 33,9%, тваринництва – 66,1% (у січні–серпні 2015р. – 46,1% та 53,9% відповідно).

   Станом на 1 вересня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1843,4 тис.т зерна (на 5,9% більше проти 1 вересня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 1159,7 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  683,7 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–серпні п.р. становила 3230,8 грн. за 1 тонну, що в 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–серпні 2016р. в порівнянні з січнем–серпнем 2015р. становив 100,4%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2015р. обсяги промислового  виробництва зменшились на 17,4%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 52,9%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 23,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 9,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,8%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 22,9%.

   У січні–липні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 25895,4 млн.грн.

   Будівництво 

   У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1190,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 142,1%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–серпні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–серпень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 12,8 млн.т вантажів, що на 2,8% менше, ніж за січень–серпень 2015р. Вантажооборот зменшився на 5,6% і становив 15,7 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 11,4%.

   За січень–серпень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 160,7 млн. пасажирів, що на 3,9% менше від обсягів січня–серпня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 5078,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–серпнем 2015р. збільшилась на 4,4%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2016р. склали 565,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 404,8 та 160,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 244,7 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 119 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (36,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,5%), продукти рослинного походження (13,1%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,3%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у серпні 2016р. по відношенню до липня 2016р. становить 99,7%, до грудня попереднього року – 104,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у серпні 2016р. по відношенню до липня 2016р. становить 99,3%, до грудня попереднього року – 103,8%.

 • за січень–липень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 липня 2016р. становила 1596,6 тис. осіб. За січень–червень 2016 року чисельність населення зменшилась на 5522 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5283 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення –
   2391 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–червнем 2015 року, зменшився на 180 осіб або 3,3%.

   У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 160,0 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 98,2 тис. домогосподарств, у сільській – 61,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2016р. склав 112,0 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець червня 2016р. становила – 58,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче   водопостачання – 34,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 5,1 млн.грн.  В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець червня відсутня.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

   Зайнятість та безробіття 

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016р. становила 19,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2016р. становив 2,1% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у липні 2016р. становив 6,7%.

    Доходи населення

   У червні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4383 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у червні 2016р. порівняно з травнем 2016р. збільшився на 9,3%, а по відношенню до червня 2015р. – на 21,8%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 липня 2016р. становила 11,9 млн.грн, з якої 57,2% складав борг підприємств-банкрутів, 20,7% – заборгованість економічно активних підприємств та 22,1% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–липня 2016р. обліковано 12,3 тис. кримінальних правопорушень (що на 17,7% більше, ніж у січні–липні 2015р.), з числа яких 12,0 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 310 порушень органами прокуратури, 49 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 21 правопорушення органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2016р. становила   9622 особи (на 20,4% більше, ніж у січні–липні 2015р.), із числа яких  3554 особи – це жінки, 637 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 213 осіб – це неповнолітні та 71 особа – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2016р. становив 19340,0 млн.грн, що на 2,4% більше січня–липня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,6%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–липні 2016р. становив 6402,5 млн.грн, що у порівняних цінах складає 100,0% обсягу січня–липня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у липні 2016р. становив 899,5 млн.грн і у порівняних цінах проти липня 2015р. зменшився на 13,9%, проти червня 2016р. збільшився на 2,4%.

   Сільське господарство

   У січні–липні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–липнем 2015р. зросло на 6,0%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 5,4%, в господарствах населення – на 6,9%.

   Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 401,9 тис.га (на 4,0% менше, ніж на 1 серпня 2015р.), що складає 71% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 80% площ). Із зібраної площі одержано 2,2 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 14,6% більше відповідного показника минулого року, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1,9 млн.т (на 17,9%), господарствами населення – 0,3 млн.т (менше на 3,2%). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 55,0 ц зернових та зернобобових культур     (без кукурудзи), у т.ч. аграрними підприємствами – по 55,8 ц, господарствами населення – по 50,1 ц.

   В усіх категоріях господарств накопано 553,3 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га), зібрано овочів відкритого ґрунту 162,6 тис.т (по 187 ц з 1 га) та плодоягідної продукції – 35,0 тис.т (по 88,7 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні–липні 2016р. вироблено 261,8 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 8,3% більше проти аналогічного періоду 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 231,9 тис.т (більше на 9,2%).

   Станом на 1 серпня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 328,8 тис. голів (на 0,4% більше, ніж на 1 серпня 2015р.), у тому числі корів – 160,6 тис. голів (на 0,5% менше), свиней – 365,6 тис. голів (на 2,5%); овець і кіз – 51,6 тис. голів (на 3,6% більше), птиці всіх видів – 30,5 млн. голів (на 0,6% менше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 19,3%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 54,9%, тоді як обсяги продукції тваринництва збільшились на 4,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 26,4%, тваринництва – 73,6% (у січні–липні 2015р. – 45,3% та 54,7% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–липні п.р. становила 3277,1 грн за 1 тонну, що в 1,6 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–липні 2016р.  в порівнянні з січнем–липнем 2015р. становив 99,4%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 17,6%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 8,7% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 57,5%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 34,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 20,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,3%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 23,2%.

   У січні–червні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 21807,1 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–липні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 948,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2016р. порівняно з січнем–липнем 2015р. становив 131,8%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–липні 2016р. становила 3,1%.

   Найбільше (82,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У січні–червні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні  мережі – 149,5 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 6,3 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 3,6 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, мийні комплекси для машин на 7,2 тис. обслуг. авто, станцію технічного обслуговування на 2,0 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 9,1 тис.м2, ресторани та кафе на 297 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 8,9 тис.т та силоси для зерна на 6,6 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–червні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 129,6 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2016р. порівняно  з січнем–червнем 2015р. збільшився на 6,2%. Слід зазначити, що 57,3% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 42,7% – в одноквартирних будинках.

   Транспорт

   За січень–липень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 10,7 млн.т вантажів, що на 5,2% менше, ніж за січень–липень 2015р. Вантажооборот зменшився на 8,8% і становив 13,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,5%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 9,3%.
   За січень–липень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 143,0 млн. пасажирів, що на 3,4% менше від обсягів січня–липня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 4427,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–липнем 2015р. збільшилась на 4,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2016р. склали 488,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 353,1 та 134,9 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 218,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 114 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (37,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (16,9%), продукти рослинного походження (14,4%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 81,4%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2016р. становив 190,8 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 149,4 млн.дол., з інших країн світу – 41,4 млн.дол. (21,7%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 41,7 млн.дол., Австрія – 32,1 млн.дол., Франція – 27,6 млн.дол., Німеччина – 15,6 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 126,2 млн.дол. (66,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 109,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 16,6 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 26,1 млн.дол. (13,7% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 22,0 млн.дол. (11,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,9%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у липні 2016 р. по відношенню до червня 2016р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,8%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у липні 2016р. по відношенню до червня 2016р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,5%.

 • за січень–червень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 1597,7 тис. осіб. За січень–травень 2016 року чисельність населення зменшилась на 4480 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 4403 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 771 осіб. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–травнем 2015 року, зменшився на 482 особи або 9,9%.

   У січні–травні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 130,6 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 84,3 тис. домогосподарств, у сільській – 46,3 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2016р. склав 263,5 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець травня 2016р. становила – 57,8 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 38,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,4 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець травня відсутня.

   __________

   1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстраціх місця проживання.

    Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2016р. становила 21,0 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2016р. становив 2,2% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у червні 2016р. становив 9,5%.

   Доходи населення 

   У травні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 4019 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у травні 2016р. порівняно з квітнем 2016р. збільшився на 4,7%, а по відношенню до травня 2015р. – на 11,2%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 червня 2016р. становила 12,1 млн.грн, з якої 55,9% складав борг підприємств-банкрутів, 22,3% – заборгованість економічно активних підприємств та 21,8% –економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–червня 2016р. обліковано  10,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 21,3% більше, ніж у січні–червні 2015р.), з числа яких 10,3 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 274 порушення органами прокуратури, 50 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 19 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2016р. становила 8250 осіб (на 24,0% більше, ніж у січні–червні 2015р.), із числа яких 3025 осіб – це жінки, 552 особи похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 185 осіб – це неповнолітні та 61 особа – діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2016р. становив 16 530,4 млн.грн, що на 5,0% більше січня–червня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–червні 2016р. становив 5503,0 млн.грн, що у порівняних цінах на 2,7% більше обсягу січня–червня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у червні 2016р. становив 876,2 млн.грн і у порівняних цінах проти червня 2015р. зменшився на 9,7%, проти травня 2016р. – на 2,6%.

   Сільське господарство

   У січні–червні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–червнем 2015р. зросло на 4,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 8,5%, тоді як в господарствах населення зменшилось на 1,5%.

   Станом на 1 липня 2016р. господарствами усіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 0,7 тис.га, що на 81,1% менше проти відповідної дати 2015 року. Із зібраної площі одержано 34,5 тис.ц зерна (у початково–оприбуткованій вазі), що у 3,8 раза менше, ніж на відповідну дату  торік.

   Крім того, господарствами області зібрано 571 ц ріпаку, 553,4 тис.ц  – картоплі, 237,5 тис.ц – овочів та 86,6 тис.ц – плодовоягідних культур.

   У господарствах усіх категорій у січні–червні 2016р. вироблено 226,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 8,5% більше проти січня–червня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 199,3 тис.т (більше на 10,1%).

   Станом на 1 липня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 333,8 тис. голів (на 2,3% більше, ніж на 1 липня 2015р.), у тому числі корів – 160,8 тис. голів ( на 0,5% менше); свиней – 363,3 тис. голів (зменшення на 1,7%), овець і кіз – 51,4 тис. голів (на 2,7% більше), птиці всіх видів – майже 31 млн. голів ( на 2,2% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 30,9%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,3 раза, проте обсяг продажу продукції тваринництва збільшився на 6,4%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 37,7%, тваринництва – 62,3% (у січні–червні 2015р. – 59,5% та 40,5% відповідно).

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–червні п.р. становила 3360,3 грн за 1 тонну, що у 1,5 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість 

   У червні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2015р. індекс промислової продукції становив 101,6% та 113,9%, відповідно.

   У січні–червні 2016р. спостерігається зниження промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 1,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–червнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 21,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 9,3% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 57,4%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 41,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 24,0%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 0,6%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 25,8%.

   У січні–травні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17905,3 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–червні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 777,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2016р. порівняно з січнем–червнем 2015р. становив 132,6%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–червні 2016р. становила 3,1%.

   Найбільше (82,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–червень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 9,0 млн.т вантажів, що на 5,9% менше, ніж за січень–червень 2015р. Вантажооборот зменшився на 9,6% і становив 11,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 6,6%.

   За січень–червень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 125,8 млн. пасажирів, що на 2,3% менше від обсягів січня–червня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 3632,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–червнем 2015р. збільшилась на 3,4%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–травні 2016р. склали 417,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 301,2 та 115,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 185,5 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 110 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (38,3% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (17,1%), продукти рослинного походження (15,1%) та деревина і вироби з деревини (10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 87,3%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у червні 2016 р. по відношенню до травня 2016 р. становить 99,8%, до грудня попереднього року – 104,9%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у червні 2016 р. по відношенню до травня 2016р. становить 99,7%, до грудня попереднього року – 104,6%.

 • за січень–травень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 травня 2016р. становила 1598,6 тис. осіб. За січень–квітень 2016 р. чисельність населення зменшилась на 3566 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення населення (3569 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–квітнем 2015р., зменшився на 440 осіб або 11,0%.

   У січні–квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 70,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 34,5 тис. домогосподарств, у сільській – 36,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2016р. склав 716,7 грн.

   Заборгованість населення за електропостачання на кінець квітня 2016р. становила – 53,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 46,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,5 млн.грн.
        В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня відсутня.

     Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 23,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2016р. становив 2,4% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у травні 2016р. становив 11,0%.

    Доходи населення

   У квітні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3837 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у квітні 2016р. порівняно з березнем 2016р. зменшився на 3,0%, а по відношенню до квітня 2015р. збільшився на 7,5%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 травня 2016р. становила 14,7 млн.грн., з якої 45,4% складав борг підприємств-банкрутів, 36,6% – заборгованість економічно активних підприємств та 18,0% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–травня 2016р. обліковано  9,1 тис. кримінальних правопорушень (що на 16,6% більше, ніж у січні–травні 2015р.), з числа яких 8,8 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 253 порушення органами прокуратури,  41 злочин органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 16 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2016р. становила 6961 особу (на 19,3% більше, ніж у січні–травні 2015р.), із числа яких 2571 особа – це жінки, 484 – особи похилого віку та інваліди

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2016р. становив 13 898,5 млн.грн, що на 5,1% більше січня–травня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–травні 2016р. становив 4626,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 3,1% більше обсягу січня–травня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у травні 2016р. становив 891,9 млн.грн і у порівняних цінах проти травня 2015р. зменшився на 12,0%, проти квітня 2016р. – на 16,4%.

    Капітальні інвестиції

   У січні–березні 2016р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1060,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 7,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,0% загального обсягу.

   У січні–березні 2016р. найбільшу частку (37,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Значний обсяг інвестицій вкладено промисловими підприємствами (28,9%), будівельними підприємствами (18,0%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (3,8%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,3%), професійної, наукової та технічної діяльності (2,2%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (1,8%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 206,8 млн.грн (19,5% від загального обсягу), що на 8,6% менше, ніж у січні–березні 2015р.

    Сільське господарство

   У січні–травні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–травнем 2015р. зросло на 5,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 10,2%, тоді як в господарствах населення зменшилось на 1,5%.

   У господарствах усіх категорій у січні–травні 2016р. вироблено 191,4 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 9,1% більше проти січня–травня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 167,2 тис.т (більше на 11,1%).

   Станом на 1 червня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 333,7 тис. голів (на 0,8 % більше ніж на 1 червня 2015р.) у тому числі корів – 161,0 тис. голів (на 0,6 % менше); свиней – 366,6 тис. голів (на 0,4% більше), овець і кіз – 52,5 тис. голів (на 4,4% більше), птиці всіх видів – 29 млн. голів ( на 5,8% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився в 2,8 раза, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,3 раза та продукції тваринництва – у 3,7 раза. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 66,4%, тваринництва – 33,6% (у січні–травні 2015р. – 54,6% та 45,4% відповідно).

   Станом на 1 червня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 360,4 тис.т зерна (на 33,1% менше проти 1 червня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 187,5 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 172,9 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–травні п.р. становила 3648,4 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили 132,4 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 12,7 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 119,7 тис.т.

    Діяльність підприємств

    За січень–березень 2016р. великими та середніми підприємствами області (без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ) отримано прибуток до оподаткування на суму 173,4 млн.грн (за січень–березень 2015р. сальдованим фінансовим результатом діяльності підприємств області був збиток 368,0 млн.грн). Прибуток одержали 63,8% підприємств на суму 619,2 млн.грн, що на 23,7% менше ніж за відповідний період минулого року. Збиток одержали 36,2% підприємств на суму 445,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка збиткових підприємств зменшилась на 6,0 в.п.

   В промисловості великими та середніми підприємствами одержано 202,6 млн.грн прибутку (проти 227,9 млн.грн збитку у відповідному періоді минулого року). Прибуток отримали 62,6% промислових підприємств на суму 521,3 млн.грн та 37,4% підприємств виявились збитковими на суму 318,7 млн.грн. В порівнянні із січнем–березнем минулого року частка  прибуткових промислових підприємств збільшилась на 10,2 в.п., разом з тим, сума прибутку прибуткових підприємств зменшилась на 11,5 відсотку.

    Промисловість

   У травні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2015р. індекс промислової продукції становив 106,1% та 109,7%, відповідно.

   У січні–травні 2016р. спостерігається зниження промислового виробництва проти відповідного періоду попереднього року на 3,8%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2015р. обсяги промислового  виробництва  зменшились на 26,5%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 8,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 43,2%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 41,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 29,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 13,8%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 8,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 5,9%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 32,2%.

   У січні–квітні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14311,8 млн.грн.

     Будівництво

   У січні–травні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 626,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. становив 142,7%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–травні 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (83,2%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–травень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 7,5 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж за січень–травень 2015р. Вантажооборот зменшився на 10,5% і становив 9,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 8,3%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 7,8%.
          За січень–травень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 106,2 млн. пасажирів, що на 1,6% менше від обсягів січня–травня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 2927,6 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–травнем 2015р. збільшилась на 3,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2016р. склали 334,1 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 239,9 та 94,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 145,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 105 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,1% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (17,4%), продукти рослинного походження (17,0%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 87,6%.

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у травні 2016 р. по відношенню до квітня 2016 р. становить 100,1%, до грудня попереднього року – 105,2%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у травні 2016 р. по відношенню до квітня 2016 р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 104,9%.

 • за січень–квітень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1599,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016 року чисельність населення зменшилась на 2603 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (2699 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–березнем 2015 року, зменшився на 221 особу або 7,6%.

   У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 60,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 29,9 тис. домогосподарств, у сільській – 30,8 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2016р. склав 1474,6 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2016р. відсутня. Переплата становила 737,8 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 25,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2016р. становив 2,6% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у квітні 2016р. становив 16,5%.

   Доходи населення

   У березні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3792 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшився на 3,9%, а по відношенню до березня 2015р. збільшився на 2,4%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 квітня 2016р. становила 15,5 млн.грн, з якої 42,3% складав борг економічно активних підприємств, 40,7% – заборгованість підприємств-банкрутів та 17,0% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–квітня 2016р. обліковано 7,4 тис. кримінальних правопорушень (що на 18,0% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), з числа яких 7,1 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 207 порушень органами прокуратури, 33 злочини органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 12 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2016р. становила 5598 осіб (на 21,9% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), із числа яких 2060 осіб – це жінки, 395 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 122 особи – це неповнолітні та 37 осіб – діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2016р. становив 10815,2 млн.грн., що на 5,6% більше січня–квітня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,5%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–квітні 2016р. становив 3600,4 млн.грн, що у порівняних цінах на 3,7% більше обсягу січня–квітня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у квітні 2016р. становив 1038,3 млн.грн і у порівняних цінах проти квітня 2015р. збільшився на 12,0%, проти березня 2016р. збільшився на 17,1%.

   Сільське господарство 

   У січні–квітні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–квітнем 2015р. зросло на 6,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,8%, в господарствах населення – на 1,5%.

   У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2016р. вироблено 155,3 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 7,4% більше проти січня–квітня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 132,7 тис.т (більше на 8,9%).

   Станом на 1 травня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 329,4 тис. голів (на 0,7 % більше ніж на 1 травня 2015р.) у тому числі корів – 160,9 тис. голів (на 0,6 % менше); свиней – 354,8 тис. голів (на 0,2% менше), овець і кіз – 50,3 тис. голів (на 2,0% більше), птиці всіх видів – 28 млн. голів (на 6,9% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився в 1,3 раза, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва у 2,1 раза, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва зріс на 7,0%. Частка продукції тваринництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 66,4%, рослинництва – 33,6% (у січні–квітні 2015р. – 46,3% та 53,7% відповідно).

   Станом на 1 травня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 469,6 тис.т зерна (на 39,3% менше проти 1 травня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 249,3 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 220,3 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–квітні п.р. становила 3545,6 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Запаси насіння соняшнику становили майже 169,0 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 22,1 тис.т, а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання – 146,9 тис.т.

   Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–квітні 2016р.  в порівнянні з січнем–квітнем 2015р. становив 93,0%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 29,9%.

   У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в 1,6 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 35,4%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 34,5%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 5,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,1%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 34,8%.

   У січні–березні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10773,4 млн.грн.

    

   Будівництво 

   У січні–квітні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 458,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 146,9%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–квітні 2016р. становила 2,4%.

   Найбільше (85,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У січні–березні 2016р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 73,9 км, місцеві трубопроводи для транспортування
   газу – 5,4 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 0,54 км, магістральні лінії електропередачі кабельні – 7,0 км, станцію технічного обслуговування на 2,0 тис. обслуг. авто, будівлі торговельних підприємств торговою площею 7,2 тис.м2, ресторани та кафе на 120 посад. місць.

   Крім цього, на підприємствах промисловості прийнято в експлуатацію потужності з виробництва продуктів основного органічного синтезу на 0,6 тис.т. Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 1,7 тис.т.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію хоспіс на 30 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 62 відвідування за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 132 учнівських місця.

   У січні–березні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 43,5 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. зменшився на 18,4%. Слід зазначити, що 74,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 25,8% – у будинках із двома й більше квартирами.

    Транспорт

   За січень–квітень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 6,0 млн.т вантажів, що на 3,6% менше, ніж за січень–квітень 2015р. Вантажооборот зменшився на 10,9% і становив 7,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 6,5%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 7,3%.

   За січень–квітень 2016р. всіма видами транспорту перевезено 84,5 млн. пасажирів, що на 1,0% менше від обсягів січня–квітня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 2276,5 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–квітнем 2015р. збільшилась на 4,6%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2016р. склали 240,3 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 176,0 та 64,4 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 111,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 98 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (40,6% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,0%), продукти рослинного походження (16,5%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 86,1%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2016р. становив 186,5 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,1% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 145,7 млн.дол., з інших країн світу – 40,8 млн.дол. (21,9%).

   До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 67,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 38,0 млн.дол., Австрія – 31,8 млн.дол., Франція – 28,4 млн.дол., Німеччина – 15,7 млн.дол., Польща – 12,9 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (67,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 108,7 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 15,9 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 24,9 млн.дол. (13,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 20,2 млн.дол. (10,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,3 млн.дол. (3,9%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у квітні 2016 року по відношенню до березня 2016 року становить 103,5%, до грудня попереднього року – 105,1%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у квітні 2016 року по відношенню до березня 2016 року становить 104,2%, до грудня попереднього року – 105,0%.

 • за січень–березень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 1600,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2016 р. чисельність населення зменшилась на 1737 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (1889 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–лютим 2015р., збільшився на 46 осіб або 2,5%.

   У січні–лютому 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 50,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міській місцевості – 24,5 тис. домогосподарств, у сільській – 26,2 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016р. склав 1729,5 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2016р. відсутня. Переплата становила 509,0 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 28,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2016р. становив 2,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у березні 2016р. становив 10,7%.

   Доходи населення

   У лютому 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника області становив 3619 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у лютому 2016р. порівняно з січнем 2016р. збільшився на 6,5%, а по відношенню до лютого 2015р. зменшився на 5,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 березня 2016р. становила 11,7 млн.грн, з якої 48,4% складав борг підприємств-банкрутів, 29,1% – заборгованість економічно активних підприємств та 22,5% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–березня 2016р. обліковано 5,5 тис. кримінальних правопорушень (що на 18,1% більше, ніж у січні–березні 2015р.), з числа яких 5,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 171 порушення органами прокуратури, 25 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 7 правопорушень органами безпеки.

   Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,3% (на 1,5 в.п. більше, ніж у січні–березні 2015р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2016р. становила 4154 особи (на 22,5% більше, ніж у січні–березні 2015р.), із числа яких 1514 осіб – це жінки, 286 осіб похилого віку та інвалідів 1 і       2 групи, 92 особи – це неповнолітні та 25 осіб – діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016р. становив 7851,9 млн.грн, що на 1,2% більше січня–березня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 42,0%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–березні 2016р. становив 2562,1 млн.грн, що у порівняних цінах на 0,8% менше обсягу січня–березня 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у березні 2016р. становив 871,0 млн.грн і у порівняних цінах проти березня 2015р. зменшився на 7,9%, проти лютого 2016р. збільшився на 2,5%.

   Сільське господарство

   У січні–березні 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–березнем 2015р. зросло на 5,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 7,8% в господарствах населення – на 2,0%.

   У господарствах усіх категорій у січні­–березні 2016р. вироблено 116,9 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 6,4% більше проти січня–березня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 100,4 тис.т (більше на 7,8%).

   Станом на 1 квітня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 324,3 тис. голів (на 2,9 % більше ніж на 1 квітня 2015р.) у тому числі корів – 160,3 тис. голів ( на 0,6 % менше); свиней – 366,5 тис. голів (на 0,4% менше), овець і кіз – 43,7 тис. голів ( на 10% менше), птиці всіх видів – майже 28 млн. голів ( на 7,4% більше).

   Станом на 1 квітня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 661,9 тис.т зерна (на 40,3% менше проти 1 квітня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 354,8 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 307,1 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–березні п.р. становила 3564,9 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   За січень–березень 2016р. на переробні підприємства загалом надійшло 99,3 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 8,4% більше проти відповідного періоду 2015р. та 143,2 тис.т – молока і молочних продуктів (на 1,3% менше).

   Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 6,0 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 7,7% більше, ніж за січень–березень 2015р.).

   Переробними підприємствами використано для переробки 93,3 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 8,5% більше, ніж за січень–березень 2015р.).

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–березні 2016р. в порівнянні з січнем–березнем 2015 становив 92,2%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–березнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 38,3%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 7,1% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в
   1,9 раза, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 39,5%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 15,0%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 7,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 36,8%.

   У січні–лютому 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7098,9 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–березні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 286,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 132,3%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–березні 2016р. становила 2,9%.

   Найбільше (82,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт

   За січень–березень 2016р. транспортним комплексом області перевезено 4,3 млн.т вантажів, що на 3,1% менше, ніж за січень–березень 2015р. Вантажооборот зменшився на 12,9% і становив 3,5 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,4%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 5,4%.

   За січень–березень 2016р. всіма видами транспорту перевезено
   62,3 млн. пасажирів, що на 1,2% менше від обсягів січня–березня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1630,5 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилась на 3,2%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–лютому 2016р. склали 147,2 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 108,4 та 38,8 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 69,5 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 87 країн світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (39,8% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (20,8%), продукти рослинного походження (14,8%) та деревина і вироби з деревини (10,9%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 85,8%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. становить 101,0%, до грудня попереднього року – 101,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у березні 2016р. по відношенню до лютого 2016р. становить 100,7%, до грудня попереднього року – 100,8%.

 • за січень–лютий 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 лютого 2016р. становила 1601,1 тис. осіб. Упродовж січня 2016р. чисельність населення зменшилась на 1042 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (1115 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем 2015р., збільшився на 36 осіб або 3,3%.

   У січні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 31,4 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 14,7 тис. домогосподарств, у сільській – 16,7 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2016р. склав 1690,5 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2016р. відсутня. Переплата становила 302,2 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016р. становила 31,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2016р. становив 3,2% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у лютому 2016р. становив 4,0%.

   Доходи населення

   У січні 2016р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 3412 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. зменшився на 22,1%, а по відношенню до січня 2015р. зменшився на 12,1%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 лютого 2016р. становила 11,0 млн.грн., з якої 52,2% складав борг підприємств-банкрутів, 24,0% – заборгованість економічно неактивних підприємств та 23,8% – економічно активних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня–лютого 2016р. обліковано 3,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 19,0% більше, ніж у січні–лютому 2015р.), з числа яких 3,5 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 101 порушення органами прокуратури, 18 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 8 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2016р. становила 2702 особи (на 29,0% більше, ніж у січні–лютому 2015р.), із числа яких 986 осіб – це жінки, 197 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 42 особи – неповнолітні та 20 осіб – це діти до 14 років.

    Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2016р. становив 5050,5 млн.грн., що на 5,5% більше січня–лютого 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,2%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–лютому 2016р. становив 1691,1 млн.грн, що у порівняних цінах на 9,6% більше обсягу січня–лютого 2015р.

   Обсяг роздрібного товарообороту у лютому 2016р. становив 842,2 млн.грн і у порівняних цінах проти лютого 2015р. збільшився на 10,5%, проти січня 2016р. зменшився на 0,1%.

   Капітальні інвестиції

   У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6989,9 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 2,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

   Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,6% загального обсягу.

   У січні–грудні 2015р. найбільшу частку (32,8% усіх капітальних інвестицій по області) освоєно промисловими підприємствами. Значний обсяг інвестицій вкладено підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (28,1%), будівельними підприємствами (16,8%), закладами державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (7,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (4,6%), підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,6%), професійної, наукової та технічної діяльності (1,9%).

   Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1274,3 млн.грн (18,2% від загального обсягу), що на 28,8% більше, ніж у січні–грудні 2014р.

   Сільське господарство

   У січні–лютому 2016р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з січнем–лютим 2015р. зросло на 3,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 3,7% в господарствах населення – на 2,8%.

   У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2016р. вироблено 75,8 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 3,6% більше проти січня–лютого 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 63,2 тис.т (більше на 3,6%).

   Станом на 1 березня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 319,1 тис. голів (на 2,3% більше, ніж на 1 березня 2015р.), у тому числі корів – 160,0 тис. голів (на 0,9% менше); свиней – 358,4 тис. голів (на 0,3% менше), овець і кіз – 34,9 тис. голів (на 0,3% більше), птиці всіх видів – майже 29 млн. голів (на 12,0% більше).

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зріс на 67,3%, за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції тваринництва у 2,2 раза та рослинництва – на 8,4%. Частка продукції тваринництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 68,9%, рослинництва – 31,1% (у січні–лютому 2015р. – 51,9% та 48,1% відповідно).

   Станом на 1 березня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 823,1 тис.т зерна (на 43,6% менше проти 1 березня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 445,7 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 377,4 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–лютому п.р. становила 3546,7 грн. за 1 тонну, що у 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні–лютому 2016р. в порівнянні з січнем–лютим 2015р. становив 95,2%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 51,8%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,1% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів майже вдвічі, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 36,3%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 28,7%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,7%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,4%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 33,4%.

   У січні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3332,3 млн.грн.

   Будівництво

   У січні–лютому 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 183,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. становив 143,3%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–лютому 2016р. становила 3,2%.

   Найбільше (82,1%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   Транспорт 

   За січень–лютий 2016р. транспортним комплексом області перевезено 2,6 млн.т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень–лютий 2015р. Вантажооборот зменшився на 17,0% і становив 3,5 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 3,4%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 4,6%.

   За січень–лютий 2016р. всіма видами транспорту перевезено 39,6 млн. пасажирів, що на 1,5% менше від обсягів січня–лютого 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 1090,2 млн.пас.км, яка порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилась на 8,0%.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2016р. склали 67,7 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 51,7 та 16,1 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 35,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 71 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (51,4% загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (19,7%), деревина і вироби з деревини (9,5%) та продукти рослинного походження (6,6%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї, текстильні матеріали та текстильні вироби, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби наземного транспорту займають 78,2%.

   Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні у лютому 2016р. по відношенню до січня 2016р. становить 99,6%, до грудня попереднього року – 100,5%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у лютому 2016р. по відношенню до січня 2016р. становить 99,5%, до грудня попереднього року – 100,1%.

 • за січень 2016 року
  • Демографічна ситуація та соціальний захист

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 січня 2016р. становила 1602,2 тис. осіб. Упродовж 2015 року чисельність населення зменшилась на 8,4 тис. осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (9096 осіб).

   Обсяг природного скорочення населення, порівняно з 2014 роком, збільшився на 1076 осіб або 13,4%.

   У 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 280,6 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 155,6 тис. домогосподарств, у сільській – 125,0 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2015р. склав 1403,2 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2015р. відсутня. Переплата становила 216,7 млн.грн.

   Зайнятість та безробіття

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016р. становила 30,7 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2016р. становив 3,1% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у січні 2016р. становив 2,9%.

   Доходи населення

   У грудні 2015р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 4214 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у грудні 2015р. порівняно з листопадом 2015р. збільшився на 12,6%, а по відношенню до грудня 2014р. зменшився на 7,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня 2016р. становила 10,1 млн.грн., з якої 52,5% складав борг підприємств-банкрутів, 37,8% – заборгованість економічно активних підприємств та 9,7% – економічно неактивних підприємств.

   Правосуддя та злочинність

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом січня 2016р. обліковано 1,6 тис. кримінальних правопорушень (що на 1,1% більше, ніж у січні 2015р.), з числа яких 1,6 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 35 порушень органами прокуратури, 10 злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 7 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів за січень 2016р. становила 1214 осіб (на 10,2% більше, ніж у січні 2015р.), із числа яких 430 осіб – це жінки, 100 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 16 осіб – неповнолітніх та 8 осіб – це діти до 14 років.

   Внутрішня торгівля 

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні 2016р. становив 2535,2 млн.грн., що на 4,8% більше січня 2015р.

   У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,2%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні 2016р. становив 848,9 млн.грн., що у порівняних цінах на 8,7% більше обсягу січня 2015р., проти грудня 2015р. зменшився на 29,7%.

     Сільське господарство

   У січні 2016р. загальне виробництво продукції сіль­сь­ко­го господарства порівняно з січнем 2015р. зросло на 4,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 5,4% та господарствах населення – на 1,4%.

   У господарствах усіх категорій у січні 2016р. вироблено 36,9 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 5,7% більше проти січня 2015р., з них аграрними підприємствами вироблено 30,1 тис.т (більше на 6,4%).

   Станом на 1 лютого 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 310,7 тис. голів (на 3,0% більше, ніж на 1 лютого 2015р.), у тому числі корів – 159,7 тис. голів (на 1,1% менше), свиней – 357,5 тис. голів (на 0,9% більше), овець і кіз – 34,0 тис. голів (2,1% більше), птиці всіх видів – понад  29 млн. голів (на 4,0% більше).

   В сільськогосподарських підприємствах відбулося збільшення чисельності свиней – на 6,4%, птиці – на 4,9%, тоді як чисельність великої рогатої худоби знизилась на 1,4%, у т.ч. корів – на 1,4% та овець і кіз – на 13,8%.

   Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. знизився на 35,4%, за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції рослинництва на 80,1%, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва зріс на 6,0%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 14,8%, тваринництва – 85,2% (у січні 2015р. – 48,1% та 51,9% відповідно).

   За січень 2016р. проти відповідного періоду минулого року зросли середні ціни продажу всіх видів продукції сільського господарства.

   Станом на 1 лютого 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 953,3 тис.т зерна (в 1,8 раза менше проти 1 лютого 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 466,5 тис.т зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 486,8 тис.т зерна.

   Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства товаровиробникам, у січні п.р. становила 3533,4 грн. за 1 тонну, що в 2,0 раза більше рівня відповідного періоду минулого року.

   Промисловість

   У промисловості індекс промислового виробництва у січні 2016р. в порівнянні з січнем 2015р. становив 97,8%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 50,5%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 11,2% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в 1,8 раза, у машинобудуванні – на 25,2%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 15,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 6,3%).

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги промислового виробництва на 25,1% не досягли рівня січня 2015р.

   За 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45122,4 млн.грн.

   Будівництво

   У січні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 61,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. становив 130,5%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні 2016р. становила 2,5%.

   Найбільше (79,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м.Вінниці.

   У 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі – 177,7 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 55,4 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 15,5 км, будівлі торговельних підприємств торговою площею 36,8 тис.м2, склади універсальні площею 9,2 тис.м2, кафе на 1035 посадочних місць.

   Крім цього, на підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності по розливу мінеральних вод на 500 тис.пляш, з виробництва мінеральних вод на 240 тис.дал, з виробництва олії та жирів рафінованих на 226,3 тис.т, виробів кондитерських – 172,0 тис.т, з виробництва кормів готових для тварин на 87,6 тис.т.

   Для потреб сільського господарства прийнято в експлуатацію силоси для зерна на 69,0 тис.т, елеватори на 40,0 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти на 11,7 тис.т, зерносклади механізовані на 5,0 тис.т одночасного зберігання, тваринницькі комплекси по вирощуванню і відгодівлі свиней на 5,9 тис. голів, приміщення для свиней на 2,1 тис. ското-місць.

   Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію дошкільні заклади освіти на 954 місця, амбулаторно-поліклінічні заклади на 251 відвідування за зміну.

   За 2015р. в області прийнято в експлуатацію 391,4 тис.м2 загальної площі житла.

   Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2015р. порівняно з 2014р. збільшився на 36,1%. Слід зазначити, що 40,1% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 59,7% – в одноквартирних будинках та 0,2% – у гуртожитках.

   Транспорт  

   У січні 2016р. транспортним комплексом області перевезено 1,0 млн.т вантажів, що на 17,2% менше, ніж у січні 2015р. Вантажооборот зменшився на 26,2% і становив 1,6 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 22,9%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 8,6%. У січні 2016р. всіма видами транспорту перевезено 18,3 млн. пасажирів, що на 3,2% менше від обсягів січня 2015р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 570,8 млн.пас.км, яка порівняно з січнем 2015р. збільшилась на 8,7%.

   Зовнішньоекономічна діяльність 

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за 2015р. склали 1113,6 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 846,9 та 266,6 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 580,3 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

   Основними статтями експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (32,2% загальнообласного обсягу експорту), продукти рослинного походження (22,8%) і готові харчові продукти (18,1%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання займають 56,3%.

   Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2015р. становив  187,1 млн.дол. США.

   Інвестиції надійшли з 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 68,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 39,5 млн.дол., Австрія – 32,3 млн.дол., Франція – 27,3 млн.дол., Німеччина –  15,4 млн.дол., Польща – 12,6 млн.дол.

   На підприємствах промисловості зосереджено 125,2 млн.дол. (66,9%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 107,5 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 17,1 млн.дол.

   На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  акумульовано 24,5 млн.дол. (13,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,3 млн.дол. (7,6%), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн.дол. (4,0%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 млн.дол. (3,7%).

    Споживчі ціни

   За розрахунками і повідомленням Держстату  величина індексу споживчих цін за січень 2016р. по відношенню до грудня 2015р. по Україні становить 100,9%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у січні 2016р. по відношенню до грудня 2015р. становить 100,6%.

 • за 2015 рік
  • Промисловість 

   У промисловості індекс промислового виробництва в 2015р. в порівнянні з 2014р. становив 104,1%.

   У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2014р. обсяги промислового виробництва зменшились на 19,6%. У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 6,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів більш, ніж вдвічі, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,5%.

   У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги промислового виробництва на 2,7% не досягли рівня 2014р.

   За січень–листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40496,5 млн.грн.

   Сільське господарство

   За попередніми розрахунками, у 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2014р. склав 90,5% у т.ч. в аграрних підприємствах – 88,8%, господарствах населення – 93,2%.

   За попередніми даними усіма категоріями господарств у 2015р. одержано 3767,8 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, на площі – 819,3 тис.га, при урожайності по 46,0 ц з га.

   Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 3021,0 тис.т зерна (80,2% загального валового збору), господарствами населення – 746,8 тис.т (19,8%). Урожайність зернових культур у 2015р. склала в сільськогосподарських підприємствах по 46,1 ц з 1 га, у господарствах населення – по 45,7 ц з га.

   У 2015р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 2057,2 тис.т цукрових буряків, при середній урожайності 398 ц з га, кукурудзи на зерно –1476,7 тис.т при урожайності 49,3 ц з га; насіння соняшнику – 503,1 тис.т при урожайності 26,9 ц з га; ріпаку – 188,9 тис.т при середній урожайності 27,8 ц з 1 га.

   Господарствами усіх категорій накопано 1836,6 тис.т картоплі (по 171 ц з 1 га); зібрано овочів 460,4 тис.т (по 211 ц з 1 га); плодоягідної продукції – 292,1 тис.т (по 121,5 ц з 1 га).

   Господарствами усіх категорій у січні-грудні 2015р. вироблено 427,6 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі), що на 16,6% більше проти аналогічного періоду 2014р. Загальне виробництво молока проти січня-грудня 2014р. зменшилось на 1,6% і склало 838,4 тис. т. Загальне виробництво яєць у січні-грудні 2015р. склало 857,5 млн. шт., що більше на 6,6% до аналогічного періоду минулого року.

   Станом на 1 січня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 300,7 тис. голів, у тому числі корів – 160,0 тис. голів; свиней – 371,1 тис. голів, овець і кіз – 34,2 тис. голів, птиці всіх видів – майже 29 млн. голів.

   Будівництво

   У 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1524,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно з 2014р. становив 103,7%.

   Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2015р. становила 2,7%.

   Найбільше (69,0%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємствами м.Вінниці.

   Транспорт

   За 2015р. транспортним комплексом області перевезено 20,4 млн.т вантажів, що на 3,3% більше, ніж за попередній рік. Вантажооборот майже не змінився і становив 26,0 млрд. тонно-кілометрів.

   Обсяги відправлення вантажів залізницею зросли на 6,1%, а перевезення вантажів автомобільним транспортом зменшилися на 7,7%. За 2014р. всіма видами транспорту перевезено 257,9 млн. пасажирів, що на 2,0% більше від обсягів 2014р. та виконано пасажирську роботу в обсязі 7,6 млрд.пас.км, яка залишилась майже на рівні 2014р.

   Зовнішньоекономічна діяльність

   Обсяги зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2015р. склали 937,5 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 683,1 та 254,4 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує залишатись позитивним і складає 428,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції Вінниччина здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

   Основними статтями експорту є продукти рослинного походження (27,2% загальнообласного обсягу експорту), жири та олії тваринного або рослинного походження (22,1%) і готові харчові продукти (20,5%). У загальному обсязі імпорту товарів мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання займають 53,2%.

   Внутрішня торгівля

   Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями – фізичними особами) за 2015р. становив 34 345,6 млн.грн., що на 15,3% менше 2014р.У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,6%.

   Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2015р. становив 11308,5 млн.грн., що в порівняних цінах на 16,6% менше обсягу 2014р.

   Обсяг роздрібного товарообороту за грудень 2015р. становив 1223,1 млн.грн. і у порівняних цінах проти грудня 2014р. зменшився на 2,8%, проти листопада 2015р. збільшився на 21,6%.

    Ціни і тарифи

   За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу споживчих цін по Україні за грудень 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,7%, до грудня попереднього року – 143,3%.

   У Вінницькій області величина індексу споживчих цін у грудні 2015р. по відношенню до листопада 2015р. становить 100,5%, до грудня попереднього року – 138,8%.

    Доходи населення

   У листопаді 2015р. середній розмір заробітної плати штатного працівника становив 3716 грн.

   Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. зменшився на 3,7%, а по відношенню до листопада 2014р. зменшився на 10,0%.

   Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 грудня 2015р. становила 12,2 млн.грн., з якої 46,2% складав борг економічно активних підприємств, 45,8% – заборгованість підприємств-банкрутів та 8,0% – економічно неактивних підприємств.

   У січні–листопаді 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 229,2 тис. домогосподарств, з них у міській місцевості – 131,9 тис. домогосподарств, у сільській – 97,3 тис. домогосподарств.

   Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2015р. склав 1127,6 грн.

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2015р. відсутня. Переплата становила 34,3 млн.грн.

   Ринок праці

   Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015р. становила 28,1 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. становив 2,9% населення працездатного віку.

   Рівень працевлаштування безробітних громадян у грудні 2015р. становив 3,1%.

   Демографічна ситуація

   Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 1603,2 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2015 року чисельність населення зменшилась на 7418 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення (8111 осіб).

   Порівняно з січнем–листопадом 2014 року обсяг природного скорочення населення збільшився на 866 осіб або на 12,0%.

   Криміногенна ситуація

   За повідомленням прокуратури Вінницької області, протягом 2015р. обліковано 16,8 тис. кримінальних правопорушень (що на 15,0% більше, ніж у 2014р.), з числа яких 16,4 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 458 порушень органами прокуратури, 62 злочини органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 37 правопорушень органами безпеки.

   Кількість потерпілих від злочинів у 2015р. становила 13232 особи (на 16,6% більше, ніж у 2014р.), із числа яких 5002 особи – це жінки, 953 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 247 осіб – це неповнолітні та 94 особи – діти до 14 років.

Останнє оновлення на Середа, 05 квітня 2017, 09:47
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області